Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Det går om man vill! – Umeå – Dalarna och Kalmar visar att det är möjligt.

Precis som rubriken säger så går det bara man vill – Vad jag talar om är att kräva personalövertagande i samband med offentliga upphandlingar.

Till min stora glädje sällar sig även det Socialdemokratiskt ledda landstinget i Kalmar län till det som redan skett i samband med upphandling av busstrafik i både Dalarna och i Umeå Kommun. Vad man gör är att kräva att den eller de entreprenörer som vinner upphandlingen tar över den avgående entreprenörens personal i samband med övertagandet av trafiken.

Att fler och fler landsting nu sällar sig till denna linje visar att bland annat BUA och Peter Jeppson har fel när de hävdar att det inte är möjligt att ställa sådana krav i samband med upphandling. Att tilldelningsbeslutet inte överklagats vare sig i Dalarna eller Umeå visar att det sannolikt är så att de som kräver personalövertagande i samband med upphandling har rätt när de påstår att detta följer lagar och regler.

Jag har i tidigare inlägg hävdat det riktiga i att kräva personalövertagande i samband med upphandling. Att jag ställer ett sådant krav beror på att det inte är de anställda som önskat att deras verksamhet ska konkurrensutsättas och upphandlas. Att det blivit så är snarare en effekt av gällande EU lagstiftning på området.

Om det skulle visa sig att vi politiker inte kan ställa sådana krav i samband med upphandling och att herr Jeppson med flera har rätt finns ingen annan väg än att återkommunalisera verksamheten och börja driva den i egen regi – Att så skulle ske är med all säkerhet ännu värre för de företag som lämnar anbud än ett personalövertagande varför jag utgår från att de fogar sig i att personalövertagande är en obligatorisk norm i samband med att man vinner ett anbud.

Företagen ska inte använda offentliga upphandlingar som ett sätt att bli av med obekväma arbetstagare och dumpa löner och arbetsvillkor. Vill de vara med i upphandlingen ska de konkurrera sinsemellan på andra premisser än genom minskade personalkostnader och sämre arbetsvillkor.

Vad vi nu ska göra är att gå vidare och i nästa steg efter krav på personalövertagande även kräva i anbudsunderlaget att de som vinner anbudet ska erbjuda alla som vill en fast heltidsanställning och att delade turer ska begränsas till ett absolut minimum.

Visst blir det så att detta blir dyrare för landets skattebetalare över tid – dock kan jag som varande Socialdemokrat aldrig acceptera att arbetstagarna ska sitta emellan i samband med en konkurrensutsättning medelst upphandling. Jag är dessutom helt övertygad om att alla de som arbetar i sådana verksamheter håller med mig.

Arbetsrättslagstiftningen är en viktig lagstiftning och ska gälla de som arbetar i alla branscher på lika villkor oavsett av om den verksamhet de arbetar inom upphandlas eller inte.

KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE är Socialdemokratins ideologiska kärnvärden som sammanvävda i den Demokratiska Socialismen ska bygga ett mer JÄMLIKT Sverige. I detta bygge ingår rätten att få behålla sitt arbete även om det område där jag jobbar konkurrensutsätts och upphandling sker.

Anställningstryggheten ska gälla alla – Även de som arbetar inom yrken som upphandlas med regelbundenhet.

Avslutningsvis hoppas jag att den trend som nu inletts kommer att sprida sig till att bli gängse norm i all upphandling av offentlig verksamhet inom stat, landsting och kommun.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

En kommentar

  1. Pingback: Det går om man vill! – Umeå – Dalarna och Kalmar visar att det är möjligt. - Artissima

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.