Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Den ”Fria marknadsekonomin” är ett hot mot hela samhället!

Skandalen runt VW:s fuskande är bara ännu ett i raden av alla bevis på att den ”fria marknadsekonomin” helt spelat ut sin roll som ekonomiskt system. Vi kan alla se vad som inträffar när den ”fria marknadsekonomin” får fritt spelrum – Fusket för att tjäna mer pengar eskalerar.

Förespråkarna för den ”fria marknadsekonomin” hävdar alltid att den är självreglerande och till gagn för alla därför att den skapar balans mellan tillgång och efterfrågan – För egen del köper jag inte det argumentet – Om något så används den ”fria marknadsekonomin” till att driva upp priserna genom att se till att tillgången hela tiden är aningen lägre än efterfrågan vilket endast gagnar företagen.

I Europa har den ”Fria marknadsekonomins” företrädare dessutom lyckats med konststycket att avreglera många saker – Bland annat statlig kontroll och statliga kontrollfunktioner – Det är just därför att industrin står för att kontrollera sig själva som saker som VW:s fusk blir möjliga.

Den stora frågan alla tänkande regeringar och politiker nu måste ställa sig är huruvida detta är bra och hur vi kan göra för att skapa ordning och reda. Som jag ser det kan vi inte överlåta till enskilda företag eller branscher att sköta saker själva utan statlig inblandning och kontroll.

Läxan från VW kan bli dyrköpt inte bara för VW:s aktieägare utan för hela den tyska befolkningen och Tyskland som land. VW har ca 600.000 medarbetare i världen varav 270.000 i Tyskland. Det som nu hänt är att skandalen hotar att smitta av sig på övriga biltillverkare och dessutom till alla underleverantörer vilket gör att en stor del av den tyska industrin hotas bara för att den ”fria marknadsekonomins” principer fått råda.

Det som inträffat visar med all tydlighet att det är både dumdristigt och över tid förödande att lägga ett helt lands välbefinnande på enskilda företagsledningar som verkar under den ”fria marknadsekonomins” principer – Frågan är inte om de försöker fuska för att tjäna pengar – Frågan är snarare när fusket sker och hur allvarliga konsekvenserna blir.

Det inträffade gör att Tysklands rykte som ingenjörs och teknikland har fått sig en törn och uttrycket Made in Germany är inte längre synonymt med högsta kvalitet – Ett avslöjande som detta skamfilar ryktet för en hel nation – Både skyldiga och oskyldiga.

Vad bör vi lära oss av detta och vilka slutsatser bör vi dra?

Jag vill hävda att vi bör dra de slutsatser jag torgfört en längre tid och därför till mans inser att den ”fria marknadsekonomin” inte fungerar om motvikt saknas i form av offentlig sektor och statliga regleringar.

Jag förespråkar en blandekonomi som varande det bästa ekonomiska systemen – Att jag gör så är därför att stater som tillämpar blandekonomi i alla lägen kan använda statliga företag för att rätta till de skevheter som den ”fria marknadsekonomin” åstadkommer – T.ex. genom att se till att tillgången alltid överstiger efterfrågan då detta gynnar medborgarna/konsumenterna i form av lägre priser.

En annan lärdom är att vi måste reglera industrin på ett sådant sätt att kvalitetskontrollen av det industrin producerar ligger hos statliga kontrollorgan – Hade så varit fallet inom den tyska bilindustrin hade fusket aldrig inträffat.

Riskerna i den ”fria marknadsekonomin” ligger inte i att saker tillverkas i privat regi utan snarare i att pengar förr eller senare leder till GIRIGHET och en vilja att fuska för att tjäna ännu mer pengar.

Därför ska vi se till att det privata näringslivet producerar medan det offentliga näringslivet och staten kontrollerar att spelreglerna följs.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.