Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Anders visioner! – STORA Socialdemokratiska VISIONER!

Idag ska jag prata visioner, STORA VISIONER. I mångt och mycket kanske jag borde uttrycka mig som Dr. Martin Luther King när han yttrade de bevingade orden och sa – ”I have a dream……”

Som jag ser det har vi i dagens Sverige en situation som fullt ut präglas av en total avsaknad av visioner och visionärt tänkande. Den tid när ”allt var möjligt” är sedan länge borta. Den optimism och nyfikenhet som tidigare präglade vårt samhälle är i stället ersatt med pessimism och misstänksamhet.

Hur har då detta kunnat hända?

Min syn på saken är enkel – Därför att vi i vårt dagliga liv och leverne saknar visioner och visionärt tänkande.

Personligen är detta den enda förklaringen jag kan finna till många av de saker som nu inträffar i vårt samhälle. För hur kan vi annars förklara varför:

  • Politiken präglas av debatter där ideologi och framtids visioner ersatts av debatter om sakfrågor ryckta ur sitt ideologiska sammanhang?
  • Hur vi stillasittande kan sitta och titta på när våra arbetstillfällen migrerar från Sverige till låglöneländer?
  • Hur välfärden och dess viktigaste beståndsdelar tillåts vittra sönder?
  • Hur vi Svenskar i gemen, och vi norrlänningar i synnerhet kan köpa industrin och företagens förklaringar till nedläggningar med skälet att Norrland och Sverige ligger för långt från ”Marknaden”?
  • Att klassklyftorna ökar, och att de redan rika blir rikare på de fattigas bekostnad?

Listan kan göras oerhört lång, och varje fråga jag ställer ifrågasätter den situation vi har i dagens Sverige.

Journalister likväl som vi svenskar i övrigt ser ut att och fullkomligt älskar skandaler, mord, krig och andra hemskheter emedan mycket få av oss, om ens någon skriver om positiva händelser eller om människor med visioner.

Detta inkluderar även mig själv i allra högsta grad och är tillsammans med min devis om att ”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” anledningen till att jag författar detta blogginlägg.

När jag tänker tillbaka på mitt eget liv och analyserar olika situationer har jag kommit fram till att visioner är lika viktiga för den personliga utvecklingen som de är för ett lands utveckling.

För att bygga en stark och välmående nation behövs många beståndsdelar av vilka de viktigaste är:

  • En stark ideologisk debatt som med stora visioner och storslagna planer kan ingjuta mod, optimism, framtidstro och nyfikenhet hos befolkningen.
  • En stark folkligt förankrad regering som man åstadkomma det ovanstående.
  • Ett starkt koncensus, och en stor förståelse för dessa visioner bland medborgarna.
  • En stark folkrörelse där alla känner sig delaktiga i byggandet av nationen.
  • En nationell stolthet och en stark VI känsla bland befolkningen. Detta oavsett om man är etnisk eller invandrad svensk.

Jag vet att detta kommer att fungera och leda till önskat resultat.

Bevisen för att detta fungerar går att finna både i den starka folkrörelse skapad av oss Socialdemokrater som byggde Sverige från 1920-talet och fram till slutet av 1980-talet, samt i det moderna exemplet i form av Malaysia som under en tid från 1970-talet fram till 2014 utvecklats från ett fattigt utvecklingsland till en välmående industristat med god välfärd.

Visionerna som byggde det moderna Malaysia kom från en enda man, Malaysias forne premiärminister Tun. Dr. Mahathir Mohammad. Hans visioner parade med hans förmåga att förklara, skaffa acceptans för, och få människorna delaktiga i hans visioner är nyckeln till deras framgångsrika utveckling.

Hur gjorde han?

Kortfattat kan man säga att han genom att åskådliggöra visionerna på ett tydligt och lättfattligt sätt fick Malaysias befolkning att känna sig delaktiga och motiverade. Genom att skaffa acceptans för sina visioner skapade han en anda av optimism och framtidstro bland befolkningen.

Resultatet! Nationell stolthet, delaktighet och en stark tro på en ljus framtid för alla. Dessutom har denna starka framtidstro medfört att Malaysia ökat befolkningen från 10 miljoner 1970 till 30 miljoner 2014.

Samma sak vill jag göra i Sverige – Det är därför jag gjort mitt val och är Socialdemokrat.

Vi Socialdemokrater har redan alla verktyg vi behöver i vår ”Ideologiska verktygslåda”, dessutom vet vi att verktygen fungerar. Allt som nu behöver göras är att damma av dem, smörja upp dem och sätta dem i arbete.

Visionen startar med att åstadkomma och etablera de beståndsdelar jag tidigare sagt är nödvändiga och redovisat ovan.

Låt oss tillsammans bygga en framtid som präglas av optimism och framtidstro. En framtid där ingenting är omöjligt. En framtid där vi kan känna oss stolta över att vara svenskar och delaktiga i byggandet av ett välfärdssamhälle värt namnet.

Kanske vi till och med kan komma tillbaka till den tiden när människan trodde att framtidens bilar skulle flyga, vem vet? Tron försätter ju som bekant berg och tror vi bara nog mycket så kanske bilen i vart fall kan upplevas som varande flygande även om den i själva verket fortfarande rullar på marken.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.