Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Lennart Holmlund har delvis rätt men ändå FEL!

Jag ger Lennart Holmlund helt rätt i påståendet att något måste göras åt all den olagliga cabotagetrafik som dagligen körs i Sverige med utländska lastbilar framförda av utländska chaufförer. Jag ger honom även rätt i påståendet att dessa utländska chaufförer lever och verkar under slavlika förhållanden.

Jag delar även Lennart’s syn på att vi alla, med fackförbunden i frontlinjen, måste sätta press på de speditionsföretag och de svenska företag som anlitar dessa utländska åkerier för att pressa ner transportpriserna och därmed missgynnar svenska åkerier och svenska chaufförer.

Ideologiskt är det av yttersta vikt att vi värnar den svenska arbetsrätten och den svenska modellen vad gäller hur löner och övriga villkor ska se ut för dem som utför transporter i Sverige. Här är solidaritets principen och principen om alla människors lika värde det som ska lyftas fram och användas som argument.

Så långt delar vi samma åsikter. Däremot tycker jag att Lennart är helt fel ute när det gäller hur detta ska angripas!

Lennart det är inte Polisen som ska reagera och sätta stopp för detta!

Ansvaret för att en gång för alla sätta stopp för detta ligger på oss politiker. Det är VI, OCH BARA VI som kan se till att regelverket ändras och att polis, transportstyrelse och andra inblandade parter får regelverk och verktyg som fungerar som för att effektivt stoppa den olagliga cabotagetrafiken.

Som politiker måste vi ta vårt ansvar och genomföra de regeländringar som behövs för att komma till rätta med problemet. Dessutom är det så att lösningen på problemet är mycket enkel, och just det faktum att det finns enkla metoder för att stoppa detta gör att jag inte förstår varför det inte redan är gjort.

Allt som behövs för att lösa problemet är att införa en modell för vägslitage avgifter likt den som nyligen infördes i Tyskland.

Denna tyska modellen innebär många fördelar. Bland mycket annat är det så att de åkerier som passerar genom Tyskland i förväg måste ange varför de kör i Tyskland och vilken färdväg de ska ta. Dessutom måste de garantera att de betalar sina chaufförer avtalsenliga minimilöner mm enligt tysk standard.

Ovanpå detta har man kryddat anrättningen med en innovativt utformad vägslitageavgift. Den är utformad på ett sådant sätt att den trots att den drabbar alla fordon som kör på tyska vägar, i förlängningen bara ökar kostnaderna för utländska fordon, och detta utan att bryta mot gällande EU lagstiftning.

Rätt utformad vägslitageavgift enligt Anders modell med tyska inslag är därför följande åtgärder:

  • Alla Lastbilar, Bussar och i en förlängning alla fordon som kör på svenska vägar debiteras en vägslitageavgift i form av direkt debitering per körd kilometer på svenska vägar.
  • För att kontrollera körsträckan utrustas alla fordon med en Go-box, alternativt med tillsats till färdskrivaren som visar hur många kilometer som körts på svenska vägar.
  • Anmälan i förväg för de utländska lastbilar och bussar som avser att trafikera det svenska vägnätet. I anmälan ska framgå syftet med resan, planerat rutt i Sverige, samt att chaufförerna har de minimilöner och arbetsvillkor som svensk lagstiftning och svenska avtal på arbetsmarknaden stipulerar.
  • Registrering av utländska fordon görs vid in respektive utresa från Sverige.
  • Vid alla gränsövergångar ska finnas en betalstation, bemannad eller automatiserad, som tar betalt av utländska fordon innan de tillåts lämna landet.
  • Svenska lastbilar och bussar, ägda av svenska företag som betalar skatt i Sverige, och som körs av chaufförer som endera är medborgare i, eller har arbetstillstånd i Sverige, får sedan nedsättning av bolagsskatten med lika mycket som det betalat i vägslitageavgift. På detta sätt drabbar avgiften bara utländska fordon som nyttjar svenska vägar och släpper ut avgaser på svenskt territorium.

Fördelen med mitt förslag är att vi då debiterar dem som debiteras bör, och att vi likt Tyskland som just genomför en liknande modell, värnar svenska företag och svenska chaufförer samtidigt som vi inför en lösning som inte bryter mot EU’s lagstiftning.

Vägslitageavgifter är därför en reform jag stödjer under förutsättning att den görs enligt Anders modell. Detta kommer jag att kämpa för politiskt då det ligger i linje med det Sverige jag vill bygga. Till Lennart vill jag säga välkommen ombord på tåget, och jag hoppas att du liksom jag ställer dig bakom de förslag jag presenterat ovan.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.