Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Hästskitsteknoremet ett briljant uttryck för nyliberal politik.

Ibland hittar man guldkorn! – Idag hittade jag ytterligare ett uttryck som jag med säkerhet kommer att använda mig av i framtiden. I en ledare i Västerbottens Folkblad som handlar om att Socialdemokratin borde gå på offensiv med en ny vision fann jag uttrycket ”Hästskitsteoremet”.

Vad är då detta?

Låt mig förklara – Uttrycket Hästskitteknoromet är myntat av John Kenneth Galbraith, en framstående Amerikansk ekonom som arbetade i Keynes anda och beskriver det felaktiga i att tro att man genom att mata en häst med mer havre än den kan smälta kan få sparvarna överleva på de osmälta kornen i hästens avföring.

Uttrycket myntades för att beskriva den ekonomiska politiken fram tills dess att Keynes teorier kom i bruk och exemplifierar mycket väl den nyliberala politik som förts under Alliansens 8 år vid makten.

Keynes ändrade hela synsättet att se på politik och ekonomi. Den neoklassiska teorin om att marknaden var en självreglerande mekanism som kunde spara sig ur kriser hade kommit på skam under depressionen. Keynes teorier skapade ett nytt sätt att se på ekonomi – Ett sätt som innebar vi via offentliga insatser och statliga regleringar skulle reglera ekonomin på ett hållbart och effektivt sätt.

Föga förvånande fungerade detta mycket väl och sammanföll så länge Keynes teorier tillämpades med historiskt hög tillväxt och låg arbetslöshet.

I samband med kriserna på 1970-talet påbörjades avvecklingen av Keynes teorier och ersattes med nyliberala föreställningar om en självreglerande marknad och nedsippningsteorier dvs. teorin om att den ”fria marknaden” kan klara av att reglera sig själv.

Denna utveckling har accelererat kraftigt under Alliansens 8 år vid makten med en politik i stark nyliberal anda – Det är just därför jag gillar ordet Hästskitsteknoromet. Jag fullkomligt älskar ordet därför att det beskriver precis det nyliberal politik är – Nämligen full av skit och felaktiga tankebanor.

Vad nyliberalismen åstadkommit är inget annat än att den återskapat  det neoklassiska tankesätt som var grogrunden till att Keynes la fram sin teori om offentlig inblandning och statlig reglering.

Den ”fria marknaden” har sedan länge diskvalificerat sig själv som problemlösare och allena saliggörare – Om något skapar den istället nya problem att lösa – Problem som kräver en annan sorts politik för att finna sin lösning.

Vänner – Partikamrater – Kära väljare – Det är just för att göra slut på hästskitsteknoromet som jag vill återgå till mer traditionell Socialdemokratisk politik av gammalt gott snitt.

Det är därför jag på nytt vill tillämpa Keynes idéer om att staten måste göra offentliga insatser och på nytt se till att införa statliga regleringar på en mängd områden.

När man som jag tror på styrkan i ideologiska kärnvärden såsom KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE och dagligen kämpar för byggandet av ett mer JÄMLIKT samhälle med mindre inkomst- och förmögenhetsklyftor blir det därför naturligt att bekämpa hästskitsteknoromet och ersätta detta med ett bättre sätt att lösa problemen.

En återgång till traditionell Socialdemokratisk politik som följer Keynes tankar kommer på nytt att leda oss till en era av hög ekonomisk tillväxt och låg arbetslöshet.

Självklart kommer nyliberalismens företrädare att protestera mot statlig inblandning och mot regleringar av osunda marknadsrelaterade fenomen – Deras protester är dock inget problem för mig då det är oerhört lätt att peka på vad som gått fel och varför reglering behövs.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”  

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.