Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Det är i Offentlig sektor de NYA jobben finns!

Det känns både bra och samtidigt en smula förmätet att hela tiden måsta säga att jag hade RÄTT. Likväl måste det sägas därför att så är fallet. I går läste jag en rapport från Arbetsförmedlingen som visar vart de nya jobben finns och hur många de kommer att bli.

Rapporten spår att sysselsättningen ökar med 50.000 nya jobb detta år och 61.000 nya jobb nästa år!

Vad som är mest slående är följande fakta:

  • 12 av 20 jobb på listan för arbeten som kräver eftergymnasial utbildning finns inom offentlig sektor.
  • De 7 mest efterfrågade jobben på samma lista är i offentlig sektor – först på 8 plats kommer ett jobb som kan finnas både i offentlig och privat sektor.

Listan ser ut såhär i rangordning vad gäller jobb som kräver eftergymnasial utbildning:

Operationssjuksköterskor, Sjuksköterskor (grundutbildade), Röntgensjuksköterskor, Förskolelärare, Geriatriksjuksköterskor, Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård, Barnsjuksköterskor, Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker, Civilingenjörer Bygg & Anläggning, Barnmorskor, Sjuksköterskor inom akutvård, Distriktssjuksköterskor, Läkare, VVS ingenjörer, Mjukvaru och systemutvecklare, Gymnasielärare i yrkesämnen, Civilingenjörer i elkraft, Flygtekniker, Testare och testledare, Special pedagoger.

När det gäller yrken med specialinriktade gymnasieutbildning dominerar den privata sektor stort även om det yrket som har störst brist i denna kategori är Kockar och då framför allt kockar till den Offentliga sektorn.

Slutsatsen av rapporten blir därför att vi Socialdemokrater var väl pålästa och före vår tid när vi lanserade reformen om Traineejobb inom offentlig sektor.

Kanske är det till och med så att vi var dåliga på att förklara varför vi ville göra reformen och på vilka grunder vi ville genomföra den – Men som vanligt visar sig sanningen till slut.

När det nu visat sig att de flesta nya jobben faktiskt finns i Offentlig sektor är det viktigt att vi ser till att tillräckligt många utbildas för att fylla de vakanser som finns.

Detta ska vi göra på TVÅ sätt – Dels genom att uppmuntra de som läser på gymnasiet att fortsätta med en eftergymnasial utbildning som gör att de kan ta de jobb där brister finns – Dels genom att uppmuntra de som söker in på gymnasiet att välja de yrkesinriktade utbildningar som leder till arbete om de ger uttryck för att inte vilja studera vidare efter gymnasiet.

Ovanpå detta ska vi göra det Alliansen och nyliberalismens företrädare gillar allra sämst – Nämligen utbilda arbetslösa vuxna och de som riskerar att förlora sina jobb upp till en sådan nivå att de kan ta jobb i bägge segmenten. Dessutom är det en god ekonomi att genomföra denna utbildning med lön även om den inte når upp till samma nivå som på arbetsmarknaden i övrigt.

Alla utbildningar som leder till att den som genomgår utbildningen kan sättas i arbete och bli självförsörjande ska ses som en investering på vilken avkastning kommer i form av skatteintäkter den dag den utbildade erhåller lön och börjar betala skatt.

Dessutom bör all utbildning ges i statlig regi utan inblandning av privata entreprenörer.

I och med att de flesta jobben finns i offentlig sektor är det av yttersta vikt att vi ser till att den offentliga sektorn drivs av det offentliga helt utan privat inblandning. All privat inblandning i offentlig sektor leder bara till högre kostnader för samhället i och med att en privat entreprenör utöver den faktiska kostnaden även måste budgetera för vinster.

Avslutningsvis vill jag bara säga att min inställning om att balansen mellan offentlig och privat sektor varit rubbad ur den balans den måste ha för att Sverige ska må bra i och med denna rapport blivit infriad och bevisad.

Med dessa fakta på bordet, och det faktum att de största behoven av arbetskraft finns inom just offentlig sektor har vi nu chansen att Göra om och Göra RÄTT och återställa balansen mellan offentlig och privat sektor så att Sverige på nytt kan präglas av KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE och JÄMLIKHET.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.