Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Full sysselsättning en hörnsten i Socialdemokratisk politik.

I vår kamp för att uppnå ett mer JÄMLIKT samhälle måste vi Socialdemokrater återgå till att på nytt värna den fulla sysselsättningen. Det är fundamentalt viktigt att värna den den fulla sysselsättningen därför att rätten till arbete är ett baskrav i ett JÄMLIKT samhälle.

Att människor är arbetslösa strider dessutom mot de mest grundläggande principerna i den DEMOKRATISKA SOCIALISMENS doktriner. Den DEMOKRATISKA SOCIALISMEN anser att varje människa ska ges rätt och möjlighet att delta i produktionen och i det gemensamma arbetet för en bättre vardag och en bättre framtid.

Det är därför vi aldrig kan eller ska acceptera att enskilda människor betraktas som utstötta, förbrukade och/eller mindre värda!

Det är en gång för alla så att vi i det ögonblick vi sviktar i denna princip medverkar till att socialismen börjar förvittra som humanistisk idé och som drivkraft för klassamhällets avskaffande. I ett JÄMLIKT samhälle får det inte finnas VI och DEM – bara VI.

Därför är det precis som Palme brukade säga så att arbetslösheten är ett sådant ont att regeringen har en självklar skyldighet att bekämpa den oavsett vad som orsakat den.

Det är därför vi alltid ska förbehålla oss rätten att ingripa och genom aktiv politisk handling ingripa i marknadsekonomin om så kan anses vara nödvändigt för att värna den fulla sysselsättningen.

För att kunna ingripa och fatta politiska beslut som strävar mot full sysselsättning behövs en god ekonomi och starka statsfinanser. Genom starka statsfinanser kan vi garantera solidarisk fördelningspolitik och även arbeta för att trygga sysselsättningen – Därför är det synd att Alliansregeringen tillåtits försvaga statsfinanserna genom en massa skattesänkningar.

Genom en i många stycken vårdslös skattepolitik har man försvagat statsfinanserna och ställt Sverige i en situation där vi kan behöva låna för att garantera välfärden. Man ville försätta Sverige i en slags tvångssituation som innebär att det är lättare att få gehör och genomslag för idéerna om social nedrustning och privatiseringar av offentlig sektor.

Dessutom vill man använda dessa försvagningar till att på konstgjord väg skapa inflation i landet. Inflation vill man ha därför att inflationen skapar en väsentlig förmögenhetsöverföring till de som redan förfogar över mycket genom att stora värdestegringar uppstår på den egendom de redan rika förfogar över. Inflation är bara bra för denna grupp och i allt annat av ondo för de breda folkgrupperna i samhället och därför för landet som helhet.

Det bästa skyddet mot detta är därför kampen för att uppnå full sysselsättning och med den starka statsfinanser.

Därför ska vi med stöd av våra ideologiska kärnvärden KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE värna vår socialistiska politik och värna den DEMOKRATISKA DEMOKRATINS principer och återgå till att på nytt värna den fulla sysselsättningen.

Vi ska göra så därför att:

 • Full sysselsättning är JÄMLIKHETS skapande, och därför att arbetslöshet är ett fruktansvärt slöseri som innebär mänskligt lidande.
 • Arbete – att ha ett jobb är en väsentlig del av människors sociala tillvaro då arbete förknippas med värden som självförtroende, mänskligt värde och därför att det ger livet mening.
 • Arbetslöshet förvrider maktförhållandena i samhället i negativ riktning – Politiskt medförde full sysselsättning en positiv maktförskjutning mellan samhällsklasserna där arbetarklassens ställning stärktes tillsammans med fackföreningsrörelsens förhandlingsposition. Hög arbetslöshet verkar i motsatt riktning.

Ett starkt samhälle är det samhälle som genom konjunkturcykler, valutakriser, finanskriser, strukturomvandlingar och nationaliseringar förmår värna människornas rätt till arbete och försörjning. Ett samhälle som sätter frågan om full sysselsättning före alla andra frågor.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

2 kommentarer

 1. roger oskarsson

  Jag tycker att du ska tala om hur nu den här Regeringen ska skapa full sysselsättning. Det är ju bara drömmar o fantasier som kan göra detta. Ni tar ju för fan hit arbetslöshet. Dröm vidare.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är självfallet en realistisk dröm att uppnå full sysselsättning. Vi kommer att nå dit genom att tillämpa traditionell väl fungerande socialdemokratisk politik.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.