Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Bygget av det goda samhället.

Ett gott samhälle måste tillsammans med KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE bygga på samverkan – Inte gå GIRIGHET och EGOISM. Det är därför nyliberalismen spelat ut sin roll som samhällsbyggare.

Dagens Sverige präglas av en samhällsbild där människorna ständigt måste bekämpa varandra för att säkerställa sin egen trygghet. I ett sådant samhälle tvingas människorna att betrakta varandra med fientlighet och misstro.

I ett sådant samhälle blir varje människa en tänkbar medtävlare och därmed ett tänkbart hot mot den egna tryggheten. De som redan slagits ut i kampen tvingas till ständigt förnyade attacker, medan de som vunnit på olika sätt måste skydda vad de uppnått mot nya konkurrenter.

Det blir således ett isande kallt, GIRIGT och ödsligt samhälle att leva i – Även för de som skenbart vunnit kampen!

Ett gott samhälle förutsätter viktiga komponenter i samhällsbygget som saknas i Sverige av idag. Det förutsätter JÄMLIKA resurser som tillåter människor att styra sina egna liv – Inte djupare klyftor som gör stora grupper av medborgare hjälplösa gentemot ekonomiska makthavare.

Den samhällsbild som speglar dagens Sverige innebär att stora grupper är dömda till ofrihet som ett resultat av beslut man inte själv på något vis kan vara med och påverka.

Ett gott samhälle kräver att nyttigheter och grundläggande rättigheter såsom bostad, sjukvård och utbildning fördelas efter behov – Inte efter hur mycket pengar människor kan legitimera sina behov och sin efterfrågan med.

I ett samhälle där vissa grupper av medborgare ställs utanför möjligheten att tillfredsställa sina grundläggande behov råder ingen välfärd – Detta oavsett hur hög privat konsumtion mer välbeställda grupper kan tillåta sig.

Att nyliberalismen redan misslyckats kan nog alla se om vi tänker efter. Den har misslyckats med att lösa de ekonomiska problem den påstod sig kunna lösa. Tvärt om har nyliberalismen om något förvärrat de problem den sade sig ha lösningen till.

Nyliberalismen har även lidit ett stort moraliskt nederlag. I dess spår följer växande klyftor, utstötning och social konfrontation. I dess spår har ofrihet och utsugning växt. I dess spår har stora delar delar av Västeuropas unga generation mött hopplöshet och arbetslöshet.

Som jag ser det har därför nyliberalismen förlorat sin roll som samhällsbyggare. Att den gjort så och håller på att ebba ut blir än mer tydligt när vi nu kan se hur dess främsta förespråkare flyr fältet för att slippa ta sitt ansvar och svara på frågan varför nyliberalismen inte löst de problem den sade sig kunna lösa.

De företrädare jag tänker på i detta fall är alla de Allians politiker som nu flyr fältet under devisen ”Bättre fly än illa fäkta”.

Det som nu kommer att efterfrågas är en ny ekonomisk politik och nya politiska strategier för att ta Sverige ur dagens situation och skapa ett KÄRLEKSFULLARE och mer JÄMLIKT samhälle.

Den efterfrågan som nu ges uttryck för besvaras bäst genom en återgång till den traditionella Socialdemokratisk politik som tidigare präglade Sverige.

Vår strategi, som genom ideologisk övertygelse om storheten i kärnvärdena KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE strävar efter att bygga ett mer JÄMLIKT samhälle med ökat framtidshopp bland människorna är därför svaret på människornas önskan.

Allt som behövs är att förklara varför denna väg är den enda rätta vägen. Som hjälp i vår förklaring ska vi använda historien för att koppla ideologisk övertygelse och effekten av politiska beslut till varandra.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.