Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Övergången till fossilfria fordonsflottor måste accelereras.

I bland förundras jag över hur snabbt min egen utveckling gått från att vara svår att övertyga om att en övergång till fossilfria drivmedel är nödvändig – till att idag debattera för att snabba på den utvecklingen ännu mer. Poletten föll ner när jag började studera cirkulär ekonomi och dess teser i större skala tillsammans med djupstudier om hur stort hotet mot vår planet är på grund av den globala uppvärmningen.

Klimat och luftkvalitet hotas av både utsläppen och av en växande befolkning som bara den gör att utsläppen ökar. I dag läste jag en artikel i VK som har sitt ursprung hos SR Ekot om hur luftföroreningar under första levnadsåret skapar sämre lungfunktion hos utsatta när de senare blir tonåringar.

Detta är givetvis något vi måste ta på allvar och reagera mot då rätten till en bra levnadsmiljö och en god hälsa är viktiga i varje samhälle som vill kalla sig demokratiskt och välordnat.

Dessutom är klimathotet ingen bluff – Snarare en reell verklighet som både politiker och vanliga människor måste ta på största allvar.

I en studie kallad BAMSE-studien har forskare över flera år följt mer än 2.000 barn i Stockholm för att se hur luftföroreningar påverkar deras lungor.

Resultatet av studien är både viktigt men samtidigt nedslående – Följande sägs i rapporten:

  • Att barn som under sitt första levnadsår bott vi gator med mycket luftföroreningar löper större risk än andra att drabbas av sämre lungfunktion när de blivit tonåringar.
  • Att man i studien systematiskt kunde studera vilka perioder i livet som var viktigaste när det gäller exponering för luftföroreningar.
  • Att resultatet är entydigt – Nämligen att det är det första levnadsåret som har störst betydelse för hur lungfunktionen ska se ut i tonåren och senare i livet.

Studier som påvisar så starka samband som dessa måste därför få stor genomslagskraft bland oss politiker – Genomslagskraft måste den få därför att hälsa och en god levnadsmiljö alltid måste vara överordnade individens egenintresse av att använda bilen oavsett vart man ska.

Att begränsa biltrafik – Eller rättare sagt fossildriven biltrafik är självklart ett intrång i människors privatliv och privata beslutsfattande – Dock tycker jag att detta väger oerhört lätt när det ställs mot bra luftmiljö och god hälsa. Att skapa förutsättningar för en god hälsa är dessutom en samhällsekonomisk fråga då de framtida vårdkostnaderna för de som utsätts för stora luftföroreningar sannolikt kommer att bli stora i en framtid.

Därför vill jag över en kort tid (läs max 5 år) skapa en total övergång till helt fossilfria drivmedel för all trafik som ska köra i tätbefolkade områden – Utanför stadskärnor och tätbefolkade områden kan omställningen ta längre tid men för all bil-, lastbils- och busstrafik som ska gå i tätbefolkade områden vill jag se en helt fossilfri fordonsflotta senast 2021.

Alla ideologier som likt den Socialdemokratiska ideologin bygger på KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE kräver att vi arbetar för att göra detta till verklighet – KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE omfattar alla – Både oss nu levande och framtida generationer – Därför måste en snabb omställning till även om en sådan påverkar den personliga integriteten.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.