Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Anders lösning för den Finska turistbusstrafik som inte klarar Umeå’s miljözon.

Detta inlägg erbjuder en lösning på det problem som finska bussbolag anser sig ha i Umeå enligt Wasalines VD. Ett problem han belyser i en artikel i dagens VK. Samtidigt behandlar det en fråga som jag skrivit om många gånger tidigare, nämligen placeringen av Umeå’s nya Resecenter.

Just placeringen av Umeå’s nya Resecenter, och hur detta Resecenter sedan genom sin placering möjliggör angöring av bussar utan att behöva köra i miljözonen är av yttersta vikt för att attrahera utländska turistbussar med medföljande besökare. Dessutom är det viktigt att ett Resecentrum verkligen fyller sin funktion, och på ett effektivt sätt binder ihop olika transportslag såsom regionbussar, lokalbussar, turistbussar samt tåg samt flygtrafik.

Därför kommer placeringen av Umeå’s nya Resecentrum högt upp på min politiska agenda!

Rätt placering av ett nytt Resecenter är därför inte i centrum utan i anslutning till stationen Umeå Östra!

Att bygga vårt nya Resecentrum vid Umeå Östra har flera fördelar av vilka jag påvisar några i detta inlägg. Dessutom frigör en placering vid Umeå Östra stora arealer attraktiv mark i, eller i direkt anslutning till centrum 4-kanten. Mark på vilken vi sedan kan bygga attraktivare faciliteter än ett resecentrum. Låt oss i stället använda denna mark till hyreslägenheter och ett servicecenter med dagligvaruhandel och andra servicefunktioner.

Mitt inlägg i debatten bygger på några viktiga förutsättningar som tillsammans utgör grunden till min uppfattning och mitt förslag.

Dessa förutsättningar är följande:

 • Att Umeå behöver förbättra sin luftmiljö för att klara sina miljömål.
 • Att det naturliga navet för byte mellan lokal- och regiontrafik ligger vid Universitets sjukhuset och inte i centrum 4-kanten.
 • Att det kollektiva resandet kommer att öka i samma eller snabbare takt än vad befolkningen ökar.
 • Att effektiva kollektivtrafik lösningar minskar behovet av att använda bil för resor till och från arbetet. Detta gäller speciellt för de som bor en bit utanför lokaltrafikens upptagningsområde.
 • Att tomtmarken i centrala stan och Järnvägsstationen/busstationen är värdefull med sitt centrala läge.
 • Att vi i Umeå kommun vill begränsa den tunga trafiken i centrumkärnan så långt det är möjligt.

Mitt förslag är att vi placerar magasinet för Bussgods under den bro som leder trafiken som kommer från läget Öst på stan vidare till gamla Holmsundsvägen och Universitetssjukhuset. En placering i detta läge gör att vi effektivt kan använda mark som annars inte kan bebyggas.

Biljettkassa och andra servicefunktioner för buss och tågresenärer byggs upp inne i den existerande stationen Umeå Östra.

Gater för boarding av bussarna byggs sedan genom att en glas pir i samma design som stationsbyggnaden byggs ut från det sydvästra hörnet av våning 2 på stationsbyggnaden. Denna glaspir förses sedan förses med separata trappor ner till respektive bussgate. För rörelsehindrade bör det finnas en separat utgång på stationsbyggnadens entreplan från vilket man enkelt kan nå bussarna.

För avstigning från ankommande bussar tänker jag mig att den sker vid en separat ankomst gate på stationsbyggnadens entreplan.

En byggnation av det slag jag förordar skapar en säkrare trafiksituation både för bussar och resenärer samtidigt som den avlastar miljön.

Just finessen med att köra in och ut i gaten utan att backa är säkerhetshöjande samtidigt som det reducerar avgasutsläppen i samband med bussarnas ankomster och avfärder. Dessutom får vi med den lösning jag förordar bort allt spring på plattformarna och skapar därigenom en situation där boardingen av bussarna blir säkrare.

Tänker man sedan ytterligare ett steg längre vore det perfekt både ur miljö, buller och säkerhets synpunkt om kommunen kunde bygga nya bussgarage på den outnyttjade mark som finns mellan Strömpilsplatsen och Umeå Östra. Bussgarage som kommunen sedan hyr ut till de bussbolag som kör lokal- respektive regiontrafik. På detta sätt minimeras all onödig ”tomkörning” genom centrum.

Vid resecentrum ska det sedan finnas möjlighet för de som vill att hyra och parkera både cyklar och elektriska mopeder.

Med ett nytt Resecentrum i denna placering kan vi sedan erbjuda gratis bussparkering till finska likväl som övriga turistbussar som angör Umeå.

För att göra erbjudandet för utländska turistbussar och deras resenärer ännu attraktivare vill jag att vi erbjuder dem gratis kollektivtrafik inom kommunen, och/eller gratis lån av cyklar. Dessutom tänker jag mig att vi erbjuder möjlighet för de utländska bussarna att för en billig penning parkera inomhus med tillgång till städlokaler med möjlighet att tömma bussarnas toaletter och att fylla på vatten och andra vätskor.

Använder vi sedan i största möjliga utsträckning elektriska bussar för i vilket fall den del av lokaltrafiken som ska passera Vasaplan, vinner miljön ännu mer på mitt förslag.

De största vinsterna blir som jag ser det:

 • En väsentligt bättre luftmiljö i Umeå centrum.
 • En kraft minskad biltrafik i Umeå centrum.
 • En situation där kollektivt resande på allvar blir ett alternativ till den egna bilen.
 • En naturlig och effektiv koppling mellan region och lokaltrafik.
 • Kortare restider för passagerare som använder både region och lokaltrafik.
 • Effektivare utnyttjande av kommunal mark.
 • Bättre trafikmiljö i Umeå centrum, framför allt för cyklister och gående.
 • Umeå blir attraktivare besöksort för utländska bussar och researrangörer.

Min fråga till beslutsfattande politiker i Umeå är därför, varför har ni inte tänkt i dessa banor tidigare?

Själv kommer jag att prioritera denna fråga i mitt politiska arbete och göra allt jag kan för att få ”RÄTT” placering av Umeå’s Nya Resecentrum.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.