Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Har Sverige blivit ett bättre land?

Frågan är relevant att ställa, och beroende på hur och i vilket sammanhang den ställs kommer svaret att variera. En sak är dock säker och det är att ojämlikheten ökat och att merparten av Sveriges befolkning fått det sämre socialt och ekonomiskt trots en stor teknisk utveckling och gigantiska skattesänkningar i form av jobbskatteavdrag i flera steg.

Hur kan jag påstå detta?

Låt oss börja med det positiva och belysa några områden där vi fått det bättre. Utvecklingen och utbredningen av internet har förenklat livet för många och skapat en helt ny möjlighet att lära och följa med i händelseutvecklingen i Sverige och världen. På samma sätt har utvecklingen inom medicinen gått framåt vilket medför att fler överlever allvarliga sjukdomar såsom cancer och stroke.

Situationen för minoriteter och homosexuella är andra områden där Sverige av idag är betydligt bättre än Sverige av igår att leva i. Dock tror jag att vi när vi talar om huruvida dagens Sverige är bättre eller sämre måste bortse från den tekniska utvecklingen som skulle ha pågått även om samhällssystemet av idag var densamma som gårdagens samhällssystem.

Samma när det gäller erkännandet av minoriteter och andra grupper i samhället som snarare är en effekt av ökad kunskap än av en omdaning av politiken.

De enda grupper som vunnit stort på den nyliberala politik som präglat Sverige allt sedan 1990-talets början är den övre medelklassen och de som redan tidigare var så rika att de de kunde hänföras till landets överklass. För kapitalägarna är Sverige definitivt ett bättre land då denna grupp kunnat öka sina förmögenheter kraftigt och gå från att i mitten av 80-talet äga och kontrollera 1/5 del av de samlade tillgångarna till att numera kontrollera 1/3 del av samma tillgångar.

För den övre medelklassen består förbättringarna av lägre skatter och en möjlighet att tjäna pengar på väsentliga värdeökningar på villor, bostadsrätter och andra tillgångar.

Slutsatsen blir dock att ALLA andra grupper i samhället förlorat på de nyliberala politiska strömningarna och därför kan räknas till samhällets förlorare.

Att Sverige i många stycken blivit sämre bevisas av följande företeelser:

  • Att Sverige är det land i västvärlden där OJÄMLIKHETEN ökar absolut snabbast. Fram till 1990-talet ökande JÄMLIKHETEN, därefter har den befunnit sig i fritt fall.
  • Att främlingsfientliga partier likt SD fått genomslag och kunnat växa är ett resultat av minskad JÄMLIKHET.
  • Att arbetslösheten i dagens Sverige är permanentad på nivåer runt 8% vilket är 2 till 3 gånger större än de nivåer som präglade gårdagens Sverige.
  • Att den svenska a-kassan som brukade vara bäst i Europa nu tillhör en av de sämsta i Europa.
  • Att järnväg och övrig infrastruktur förlorat efter avregleringar och privatiseringar och numera håller så låg standard att det inte med säkerhet går att räkna med att komma fram på den tid tidtabellen anger.
  • Att avskaffandet av bostadsförsörjningslagen inneburit att många människor idag står utan bostad därför att den kommunala allmännyttan berövats kravet och ansvaret för att förse alla invånare med en bostad. Med detta följer en lavinartad prisstegring på villor och bostadsrätter vilket gör att många ”vanliga” människor idag är belånade upp över skorstenen.
  • Att Sverige av idag lämnar avsevärt större ekologiska fotavtryck efter sig än någonsin gårdagens Sverige. Detta trots att miljörörelsen blivit starkare tillsammans med vårt miljömedvetande.
  • Att sjukförsäkringssystem och övriga välfärdstjänster fått stryka på foten för att tillfredsställa de skattesänkningar som övre medelklassen efterfrågar. Dessutom till priset av ökade kostnader för socialbidrag för landets kommuner.
  • Att Sveriges kommuner drabbats av väsentligt högre kostnader som en följd av de avregleringar som gjorts av offentlig sektor där privata entreprenörer är inne och utför vad som kan anses utgöra kommunala servicetjänster. Dessa reformer innebär förutom ökade kostnader även att landets kommuner inte kan planera eller budgetera för hur stor deras egen verksamhet ska vara.

Listan på allt som blivit sämre i dagens Sverige går att göra oerhört lång och de företeelser jag lyft upp till ytan genom att redovisa några olika områden leder till en mycket enkel slutsats – MYCKET VAR BÄTTRE FÖRR!

Hur och varför det blivit på detta sätt är svårare att förklara, dock finns en gemensam nämnare nämligen nyliberal politik och nyliberala doktriner om att den ”fria marknaden” löser alla samhällsproblem, något vi nu kan se beviset för att den inte gör.

Kort sagt är det så att dåtidens KÄRLEK ersatts av en kall och hård GIRIGHET som inneburit att människor sedan länge förlorat tron på DEMOKRATIN och dess förmåga att lösa deras vardagsproblem.

Den dagen vi Socialdemokrater gjorde avsteg från de principer som styrt oss under lång tid är samma dag som Sveriges utveckling mot ett i många stycken sämre land och samhälle att leva i påbörjades.

Palme sa många gånger att metoderna kan variera, och bör så göra så länge som vi är trogna vår ideologi och våra principer. Det är sannolikt i det sistnämnda vi felat – kanske utan att riktigt veta att så är fallet. En sak är dock säker och det är att vi Socialdemokrater sitter inne med verktygen för att ställa allt till rätta. Det är därför vi ska stanna upp – fundera och analysera så att vi hittar tillbaka till den politik som bygger ett bättre Sverige.

Socialdemokraternas ideologiska kärnvärden KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE är viktiga, och de värden och principer vi måste följa för att bygga ett DEMOKRATISKT och JÄMLIKT Sverige där alla grupper i samhället kan titulera sig vinnare som ett resultat av en god samhällsutveckling.

Mer radikala Socialdemokrater som jag själv ser ingen annan väg än att börja denna utveckling från ett läge vi vet fungerar bra. Det är som ett resultat av detta jag föreslår att vi i mängt och mycket ska återvända till den politik som rådde under Palmes dagar för att därifrån genomföra den typ av förändringar som bygger ett bättre och JÄMLIKARE Sverige.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.