Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Elbussar en god samhällsinvestering.

Jag har skrivit i detta ämne tidigare då bussar och kollektivtrafik ligger mig varmt om hjärtat – Även om den analys och utredning jag refererar till gjorts i samarbete mellan Volvokoncernen och revisions- och rådgivningsfirman KPMG och därför bör ses som en partsinlaga så är resultaten uppmuntrande.

Man har kommit fram till att en stad med 500.000 invånare som betjänas av 400 bussar i kollektivtrafiken skulle spara ca 100 miljoner per år om bussarna drivs med el istället för med diesel.

Här är några fakta ur rapporten:

  • Koldioxidreduktionen skulle årligen minska med 33.000 ton eller lika mycket som motsvaras av ca 3.000 normalhushåll.
  • Minskat buller och minskade luftföroreningar.
  • 24 miljoner lägre vårdkostnader som en följd av bättre miljö.

Daniel Dellham på KPMG säger att elbussar är exempel på bra innovationer som kan skapa stora samhällsvärden. Den analys KPMG gjort kompletterar den finansiella analysen med socioekonomiska och miljömässiga faktorer vilket gör att man får en bättre bild av om samhällsnyttan blir större eller mindre.

Att Volvo och KPMG valt att samarbeta på detta sätt är för att visa att traditionella investeringsbedömningar haltar därför att de inte tar med alla kostnader som belastar samhället och miljön när de görs – Därför anser även jag att Volvo och KPMG nu lagt ribban för hur vi bör beräkna kostnader för kollektivtrafiken i en framtid.

Innovationerna vad gäller elbussar har startat och utvecklingen mot bättre och bättre lösningar och större räckvidd går i rasande takt – Därför är en investering redan i dag en god investering och i takt med att framför allt batterierna utvecklas kan de elbussar man redan har i drift uppgraderas med nya framtida landvinningar på området

Min bedömning och förhoppning är att de allra flesta av Sveriges städer ställt om till helt eldriven stadstrafik inom loppet av 10 år – Extra stolt är jag över att vi i Umeå redan fattat ett sådant beslut och att utvecklingen mot helt eldriven statstrafik redan inletts.

Umeå har satt standarden för morgondagens kollektivtrafik och resten av Sverige är välkomna att fråga oss varför.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.