Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Balansen mellan offentlig och privat sektor.

I många av mina inlägg skriver jag om att det är av yttersta vikt att det råder en hälsosam balans mellan offentlig och privat sektor i vårt land. Varje gång jag skriver om vikten av detta, eller hur viktig den offentliga sektorn faktiskt är kommer det påhopp från den borgerliga sidan om att offentlig sektor är den ”tärande” sektorn som ska finansieras med skatter från privat sektor.

Rätt är att offentlig sektor och dess kostnader för samhället finansieras med en blandning av både skatter och de egenavgifter vi betalar för sjukvård, barnomsorg, sophämtning, vatten mm.

Dock pratar företrädarna för den privata sektorn och den ”fria marknadsekonomin” mycket sällan om att de aldrig skulle överleva och kunna driva privat företagsamhet om den offentliga sektorn inte fanns.

Låt oss börja med skolan! – Utan välutbildad arbetskraft att anställa skulle den privata sektor stå utan arbetskraft och således inte kunna bedriva någon verksamhet överhuvudtaget.

Dessutom är den offentliga sektorn bäst lämpad för att ta hand om och vidareutbilda alla de människor som den privata sektorn i sin jakt efter vinster permitterar när konjunkturen går ned. Detta så att den privata sektorn kan finna kompetenta arbetstagare att anställa när konjunkturen på nytt vänder uppåt och de har behov av att anställa.

Sedan är det ett ett vedertaget faktum att även den privata sektorns anställda och ägare behöver sjuk och hälsovård vid olika tidpunkter i livet – på samma sätt kan de liksom de som jobbar i offentlig sektor bli sjuka och behöva uppbära sjukpenning etc.etc.

Sjukvård och rätten till rätt vård när den behövs är något som bara offentlig sektor driven av behov – inte vinstintresse kan tillfredsställa!

Dessutom måste vi i ekvationen räkna in att de som arbetar i offentlig sektor uppbär lön och betalar skatt precis som alla andra. Pengar som de sedan använder för att i huvudsak konsumera de varor och tjänster som privat sektor tillhandahåller. 

Ekvationen som visar att en tillväxt i offentlig sektor även är bra för den privata sektorn är därför varken komplicerad eller svår att förklara. När offentlig sektor växer gör tillväxten att även privat sektor växer i samma utsträckning därför att efterfrågan på det den privata sektor tillhandahåller ökar ju fler löntagare den offentliga sektorn får.

Det är just på grundval av detta som det är av yttersta vikt att det råder balans mellan privat och offentlig sektor. De kan helt enkelt inte existera utan varandra – I vart fall inte om vi även fortsättningsvis ska kunna kalla oss ett välfärdsland.

Den gamla sanningen om att ”staten och kapitalet sitter i samma båt” gäller i vår tid likväl som historiskt.

Balansen mellan offentlig och privat sektor är heller inte fixerad vid ett visst procenttal utan fluktuerar från tid till annan. När högkonjunktur råder är privat sektor störst – När lågkonjunktur råder är offentlig sektor störst. Denna fluktuation är helt nödvändig för att hålla medborgarna i sysselsättning eller utbildning och för att parera marknadens svängningar.

Därför hoppas och vet jag att vi Socialdemokrater är beredda att återställa balansen mellan privat och offentlig sektor för att uppnå den balans som är nödvändig för närvarande.

Balans mellan offentlig och privat sektor är ett måste om vi vill leva i ett Sverige som präglas av KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.