Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

KÄRLEK vs. GIRIGHET är rimliga referensramar för politiken!

För mig som lever i övertygelsen om att politik angår ALLA – inte bara ett ”fåtal” handlar politik om att skapa ett referenssystem som alla förstår och kan relatera till för att på allvar bli delaktiga i politiken.

Jag för upp referenssystemet där jag ställer KÄRLEK mot GIRIGHET därför att jag är övertygad om att detta underlättar för alla att känna sig delaktiga och på allvar ta del av den politiska debatten – Jag gör det därför att ALLA på allvar måste känna att politiken är öppen och lätt att förstå, och att det är lätt att ta ställning till det ena eller andra förslaget genom att använda denna referensram.

För mig, och förhoppningsvis för många andra är politik mer än att vart 4:e år i allmänna val välja de som ska representera oss i politiska församlingar. Politik handlar om att engagera alla väljare på alla nivåer i samhället och engagera dem i den politiska debatten varje dag på året.

Just därför måste politiken vara lätt att förstå och relatera till för att på allvar vara fast förankrad i folkets vardagsliv.

Olof Palme sa på sin tid att en av politikens största utmaningar är att förhindra att den tekniska utvecklingen får orimliga konsekvenser. Detta kan bara tillfredsställas om folket fullt ut förstår politikens mekanismer.

Just detta uttalande och hans rädsla kan vi se förverkligade i dagens Sverige där bortrationaliseringar och flytt av jobb till låglöneländer blivit verklighet – Helt i enlighet med nyliberalismens teser om att en fri marknad löser alla problem. Jag är helt övertygad om att detta inte hade hänt om Palme fortfarande funnits bland oss och på ett naturligt sätt kunna påvisa varför de politiska beslut som fattas leder dithän.

Olof Palme sa många kloka och framsynta saker under sin politiska gärning. Den av hans insikter som fått störst fotfäste i mig och som driver mig att med näbbar och klor kämpa för ett mer KÄRLEKSFULLT och SOLIDARISKT Sverige är följande kloka ord:

”Ty ett gott samhälle kan bara växa fram om människan känner att de själva kan styra och kontrollera utvecklingen i samhället. När anonyma krafter tycks styra blir människor otrygga – tappar förtroendet för demokratin och därmed dör en bit av framtiden. Förutsättningen för framtiden är att människor känner sig trygga – först då kan de växa och kasta av sig oken. Det behövs helt enkelt ett starkt samhälle som kan påverka produktionens inriktning och fördelning i stort”

 • Det är därför jag infört en referensmodell som tar sin kraft ur om ett politiskt budskap är KÄRLEKSFULLT eller GIRIGT dvs. om beslutet gynnar FLERTALET eller FÅTALET.
 • Det är därför jag oförtrutet jobbar med att vidga och fördjupa demokratin så att vi tillsammans kan nå målet om ett jämställt samhälle där valfrihet för alla på lika villkor är norm.
 • Det är därför jag oförtrutet jobbar på för att vidga och fördjupa demokratin på ett sådant sätt att både nuvarande och framtida generationer ska kunna leva i ett Sverige präglat av KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.
 • Det är därför jag är Socialdemokrat och inget annat.

Vilket Sverige vill du leva i framgent? Det KÄRLEKSFULLA och SOLIDARISKA eller det GIRIGA och EGOISTISKA?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

 

2 kommentarer

 1. Inger

  ”Politik ..är konsten att hindra människor
  från att lägga sig i vad som angår dom”
  (Paul Valery) ’Ju mer man håller människor borta från VETskapen som är sanningen ..förminskar vi människors växtkraft och mognad..För som DU säger.. politik handlar om och borde beröra oss alla Men det är ju lättare att styra människor som inte tänker själv-ständigt.Så därför undanhålls många sanningar.. inom många olika områden på olika nivåer i vårt samhälle ..gillar de där orden ”kärlek-solidaritet-människors lika värde”M.V.H

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Precis det är just det jag vill ändra på och göra alla delaktiga.

   Kampen för ett KÄRLEKSFULLT och SOLIDARISKT samhälle där MÄNNISKORS LIKA VÄRDE gäller får aldrig ta slut innan målet är uppfyllt. När det är uppfyllt övergår arbetet till att se till att detta samhälle bevaras och utvecklas utan att rubba kärnvärdena.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.