Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Avsluta experimenterandet med den svensk skolan nu! – Ge våra barn den framtid de förtjänar!

I dagens Aftonblad kan vi läsa en artikel om hur den svenska skolan gått från att vara den mest centraliserade i världen, till att bli den mest extremliberala, och mest decentraliserade skolan i världen. En skola helt utan motstycke på vår jord.

Man konstaterar att inte ens i USA, som är kapitalismens högborg, så tillåts företag ta ut vinster i verksamheter som är helt eller delvis finansierade med skattemedel.

Dessutom är det lätt att utläsa att resultaten i den svenska skolan sjunkit under hela den tid som experimenterandet med den svenska skolan pågått.

Det är för mig en gåta att vi tillåter oss hålla på med dessa experiment, och genom dessa direkt och indirekt äventyrar våra barns framtida konkurrenskraft.

För mig är det helt klart så att vi måste STOPPA detta vansinne NU!

Vad som behövs är att gå tillbaka till former och regelverk som gav en väl fungerande skola med goda resultat och relevant kunskap hos eleverna. Vi måste helt enkelt sluta att lyssna på alla lobbyister och lycksökare och gå tillbaka till en skolmodell som fungerar.

Därför kommer jag politiskt att arbeta för att följande förändringar genomförs i skolan:

 • Förstatligande av skolan på sådant sätt att staten ånyo blir huvudman för alla skolor.
 • Stopp för friskolor och det fria skolvalet.
 • Att elever alltid ska gå i den skola som ligger närmast hemmet annat än om oerhört specifika skäl föreligger.
 • En ordning där alla lärare i klass 1 till klass 6 undervisar i alla ämnen.
 • Betyg redan från årskurs 3. Detta för att kunna sätta in stödåtgärder medan tid är.
 • Striktare prov där kunskap, och bara kunskap mäts. Vad jag avser är att prov och andra betygs grundande företeelser ska vara konstruerade på ett sådant sätt att det bara finns ett rätt svar på frågorna. Det ska sålunda aldrig vara svårt för en lärare att avgöra om eleven har den kunskapsnivå som krävs för ett specifikt betyg. Dessutom blir det på detta sätt lättare för eleven att förstå vad som krävs resultatmässigt för att erhålla ett specifikt betyg i ett ämne
 • Mer disciplin och mer makt åt lärarna.
 • Statlig lärarutbildning där staten sedan allokerar de som klarar utbildningen till en skola på deras hemort.
 • Antagning till lärarhögskolorna utifrån bostadsort och orternas framtida behov av lärare.

Kan vi genomför ovanstående, och gå tillbaka till en skola som är uppbyggd likt skolan på 50-, 60- och 70-talet är jag övertygad om att kunskapsnivån likväl som effektiviteten och trivseln i skolan ökar.

Medbestämmande och fria val kan måhända vara bra, dock inte i skolan. Att jag har rätt vittnar inte minst de sjunkande resultaten i PISA undersökningarna om. Dessutom är det tveklöst så att det fria skolvalet och friskolereformen blivit avsevärt mycket dyrare för oss skattebetalare, och detta samtidigt som kunskapsnivån hos våra barn sjunker.

Vilket företag skulle tillåta åtgärder som ökar kostnaderna, minskar produktionen och minskar vinsterna?

Detsamma gäller skolan och våra barns framtid!

Låt oss därför genomföra nödvändiga förändringar idag, inte i morgon!

” Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

 

 

 

 

 

2 kommentarer

 1. inger

  Håller INTE med dig angående betyg från 3 klass Det behövs inga betyg DÅ för att bedöma barnen
  Utan efter VARJE termin .. sammanfattar lärare, tillsammans med föräldrarna , hur barnet klarat sig Både med sin personliga utveckling..som inhämtandet av kunskaper och FÖR barnets bästa.. se till VAD som behövs göras För vad säger ett betyg Som jag ser det.. är det en siffra som ställer sig hindrande i vägen
  och som bara skapar.. en ALLT för tidig press SOM i sin tur ger upphov till en prestationsstress.Det är vi vuxna som skall HA/TA det ansvaret Ett barn som känner sig tryggt presterar utifrån sin förmåga DET bästa det kan
  Betygen är för statistiken och för den vuxnes skull INTE för barnens
  SEN måste jag åxå inflika Att vi KAN inte gå TILLBAKA i tiden.Utan utifrån de kunskaper vi har IDAG.. OM gårdagens skola BYGGA upp …med kunskaperna om dagens BARN(samhälle) 2015 års skola
  När vi vuxna inte själva vet HUR vi skall förhålla oss till skola, lärande och uppfostran Vilken trygghet ger det då barnen.. Då det är mycket HIT och DIT .. PRAT och lite verkstad ,som ordspråket säger.Det är nog hellre vi vuxna,som borde betygsättas
  Att vara lärare är ingen kollektiv sammanslutning.Det handlar om den enskilda läraren
  Som förälder till TRE barn ..med både privat som kommunal skola i åminnelse Så har jag fått inse Att det handlat om TUREN vilken lärare barnet får
  Inte om VILKEN skola eller VAR det går.Så en titt på vad lärarhögskolan..vad dom får lära sig där Borde vara vår första prioritet och se till att de blivande lärarna får de kunskaper som behövs för DAGENS skola för DAGENS barn ..för våra BARNs och vårt samhälles BÄSTA.
  NU och för FRAMTIDEN Ty det är i första hand våra barn som får betala priset .ett väldigt HÖGT pris…när skolan och vi vuxna inte förstår.SER det som sker Dom samhälleliga utgifterna stiger för varje barn,som får känna sig ”INTE DUGA” i skolan
  Så sätt betyg på skolornas förmåga att ta tag i problem som uppstår och i ”lärandet” Så kan vi föräldrar …utifrån de betygen..välja, vilken skola vi vill att våra barn skall gå i
  För som idag är det rena lotteriet om våra barn blir givna de kunskaper de har RÄTT till

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Intressanta synpunkter dock har jag en avvikande uppfattning. Min uppfattning är att man måste lära sig prestera och leva upp till krav redan i unga år för att sedan klara sig genom livet utan att bli utbränd eller drabbas av stress symtom.

   Betyg är det enda sätet att mäta kunskap, dessutom det enda som används om man vill söka ett internationellt arbete eller arbeta i annat land.

   Är själv pappa till 5 barn, barn som gått skola både i Sverige och i andra länder. Har dessutom både bott och arbetat utomlands i många år. Just detta har givit mig en klar bild av vad barnen behöver lära sig för att inte begränsas i sitt framtida yrkesval.

   Att jag sedan vill förstatliga skolan och ta bort det fria skolvalet är helt enkelt därför att denna reform givit en betydligt dyrare utbildning med sämre kvalitet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.