Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Nu startar den ideologiska debatten på allvar.

Till att börja med vill jag göra en rättelse på mitt föregående inlägg som handlade om varför jag anser att Kristdemokraterna ska ta bort ordet Krist ur partinamnet. Rätt är att det är det 8:e budordet jag avser att Kristdemokraterna bryter mot, inte det 9:e som jag i hastigheten skrev. Rätt ska givetvis var rätt!

Så över till dagens inlägg och förklaringen till varför jag ser detta som en start på en era med ideologisk debatt.

Efter att ha blivit vald till ny partiledare för KD säger sig Ebba Busch Thor vilja bekämpa ondskan i samhället. Det som är nytt i debatten är att hon pratar om ondska och likgiltighet som skadliga för samhället, och att hon anser att ondskan och likgiltigheten frodas i ett samhälle med politiker som tror att staten kan och bör göra allt.

Uttalandet är både kontroversiellt och spännande. Att ondska och likgiltighet är skadliga företeelser delar jag fullt och fast. Dock har vi diametralt skilda uppfattningar om huruvida ondskan kan liknas vid politiker som tror att staten kan och bör göra allt.

Innan man börjar tala om ondska som varande farlig bör vi först reda ut grundbegreppen och komma överens om hur ondskan kommit till och fått näring. I min värld ser denna grund ut på det sättet att Kärlek och Girighet är varandras raka motsats. Ur dessa 2 grundegenskaper föds sedan goda och mindre goda egenskaper.

Ondska och likgiltighet är egenskaper som definitivt har girigheten som förälder. Därför blir det helt fel att påstå att Socialdemokratisk politik ger näring åt dessa egenskaper.

Socialdemokratisk politik har alltid byggt på Kärlek, och ur kärleken föds sedan solidariteten till allt och alla.

Jag vill hävda att vi för att undvika att hamna i det onda och likgiltiga samhälle som Ebba beskriver behöver just kärleksfulla och solidariska beslut.

Mänskligheten har alltid i mångt och mycket drivits av Girighet och jag hävdar att det är just denna Girighet som ger näring åt ondska och likgiltighet, inte Kärlek.

Det är just för att stävja denna girighet som politiken måste ta på sig rollen som garant för kärleken och föra en kärleksfull och solidarisk politik.

För att bli av med den ondska och likgiltighet som Ebba Busch Thor beskriver behövs därför kärleksfulla politiker som ser till att staten kan garantera kärleken och solidariteten.

Staten ska på inget sätt blanda sig i allt i samhället. Däremot ska den se till att i alla lägen säkerställa solidariteten till allt och alla genom att sätta det regelverk som samhället sedan ska följa.

Just återgången till ett gemensamt regelverk där alla vet vad som är ”rätt eller fel” enligt regelverket är därför av största vikt för att få ett väl fungerande samhälle.

Utgångspunkten för detta regelverk måste alltid vara KÄRLEK och alla människors lika värde.

Välkommen in i hetluften Ebba Busch Thor – Om ingen annan känner sig manad att debattera ideologi och ideologiska skillnader antar jag utmaningen.

Politik ska byggas på ideologisk övertygelse – Ur sådan politik byggs sedan ett väl fungerande samhälle.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.