Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Svenska skolexperimentet gör att svenska lärosäten faller i den internationella rankingen.

Det går snart inte en dag utan att jag får belägg för att flera av mina hjärtefrågor besannas. I en notis i dagens VK kan vi läsa hur svenska universitet tappar placeringar på den internationella rankingen över de 100 högst rankade lärosätena som presenteras av Times Higher Education.

Är det någon som är förvånad?

För egen del är jag inte det allra minsta förvånad. Redan för 12 -15 år sedan gav en av mina dåvarande klienter, en professor vid handelshögskolan i Stockholm uttryck för att svenska universitetsstudier inte lever upp till en god internationell standard. Att han hade rätt bevisas inte minst av rapporten som visar att svenska universitet och lärosäten tappar i en internationell jämförelse.

Min klient tyckte redan då att det var upprörande att man blivit tvungna att sänka nivån på både antagningskriterier och utbildningarna. Sänkningarna var enligt honom en direkt effekt av att de elever som kom in hade betydligt lägre kunskapsnivå än de han dittills jobbat med.

Att eleverna som söker in har lägre kunskapsnivå än historiskt är en direkt effekt av experimenterandet i den svenska skolan. Tittar vi på de länder som stiger i ranking hittar vi den asiatiska länderna som befäster 4 av de 5 första platserna på rankingen. Precis som tidigare befästs toppen av ett Schweiziskt lärosäte. Att så är fallet bevisar bara att de är konservativa och håller fast vid att högre utbildningar ska ha samma grundkrav som tidigare.

Jag har tidigare fört upp frågan till debatt och vill därför även fortsatt hävda att experimenterandet i den svenska skolan försvagar Sveriges nuvarande och framtida konkurrenskraft.

Detta måste upphöra med omedelbar verkan och ersättas av åtgärder som återställer svenska lärosätens internationella konkurrenskraft, och viktigast av allt studenternas kunskaper efter avslutad skolgång.

Därför är min politiska gärning att arbeta för att följande förändringar genomförs i skolan:

 • Förstatligande av skolan med staten som huvudman för all utbildning.
 • Stopp för friskolor och det fria skolvalet.
 • Att elever alltid ska gå i den skola som ligger närmast hemmet. Undantag bara om oerhört specifika skäl föreligger.
 • En ordning där alla lärare i klass 1 till klass 6 undervisar i alla ämnen.
 • Betyg redan från årskurs 3. Detta för att kunna sätta in stödåtgärder medan tid är.
 • Striktare prov där kunskap, och bara kunskap mäts. Vad jag avser är att prov och andra betygs grundande företeelser ska vara konstruerade på ett sådant sätt att det bara finns ett rätt svar på frågorna. Det ska sålunda aldrig vara svårt för en lärare att avgöra om eleven har den kunskapsnivå som krävs för ett specifikt betyg. Dessutom blir det på detta sätt lättare för eleven att förstå vad som krävs resultatmässigt för att erhålla ett specifikt betyg i ett ämne
 • Mer disciplin och mer makt åt lärarna.
 • Statlig lärarutbildning där staten sedan allokerar de som klarar utbildningen till en skola på deras hemort.
 • Antagning till lärarhögskolorna utifrån bostadsort och orternas framtida behov av lärare.

Kan vi genomför ovanstående och återvända till en skola som är uppbyggd likt skolan på 50-, 60- och 70-talet är jag övertygad om att kunskapsnivån likväl som effektiviteten och trivseln i skolan ökar.

När kunskapsnivån bland eleverna ökar klättrar våra lärosäten i de internationella rankingsystemen. Viktigast av allt är dock att våra svenska barn & ungdomar stärker sin internationella konkurrenskraft och på allvar kan återgå till att aspirera på internationella toppjobb.

Medbestämmande och fria val kan måhända vara bra, dock inte i skolan. Att jag har rätt vittnar inte minst de sjunkande resultaten i PISA undersökningarna om. Dessutom är det tveklöst så att det fria skolvalet och friskolereformen blivit avsevärt mycket dyrare för oss skattebetalare, och detta samtidigt som kunskapsnivån hos våra barn sjunker.

Vilket företag skulle tillåta åtgärder som ökar kostnaderna, minskar produktionen och minskar vinsterna?

Detsamma gäller skolan och våra barns framtid!

Låt oss därför genomföra nödvändiga förändringar idag, inte i morgon!

” Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

 

 

 

 

 

 

2 kommentarer

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Bra då delar du min uppfattning. Jag har insett detta länge men det är först nu jag driver frågan hårdare

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.