Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Låt oss överväga en strikt reglering av bank & finansmarknaderna.

Vi har nu nått en punkt där vi  som politiker och beslutsfattare måste stanna upp och fråga oss själva om det inte vore både klokt och rätt att på nytt strikt reglera bank och finansmarknaderna?

Självklart kan Sverige inte ensidigt införa en sådan reglering. För att det ska fungera måste vi få EU med oss, och på sikt ännu fler länder.

Som ansvarsfulla politiker måste vi ställa oss själva några viktiga och fundamentala frågor:

Är det rätt att:

 • Bankerna och inte vi politiker styr vår valutas utveckling?
 • Bankerna ensidigt styr in och utlånings regler?
 • Bankerna tillåts spekulera med kundernas pengar utan att fullt ut lämna insättningsgaranti?
 • Bankerna ensidigt styr om kontanter ska tas emot eller ej?
 • Bankerna ensidigt styr företagens avgifter runt betalningar?
 • Oligopolet på marknaden tillåts fortsätta utan motvikt från en statligt ägd och driven bank?

Frågorna måste ställas med utgångspunkt utifrån om detta beteende är bra eller dåligt för vårt land?

Trots att jag under lång tid arbetat i den internationella bank & finansvärlden har jag kommit till slutsatsen att nuvarande situation är utom all kontroll, och att den nivå som nu råder vad gäller bankernas girighet är av sådan dignitet att den både på kort och lång sikt hotar samhälleliga funktioner.

Mina slutsatser bygger på ett stort antal parametrar som var för sig påvisar ett ohälsosamt beteende, som om det tillåts fortsätta kommer att leda till permanent skada.

Exempel på sådana beteenden listade utan inbördes ordning är att:

 • Bankerna sedan länge slutat att ge kunderna de produkter som är bäst för kunden. Sedan lång tid förser man istället kunderna med de produkter som gynnar bankens lönsamhet bäst.
 • Bankerna i stor omfattning vägrar befatta sig med kontanter då de inte ensidigt kan kontrollera avgiftsstrukturen för detta.
 • Antalet kreditförfrågningar och inte den totala skuldbördan och återbetalningsförmågan är bärande kriterium för om en kredit ska beviljas eller ej.
 • Aktiekurser inte längre speglar ett företags verkliga värde baserat på ett företagens substansvärde (tillgångar – skulder) utan i stället innehåller stora mängder luft relaterade till prognoser om möjliga framtida vinster. 
 • Optioner och terminer idag säljs till privat personer, och då allt som oftast i proportioner som motsvarar en stor del av spararen/investerarens totala förmögenhet.
 • Räntemarknaden som vi kände den är satt ur spel då skillnaden mellan in och utlånings räntor är för stor. Dvs. bankernas marginal och vinst på räntegapet är för stor.
 • Valuta handeln helt spårat ur. Det enda den gör är att skada länders ekonomi, dessutom har den fråntagit länderna och dess regeringar kontrollen av sin egen valuta, kontrollen över valutakurserna ligger sedan länge hos marknadens aktörer.
 • Att handeln med fonder är helt urspårad. Bankerna tjänar pengar i flera led på spararnas pengar genom att både förvalta fonden och samtidigt tjäna pengar på den handel med aktier och andra finansiella instrument som fonderna gör.
 • Bankernas vinstmarginaler är oproportionerligt stora.
 • Nivån på löner, bonusar och övriga förmåner för bankernas ledningsgrupper sedan länge förlorat sin verklighetsförankring.

Med ovanstående som skäl som inlaga i debatten vill jag därför att vi stannar upp och kraftigt överväger om det inte är så att en strikt reglering av bank & finansmarknaderna ligger i landets och medborgarnas intresse?

Dessutom kommer jag att driva på debatten med målsättning att på nytt etablera en statlig bank som verkar på samma marknad som de privata bankerna. En statligt ägd bank ska finnas på marknaden för att sätta nivån för räntor och övriga avgifter. 

Självklart ska den statligt ägda banken drivas med vinst, dock utan att göra vinster i de nivåer som dagens banker gör. Alla viner på detta stat, företag och medborgare. Den största vinnaren blir demokratin eftersom en sådan reform återställer maktpositionerna och ger flertalet förnyad makt över fåtalet.

Det är sådana åtgärder som kallas SOLIDARITET och värnar principen om alla människors lika värde.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

6 kommentarer

 1. Leif Andersson

  Nej tack till fler statliga banker. Vi har redan SBAB som bidragit till överutlåning och dålig amorteringskultur genom att de tidigare började låna ut till hela köpeskillingen och utan krav på amortering. Istället bör staten aktivt medverka till ökad konkurrens genom att ett par internationella storbanker ges tillträde till den svenska bankmarknaden.

  Att staten ska ta bort sin hand som garant för bankernas verksamhet är givet. Spararnas pengar ska säkras genom insättningsgarantin och låntagarnas låneskuld säkras men sen ska bankerna kunna gå i konkurs.

  Att politiker ska kunna styra valutan är totalt vansinne och hoppas jag aldrig blir verklighet. I så fall flyttar jag utomlands.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Tror nog att SBAB behövs och är det någon som bidragit till taskig betalningskultur och överutlåning är det de privata bankerna.

   En bank ägd av staten behövs för att hålla bankernas girighet i schack. Dessutom behövs strikt reglering för att se till att bankerna inte bara ensidigt göder sig själva och sina aktieägare.

   Vad gäller att återigen införa valutareglering så kan jag upplysa dig om att till och med George Soros, vilken jag för övrigt träffat flera gånger och till och med ätit middag med själv i egen hög person förordat en sådan reglering med fixerade växelkurser.

   Varför? Därför att ett läge där valutorna tillåts flyta fritt bara gynnar de som spekulerar i valuta emedan det är förödande för riksbanker och länders medborgare.

   Känn dig fri att flytta om du känner för det

   • Jonny Disenfeldt

    ”Tror nog att SBAB behövs och är det någon som bidragit till taskig betalningskultur och överutlåning är det de privata bankerna.”

    Du har uppenbarligen missat vad SBAB hållit på med, kanske för att du varit utomlands i många år …

    ”En bank ägd av staten behövs för att hålla bankernas girighet i schack.”

    Det har SBAB och gamla statliga PK-banken visat inte vara sant. De har varit kanske än mer giriga…

    Angående herr Soros, tack och lov är inte han (eller du) finansminister i Sverige eller någon annanstans…

    ”Självklart ska den statligt ägda banken drivas med vinst, dock utan att göra vinster i de nivåer som dagens banker gör. ”

    Strider nog mot konkurrenslagar inom EU men du är ju socialist, avskaffa privata banker och privat näringliv, det är väl ditt långsiktiga mål, eller hur ?
    Kraftigt reducerade vinster ger kraftigt reducerade skatteintäkter för staten …
    Det ger utslagning av banker, ökad arbetslöshet, minskade skatteintäkter på arbete etc …

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag har på inget sätt för avsikt att förstatliga banker eller företag Dock är avregleringen av bankerna det sämsta vi någonsin gjort.

     Jag som arbetat i den världen har full koll på hur och vad banker gör för att maximera sina vinster på kundernas bekostnad.

     Lika lite som företagen ska tränga sig in och utföra arbete lika lite ska staten trängs sig in på den privata marknaden.

     Men med nuvarande ordning behövs en statligt ägd bank, som med en sund affärsmodell och bibehållen vinst likt de allmännyttiga bostadsbolagen sätter nivån för avgifter och vilka tjänster som ska tillhandahållas.

     Detta bryter på inget sätt mot EU och dess regelverk. Dessutom ska vi verka för att få övriga EU länder att tänka i samma banor.

 2. Leif Andersson

  Fixerade växelkurser är helt OK men det som kommer och hända i Sverige är att ansvariga politiker kommer att devalvera istället för att ta itu med grundproblemen så snart tillfälle ges. Så i Sveriges fall skulle s.k. ”fixerade växelkurser” bara bli en chimär.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   jag delar inte din uppfattning att vi skulle devalvera. För en devalvering kräver övriga länder att den behövs och är relevant. Om enda skälet är att gynna svensk exportindustri släpps den aldrig igenom

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.