Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Tänk om – Tänk rätt Morgan Johansson!

Det är oerhört sällan jag går ut och direkt kritiserar förslag som kommer från mitt eget parti – Dock drar jag mig inte för att göra så när läget så anbefaller. Förslaget från Morgan Johansson och Regeringen om kompensation till resenärerna för förseningar på mer än 20 minuter inom kollektivtrafiken är ett sådant läge.

Morgan Johanssons och regeringens förslag om att införa förseningsavgifter för de trafikföretag som dagligen utför kollektiv i landet, och i förslaget säga att Trafikföretagen ska betala oavsett vad som orsakar förseningen kan inte ses som något annat än Populistiskt och som ett försöka att visa svenska folket att vi gör något nu när vi är i regeringsställning.

Jag säger inget om att resenärerna ska kompenseras när förseningar uppstår då detta är både nobelt och i allra högsta grad rättvist – Dock har vi en avvikande uppfattning om hur en sådan kompensation ska utformas.

Vi Socialdemokrater har ingen tradition av att likt Alliansen och SD använda oss av populistiska förslag för att kortsiktigt få ökat stöd i opinionen.

Socialdemokraterna har en lång tradition av att ta ansvar – sätta demokratin högst upp på agendan och jobba för ett rättvisare och mer jämlikt Sverige. Denna tradition ska vi vidmakthålla och vara rädda om.

Därför ska förslaget ändras och utformas så att kompensationen betalas av den som orsakat förseningen och inte ensidigt av trafikföretagen.

Morgan! Jag ser ingen anledning till att vi Socialdemokrater ska försöka föra svenska folket bakom ljuset genom att påstå att det är trafikföretagens fel att förseningar uppstår när så icke är fallet även om det skulle ge en kortsiktig uppgång i väljarsympatierna.

Svenska folket är inte dummare än att de förstår att detta bara är ett sätt att undanhålla den verkliga sanningen.

Vår historia och politiska gärning KRÄVER att vi ärligt och uppriktigt står upp såsom varande ansvarsfulla regeringsbärare och ta på oss de tillkortakommanden som vi som politiker är delaktiga till – Dessutom utan att försöka vinna politiska poänger på att lägga skulden på det ena eller andra partiet. Vårt eget parti bär minst lika mycket skuld som övriga partier till att landets väg och järnvägsnät blivit kraftigt försummat under de sista 30 åren.

Att ärligt säga att det mesta av förseningarna beror på en kraftigt föråldrad och dålig underhållen infrastruktur vad gäller järnvägar och vägar är därför ett mycket ärligare svar än att försöka lägga skulden till förseningarna på trafikföretagen.

Tittar vi på de förseningar som finns i kollektivtrafiken, stadstrafiken undantagen, så vet Morgan Johansson precis som jag att en försvinnande liten del av detta beror på att trafikbolagen inte gör sitt jobb och medvetet skapar förseningar för att tjäna mer pengar.

De riktiga orsakerna till förseningarna är bland många andra följande:

  • Liten ut- och nybyggnation av vägar och järnvägar under de sista 30 åren trots stora befolkningsökningar och högre nyttjandegrad.
  • Kraftigt eftersatt underhåll på befintliga järnvägar och vägar.
  • Föråldrad teknik i både växlar och signalsystem.
  • Et kraftigt underfinansiering av Trafikverket som tvingas till stora besparingar och därför inte klarar av snöröjning vintertid oavsett om det är väg eller järnväg vi pratar om.
  • Användande av konstgjord andning genom att bygga om gamla vägar till så kallade 2-1 vägar i syfte att minska olyckorna istället för att bygga nya motorvägar med i vart fall 2 filer i vardera riktning tillsammans med alternativa vägar bredvid i händelser av olyckor.
  • Avsaknaden av alternativa färdvägar om 2-1 vägen blir blockerad.

Allt detta leder till att tågen står när något händer med det spårsystem de ska använda – Detta utan att trafikbolaget kan göra något åt saken.

Samma gäller landets vägnät. Övergången till 2-1 väg är jättebra när det kommer till att minska antalet allvarliga olyckor. Dock har dessa vägar en stor brist då all trafik blir stillastående om något inträffar och en bil eller lastbil blir stillastående. Speciellt så om stilleståndet är i det 1-filiga avsnittet – Resultatet blir att bussarna blir stående utan möjlighet att ta sig fram.

Dessutom bör vi ställa oss följande fråga: Vad händer när vädret blir dåligt? Speciellt vintertid när bussarna, körda av ansvarsfulla förare, som en effekt av snö och halka sänker farten för att inte riskera passagerarnas och medtrafikanternas liv och lem.

Tror du att de skulle fortsätta att sänka farten och bortse från tidtabellen om ditt förslag blir verklighet Morgan?

För egen del tror jag att de direkt eller indirekt skulle fortsätta i samma fart trots riskerna därför att det kostar deras arbetsgivare stora pengar att tänka på passagerarnas och medtrafikanternas säkerhet och strunta i tidtabellen. 

Morgan även om tanken var nobel så måste du tänka om och tänka rätt! Vi ska inte lägga ut dimridåer och försöka föra folket bakom ljuset genom att påstå att problemet ligger hos trafikbolagen när problemet i själva verket är ett helt annat och dessutom ett problem som ligger utanför trafikföretagens kontroll.

Vi ska inte agera som Allianspartierna och lämpa över statens tillkortakommanden på trafikföretagen genom att lägga på dem kostnader som de inte är upphov till!

Gör vi det är vi lika goda kålsupare som Allianspartierna som genom att kasta ut folk från sjukförsäkringssystemen gjorde en tidigare statlig kostnad till en kommunal kostnad i syfte att visa svenska folket att statsbudgeten var stark nog att klara de skattesänkningar de ville genomföra.

Även om det smärtar så är den enkla sanningen att vi måste bygga massor av ny infrastruktur för att komma tillrätta med problemen vilket ärt statens ansvar – inte trafikbolagens. Utan ny infrastruktur kommer antalet förseningar att öka även om förslaget genomförs såsom det är skrivet.

Låt oss därför lösa problemet på riktigt och faktiskt bygga bort de tidigare tillkortakommandena genom att satsa på en kraftig ut- och nybyggnation av landets transportinfrastruktur.

Som ansvarstagande Socialdemokrater ska vi ta vårt ansvar och likt i historien genomföra det som löser folkets vardagsproblem – Även om det är både svårt, kostsamt och inte ger kortsiktiga ökningar i väljarbarometrarna.

Jag ser 2 möjliga scenarion för att bygga denna infrastruktur:

  • Via skattefinansiering vilket sannolikt kräver skattehöjningar eller kraftiga omprioriteringar i statsbudgeten.
  • Via B.O.T. (Build -Operate -Transfeer) dvs. att vi låter privata bolag bekosta och finansiera hela utbyggnaden av infrastrukturen för att sedan via vägtullar och spåravgifter bestämda av staten ta igen dessa kostnader tillsammans med en skälig ränta under en koncessionstid på 15 -25 år. Vid koncessionstidens slut ska vägen/järnvägen överlämnas till staten i samma skick som när den var nybyggd. Dessutom ska den som innehar koncessionen svara för allt löpande underhåll under koncessionstiden.

Just B.O.T. är ett snabbt och effektivt sätt att bygga infrastruktur om vi kommer fram till att vi inte har vare sig råd eller möjlighet att bekosta en sådan utbyggnad via stadsbudgeten i den takt som är nödvändig. B.O.T. handlar inte om att privatisera vår infrastruktur – vad det handlar om är att se till att den infrastruktur som behövs byggs även om pengar saknas i statens kassakistor. Goda exempel på vart detta varit lyckosamt finns att finna i Malaysia och stora delar av Asien och även till viss del i vårt östra grannland.

Därför Morgan – Låt oss Socialdemokrater sluta med kortsiktigt röstfiske genom att lägga populistiska förslag för att istället ägna all vår kraft och all vår initiativförmåga till att i ord och handling driva och genomföra den sorts politik som skapar långsiktiga väljarsympatier.

Vi måste i ord och handling visa folket att vi tar ansvar och faktiskt går till botten med, och löser de vardagsproblem som väljarna möter varje dag. Eller som engelskmännen skulle säga ”Action speaks louder than words”

Socialdemokraterna ska NU precis som historiskt visa att vi tar ansvar och genomför det som är bra för ”flertalet”. Vi måste genom handling och politisk dådkraft visa att vi tar vårt löfte om KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE på största allavar.

Det kan vi bara göra genom att sluta snegla på Alliansen och istället göra det vi är BÄST på – Nämligen bygga ett rättvisare och mer jämlikt Sverige.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.