Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Utbrändhet ett modernt arbetsmiljöproblem!

Olika tidevarv brottas med olika sorters arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Sjukdomar och skador som på olika sätt kan relateras till den arbetsmiljö man verkar i.

Gammalt tillbaka var förslitningsskador och sjukdomar skapade av gifter i arbetsmiljön vanliga orsaker till sjukskrivningar.

Skyddsanordningar var i stort sett obefintliga på landets arbetsplatser. Sak samma med hjälpmedel för att klara tunga lyft och riskfyllda arbetsmoment. Hur arbetsmiljön vad gäller gifter och andra substanser dåliga för människans hälsa såg ut ska vi inte ens tala om.

Vad vi ska prata om är dock hur vi Socialdemokrater när vi kom till makten 1932 insåg problemen. Vi insåg att en fortsättning på inslagen väg är förödande för vårt land och att något måste göras åt situationen.

För att komma tillrätta med orsakerna skapades statliga myndigheter i form av Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen, numera sammanslagna i Arbetsmiljöverket.

Genom att ge dem verktyg i form av lagstiftning kunde de genom föreskrifter och rekommendationer se till att arbetsgivarna skapade sunda och säkra arbetsplatser. De inspektioner som utförs ser även i våra dagar till att arbetsgivarna följer alla lagar och föreskrifter som finns på arbetsmarknaden. Lagstiftning och föreskrifter som kommit till för att skydda landets arbetande befolkning från olyckor och arbetsrelaterade skador.

Därför är jag STORLIGEN förvånad över varför vi inte redan nu kommit till slutsatsen att även UNDERBEMANNING är ett arbetsmiljöproblem?

Underbemanning leder till arbetsrelaterade sjukdomar. Dessa sjukdomar kräver sjukskrivning och kommer om inte orsakerna till sjukdomarna rättas till att leda till mer eller mindre permanent sjukskrivning med diagnosen utbrändhet.

Just diagnosen utbrändhet är dessutom relaterad till diffusa bakomliggande orsaker och kräver precis som Försäkringskassans statistik påvisar fruktansvärt lång och svår rehabilitering. Finns dessutom grundorsakerna till den initiala diagnosen kvar på arbetsplatsen den dag den sjukskrivne återvänder kommer det att leda till mer eller mindre permanent sjukskrivning med oändliga kostnader och ett oändligt lidande.

Denna typ av sjukskrivningar växer i lavinartad takt så det brådskar med en lösning.

Låt oss göra något åt problemet – och låt oss göra det NU!

Att vi inte kunnat ta tag i saken under Alliansens 8 år vid makten är kanske inte så underligt då det är deras oansvariga politik som bär skulden till dagens situation med ständig underbemanning på våra arbetsplatser.

Varför har dagens situation uppstått?

Därför att:

 • Alliansen under 8 års tid drivit en oansvarig politik med enda syfte att maximera vinster och sänka skatter. 
 • Att man för att uppnå detta använt sig av ett verktyg som bygger på en omöjlig ekvation. Verktyget jag pratar om är självfallet ARBETSLINJEN

För er som inte sedan tidigare vad arbetslinjen står för kan jag därför upplysa om att den är synonymt med:

Färre medarbetare + Högre produktion + Mer stress + Högre arbetsbelastning + Högre vinster = ARBETSLINJEN

Denna arbetslinje har Alliansregeringarna sedan skickligt och manipulativt marknadsfört och implementerat så hårt att den lett fram till dagens situation med mer eller mindre ständig underbemanning på våra arbetsplatser.

Dessutom ser jag det som ytterst alarmerande att även kommuner och landsting anammat denna arbetslinje och gjort den till norm i sitt dagliga arbete. Vi kan som socialdemokrater inte värja oss och säga att vi är oskyldiga till dagens situation ty även socialdemokratiskt ledda kommuner ägnar sig åt en bemanningspolicy som bygger på permanent underbemanning.

Att även socialdemokratiskt ledda kommuner ägnar sig åt detta är sannolikt en effekt av att de under Alliansens år vid makten fått mindre pengar att röra sig med och därmed tvingats till sparbeting och nedskärningar.

Hur ser då  lösningen ut?

Till att börja med måste vi klassa UNDERBEMANNING som ett arbetsmiljöproblem!

Samma principer och samma ställningstagande som ledde till alla de lagar och föreskrifter som löste gårdagens arbetsmiljöproblem måste användas för att lösa dagens arbetsmiljöproblem med underbemanning som leder till utbrändhet.

Arbetsmiljöverket måste baserat på studier skapa ett välgrundat regelverk runt hur många personer som behövs för att utföra ett visst jobb. I dessa rekommendationer måste hänsyn tas till hur stor arbetsbelastning en individ kan utstå vid varje tillfälle, dessutom under hur lång tid denna arbetsbelastning kan kvarstå.

Partikamrater och Medborgare – Låt oss sluta leden. Låt oss visa att styrkan av många är större än styrkan av få. Låt oss återupprätta arbetar- och fackföreningsrörelsen och tillsammans ställa samma krav på dagens arbetsgivare som våra förfäder gjorde på gårdagens arbetsgivare.

Låt oss visa att principerna om Kärlek – Solidaritet och alla människor lika värde är lika aktuell idag som den var igår.

Låt oss bygga ett samhälle som lever upp till våra grundteser ”Av var och en efter förmåga – Åt var och en efter behov”

Låt våra gemensamma rop skalla – En dräglig arbetsmiljö för alla! 

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut som vi fattar idag”

 

6 kommentarer

 1. Jonny Disenfeldt

  Du verkar inte veta vad arbetslinjen går ut på. Din önskan att blanda in felaktig politisk propaganda gör att du inte känns trovärdig. Ett fel du ofta gör.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag vill hävda att jag insett precis vad den går ut på. Det är just därför blogginlägget är skrivet så som det är.

   Om jag känns trovärdig eller inte är inte min sak att avgöra, det lämnar jag till mina läsare att avgöra.

   Så här långt känns det dock som jag har enormt stort stöd för de synpunkter jag framför.

   Hela min politiks gärning handlar om att inte underlåta mig i resonemang där sakfrågor lyfts ur sitt ideologiska sammanhang. Alla frågor måste i alla lägen härledas till en ideologisk plattform för att säkerställa att beslutet stödjer snarare än står i motsats till densamma.

   Således är min uppgift här i världen att leda den politiska debatten till den den alltid borde vara – En livlig debatt in ideologi och ideologiskt ställningstagande.

 2. Jonny Disenfeldt

  Du gillar att hävda än det ena än det andra och anse att du besitter expertkunskaper inom diverse områden, det du uttrycker är tyckande och åsikter, oftast inga sanningar.

  Ne som sagt, du vet inte vad arbetslinjen har gått ut på, kanske har du varit för länge utanför det svenska samhället eller så drivs du av ditt hat mot det som inte är socialistiskt. Just detta svart-vitt tänkandet du ger uttryck för ger det mesta du skriver en fadd smak, trovärdigheten åker ut med avloppsvattnet.

  Ideologi agerar ofta som en fixtur som låser in tänkandet i gamla tankesätt som härstammar från en samhälle vi lämnat sedan länge. Politik behöver förnyas och adapteras.

  Ditt ”enorma stöd” syns inte på din blogg.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Ideologi är precis motsatsen till det du skriver…Vi kan ju se vads som hänt i processen med att förnya politiken utan at förankra den i en ideologisk verklighet.

   Ideologin är för politiken vad en affärsplan är för ett företag. Som företagare borde du ju veta att man fattar beslut med affärsplanen som grund och måttstock för om beslutet gynnar eller motarbetar planen.

   Precis så är det med ideologin. Om vi vill ha långsiktigt hållbara beslut som alla verkar i samma riktning så måste dessa mätas mot ideologin för att säkerställa att de är i linje med den och för oss närmare målet.

   Om jag besitter expertkunskaper eller inte låter jag precis som jag sa läsaren avgöra. Det jag skriver om är sådant jag själv upplevt och arbetat med, och därmed insett vilka brister och fördelar som finns.

   Men som sagt om man gillar mina tankar eller ej är ju i allra högsta grad avhängigt av vilken sorts politik man förordar.

   I min värld fungerar traditionell socialdemokratisk politik lika bra idag som den gjorde igår och kommer att göra i morgon. Anledningen är att det är den enda politiken som fullt ut hyllar kärlek, solidaritet och principen om alla människors lika värde.

   • Jonny Disenfeldt

    S har tyvärr ingen förnyad politik, de verkar vara handlingsförlamade.

    Under stora delar av förra århundradet gick det bra att med hjälp av industrins kraftiga tillväxt och en allt högre beskattning på det mesta i samhället bygga upp ett välfärdssamhälle. Till slut nådde man världs ände när arbetarna som beskattades inte orkade mer. Då blev familjerna tvugna att ha två arbetande på heltid för att kunna upprätthålla sitt leverne och skatterna kunde fortsätta att öka något. De flesta vanliga familjer levde och lever än idag med mycket stram ekonomi och små buffrar. De skattelättnader på inkomst som alliansen genomförde innebar en oerhörd förbättring för arbetare, en familj med två heltidsarbetande har nu ca 40 000:_ mer i plånboken varje år. Detta anser du vara av ondo, jag anser att det är av godo.

    Trots dessa skattelättnader satsade alliansen mer på vård/skola/omsorg än någonsin tiidigare så dina bilder som målas upp av en svart/vit värld politiskt sett är så skev den bara kan vara.

    Det roar mig att du grävt lite i min person, vad nu den har med diskussionen att göra…

    En ideologi som skapades för mer än hundra år sedan behöver kraftigt restruktureras och anpassas till det samhälle vi har idag. Vi har helt nya utmaningar och gamla lösningar fungerar inte.

    Att utropa sig på ett religiöst sätt som ”den enda politikens väg bla bla” är bara bisarrt. och tyder på att ideologin och partiet satts på en religiös pedestal. Du uppvisar dålig respekt för alla andra politiker som varje dag ger sitt bidrag för att göra Sverige bättre.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det skiljer sig åt i vad vi tycker. Jag påstår att vår gamla ideologi fungerar lika bra idag som den gjorde tidigare. Din uppfattning är att nya tider behöver ny politik.

     Jag delar inte din uppfattning.

     För mig delar jag in beslut och handlingar i en skala som har kärlek på ena sidan och girighet på den andra.

     Problemen i dagens samhälle är att vi alla blivit girigare och att alla sätter sig själv och sina behov före lösningar som gynnar flertalet.

     För mig gäller en politik som alltid garanterar att flertalet har makten över fåtalet.

     Därför säger jag ånyo – Det är inte ideologin eller politiken som behöver förnyas bara sättet på vilken vi förmedlar den till medborgarna.

     Jag har en stark tro både på mitt parti, mina partikamrater och mig själv och jag är helt säker på att vi fram till nästa val kommer att ha betydligt fler av ländernas väljare med oss.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.