Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Köp av villa 2015 är ett större berg att bestiga än ett villaköp 1969 inflationen frånräknad.

En kombination av många av de åtgärder som den nyliberala politiken genomfört har lett till försämrade levnadsvillkor för många svenskar vilket jag har för avsikt att förtydliga i dagens inlägg.

Jag vill med bestämdhet hävda att ”fåtalet” bestämmer över ”flertalet” både direkt och framför allt indirekt. Genom att avveckla många av de mekanismer vi Socialdemokrater införde i vår strävan att skapa mindre klyftor och större JÄMLIKHET i samhället har man effektivt stängt ute stora delar av befolkningen från möjligheten att skaffa ett eget boende.

Inflationen tillsammans med avskaffandet av bostadsförsörjningslagen har gjort att boende och köp av en egen bostad i dag är ett mycket större berg att bestiga än någonsin tidigare. Bostadsförsörjningslagen medförde dessutom att många kommuner subventionerade både tomtpriser och inkoppling av vatten och avlopp på ett sätt vi inte ser idag.

Låt oss ta följande exempel byggt på reell verklighet:

En nyckelfärdig villa i Piteå av modern standard på 140 kvm boyta, fördelat på 5 rum och kök, 2 toaletter och med vidbyggt garage och förråd stående på en drygt 1.500 kvm stor tomt kostade 1969 117.000 kronor. Att bygga samma villa idag, om än på en aningen mindre tomt kostar i dagsläget 2.200.000 för motsvarande storlek och standard.

Om utvecklingen på huspriserna enbart följt inflationen så borde samma villa i dagens penningvärde ha kostat 833.000 kronor att köpa. (källa: SCB).

I dag är således samma villa drygt 2,6 gånger dyrare än 1969, inflationen frånräknad. Sedan har lönerna på inget sätt hängt med inflationen när det kommer till löneutvecklingen. Den lön som vid bostadsköpet 1969 var 8.000 kronor/månad borde om inflationen avspeglats fullt ut i löneutvecklingen varit 64.170 kronor/månad 2015. Hade så varit fallet hade dagens huspriser inte varit något problem för gemene man.

Normallönen 1969 var således mer än dubbelt så stor då som den är 2015.

Att övriga priser stigit lika mycket eller mer än inflationen medan löneutvecklingen hållits tillbaka är något vi både bör och ska reflektera över. Att lönerna för arbetarklassen och medelklassen inte hängt med är om något ett tecken på att de riktigt rika och övre medelklassen skott sig på övrigas bekostnad i och med att deras utveckling ligger närmare inflationens utveckling vad gäller löneutveckling och förmögenhetstillväxt. Kort har de tjänat offentligt mycket pengar på inflationen.

Tittar vi på hur stor andel av lönen som gick åt för att betala räntekostnaden för boendet kan vi se att den villa som 1969 tog 16% av en månadslön på 8.000 kr i anspråk för boendet, idag tar hela 38,5% av en månadslön på 30.000 kronor i anspråk för att betala boendekostnaden för en villa i samma storlek som 1969.

Således tar boendekostnaden för en normalvilla idag drygt 2,4 gånger större del av lönen i anspråk än vad som var fallet 1969. Alla som kan räkna förstår då att OJÄMLIKHETEN ökat dramatiskt i och med detta, och att möjligheten att köpa en villa i allra högsta grad blivit en klassfråga och en fråga om hur stor inkomst man har.

Att denna utveckling framför allt gynnat, och även fortsättningsvis gynnar de redan rika och den övre medelklassen är inte svårt att förstå. Frågan vi ska ställa oss är därför hur vi kommer tillrätta med denna avart och skapar ett JÄMLIKARE samhälle där fler får möjligheten att köpa och äga sitt eget boende?

Det är precis som jag sagt tidigare bara med en Socialdemokratisk politik byggd på ideologiska kärnvärden som sätter KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE högst upp på agendan som vi i sanning kan säga att vi på nytt påbörjar resan mot ett mer JÄMLIKT Sverige med mindre orättvisor och minskade inkomst- och förmögenhetsklyftor.

Det är hög tid att åtgärda nyliberalismens misslyckanden som bland annat medfört att partier som SD kunnat se dagens ljus och växa, och ersätta deras samhälle som genom en övertro på den ”fria marknadens” förträfflighet skapat ett KALLT och GIRIGT Sverige med det VARMA och KÄRLEKSFULLA samhälle som kommer att bli resultatet av en politik driven på Socialdemokratisk ideologisk värdegrund.

Kort sagt måste allt vi gör leda till att ”flertalet” tar tillbaka makten och rätten att bestämma från ”fåtalet”. DEMOKRATIN ska flyttas närmare människorna därför att deras tro på en ljus framtid hänger samman med känslan av att kunna påverka DEMOKRATISKA beslut och känna att de beslut man är med och påverkar faktiskt löser deras dagliga problem.

Ett bra första steg är att återinföra bostadsförsörjningslagen och göra rätten till en bostad till en självklar rätt för alla grupper i samhället.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.