Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Kapitalism + liberalism = Nyliberalism

Då det ser ut att råda lika många uppfattningar som det finns kommentatörer till mina inlägg där ordet nyliberalism nämns. Därför är det på sin plats att jag förtydligar hur jag ser på saken. Jag gör så i förhoppning att det ska leda till en debatt där vi kan prata om saken utifrån samma bevekelsegrunder.

Liberalism i gammal traditionell bemärkelse skiljer sig inte alltför mycket från Socialdemokratin när det handlar om att skapa frihet eller snarare valfrihet för människor. Liberalismen i sin rena form strävar även mot ett någorlunda JÄMLIKT samhälle – Dock med undantaget jämfört med Socialdemokratins ideologi att den anser att alla människor kan nå dit utan politisk inblandning.

Nyliberalismen är något helt annat och strävar om något mot OJÄMLIKHET och större klassklyftor!

Nyliberalism är som jag ser det när kapitalismens främsta företrädare, dvs. de som äger största delen av kakan försöker dölja sina GIRIGA motiv bakom en liberal flagga.

Det är denna falska form av marknadsföring jag vänder mig emot när jag håller de nyliberala strömningarna som skyldiga till situationen i Sverige och världen.

Det renodlade kapitalistiska systemet där en oreglerad fri marknadsekonomi tillåts råda kan, och kommer aldrig att skapa JÄMLIKA levnadsvillkor och valfrihet för alla på lika villkor. Det renodlade kapitalistiska systemet har pengar allena som mått på vad som ska anses utgöra rätten att utöva politisk makt.

Allt den politiken gör är att öka klasskillnaderna och skapa större inkomst- och förmögenhetsklyftor.

Genom EU och den fria rörligheten av varor, människor och pengar har man dessutom skapat det ultimata verktyget för att genom aktiv skatteplanering undvika att betala den skatt man rimligen borde göra om man följer medlemsländernas nationella skattelagstiftning.

Som grädde på moset använder man sedan de pengar som egentligen borde betalats i skatt till att ytterligare bygga på den oligopollika konkurrenssituation som råder i dagens Europa. Man gör så genom att via prisdumpning konkurrera de företag som gör rätt för sig och betalar skatt, för att sedan när dessa är borta höja priserna till nivåer som ytterligare spär på deras redan stora förmögenheter.

Det är företeelser som dessa som jag vill bota med en aktiv Socialdemokratisk politik.

Bara med en politik som likt Socialdemokratin kombinerar liberala tankar med marxistiska tankar kan vi skapa ett samhälle som strävar mot ökad JÄMLIKHET och mindre inkomst-och förmögenhetsklyftor.

I ett samhälle styrt av de ideologiska värderingar som har KÄRLEK -SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE som värdegrund kan det aldrig bli så att ”fåtalet” tillåts styra ”flertalet” med oschyssta metoder och under falska förespeglingar om att driva liberal politik.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut du fattar idag” 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.