Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Hög tid att Europas Socialdemokrater sluter leden och kraftsamlar mot nyliberalismen.

Det råder ingen tvekan om att nyliberalismen och dess doktriner och politik är vad som regerar det mesta dagens Europa. Inte sedan 70-talet har det drivits någon mer sammanhållen Socialdemokratisk politik att tala om i Europa. Ännu mer tydligt har avsaknaden av en stark Europeisk arbetarrörelse varit efter EU’s bildande.

Samtidigt har vi en befolkning i EU som törstar efter en annan sorts politik än den de idag lever under och med. Att de törstar efter förändring beror på att många EU medborgare fått det betydligt sämre och har svårt att få ändarna att mötas. Dessutom råder vad som närmast kan betecknas som massarbetslöshet i större delen av Europa.

Resultatet av människornas önskan om en annan politik ses idag genom framväxten av främlingsfientliga partier i hela Europa. Partier som gjort det enkelt för sig och likt Hitler skyller situationen på en specifik grupp – I deras fall är invandrarna skulden till allt ont.

Situationen i Europa är precis den Palme en gång varnade för – Nämligen att många människor förlorat tron på att politiken ska lösa deras vardagsproblem och därför i hög grad röstar på partier som kommer med enkla lösningar. Den enkla lösningen i vårt tidevarv verkar vara att skylla alla misslyckanden på invandringen.

Samtidigt är det på sin plats att påpeka att en del av problemen visst kan höra i hop med invandringen – Dock inte större än att de går att lösa med en väl fungerande integrationspolitik. Därför ska vi Socialdemokrater inte rädas för att erkänna att även vi misslyckats med att skapa en väl fungerande integrations och migrationspolitik.

Problemet som jag ser det är att Europas rikaste 3% lyckats i sina föresatser om att kapa åt sig mer av Europas samlade förmögenhet. Och att dessa 3% genom skatteplanering och slussande av pengar till skatteparadis kan undvika att betala sin beskärda del av de skatter som borde betalas. I nästa steg kan de använda de pengar de undanhållit från beskattning för att konkurrera ut andra företag och skapa vad som är en starkt oligopolliknande situation i hela Europa.

”Fåtalet” kan på detta sätt styra ”flertalet” utan att ”flertalet” får möjlighet att möta konkurrensen på JÄMLIKA villkor.

Därför ser mitt recept för förändring ut på följande sätt:

  • En Europeisk kraftsamling där alla Socialdemokratiska partier i Europa samarbetar, sluter leden och bekämpar nyliberalsimen med samma metoder.

Vi kommer att bli framgångsrika i detta därför att KÄRLEKEN alltid vinner över och överträffar GIRIGHETEN.

Genom att återställa samhällsdebatten till att bli en ideologisk debatt snarare än debatt om sakfrågor kan vi med enträget arbete med lätthet få Europas samlande väljarkår at förstå att det finns ett väl etablerat politiskt alternativ som faktiskt står för en annan sorts politik.

Genom att förklara hur och på vilket sätt de ideologiska kärnvärdena KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE ska omsättas i praktisk politik kan vi skapa förståelse för att drömmen om ett mer JÄMLIKT och DEMOKRATISKT samhälle inte är längre bort än en röst på Socialdemokratin.

Vi måste i allt vi gör och i allt vi föreslår leda förslagen tillbaka mot ideologin och påvisa varför vårt förslag står på den skala som har KÄRLEK och GIRIGHET som ytterligheter.

När väljarna har en lätt modell att värdera förslag efter gör det valet lätt. Dessutom ska vi alltid utmana motståndarsidan genom att fråga vart KÄRLEKEN i deras förslag är – Vem är vinnare på deras förslag ”fåtalet” eller ”flertalet” ?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.