Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

SD har en farlig syn på media – yttrandefriheten och tryckfriheten!

Även om man försöker avhålla sig från att skriva om SD och deras tillkortakommanden visar det sig omöjligt att göra så då väljarna förtjänar att få kunskap om hur SD:s partiledning och innersta krets resonerar i olika frågor. Denna gång ska inlägget handla om SD:s syn på media och deras förslag på att grovt censurera och kontrollera det som skrivs i media.

Att jag skriver om det beror på att det är saker som dessa som kommer att bli verklighet om SD någon gång i framtiden skulle få regeringsmakt och egen majoritet – Jag skriver om det även om ett sådant scenario är högst osannolikt annat än i huvudet på den innersta kretsen i SD.

Låt mig därför kvotera några av de saker jag tycker är ”kraftiga övertramp” mot tryckfrihetslagen och mediernas rätt att publicera.

Om vi börjar med SD:s egen tidning Samtiden som står partiet nära så håller den sig allt som oftast med artiklar i stilen – Sverige är under belägring – Traditionella värderingar slits sönder – Ideologiska vänsterjournalister och liberaler kontrollerar innehållet i mångkulturförespråkarnas medier etc. etc.

Utöver detta har SD politiker motionerat i syfte att begränsa media och vad media får skriva och publicera – dvs. motioner i syfte att begränsa tryckfriheten – Motioner som hade kunnat stoppas av partiledningen utan att så skett.

Här kommer ett par exempel:

 • Häromåret motionerades det på partiets landsdagar om att kräva en avveckling av samtliga public service företag med följande motivering – Vi Sverigedemokrater har genom åren bevittnat hur den fria, opolitiska och okommersiella televisionen och radion går ut och misskrediterar, förlöjligar, förtalar, förvränger eller rent av ljuger i sina nyheter och program och att denna ”konspiration” måste förbjudas.
 • Mikael Strandman SD ordförande i Norrtälje ville därför att public service skulle ställas om till ett nämndemannasystem där journalister anställs genom ett kvoteringssystem efter sina politiska sympatier.
 • SD:s Presschef Henrik Vinge tyckte att detta inte bara skulle gälla public service företag – Enligt honom bör alla journalister åsiktsregistreras.
 • Mattias Karlsson föreslog 2010 att begränsa möjligheterna vad gäller enskilda ansvariga utgivares rätt att bestämma innehållet i de annonser som ska publiceras och att Riksdagen skulle besluta att inga medier i en framtid ska kunna neka att sända reklamfilmer med politiska budskap – En motion som tillkom därför att SD av TV 4 nekats att publicera sin reklamfilm.

Det finns fler exempel än så på hur SD anser sig förföljda av alla journalister – Och att alla journalister deltar i en konspiration mot dem och deras politik och därför vill se en lagstiftning som tvingar journalister och media att publicera det som SD ledningen vill att de ska publicera.

Att saker som dessa äger rum i SD är ytterligare ett bevis på något jag sagt länge – Nämligen att SD inte är demokratiskt och att SD inte tycker att demokrati och demokratiska spelregler har någon betydelse i ett land.

Om de får som de vill kommer pressens och journalisternas situation i Sverige att bli densamma som den som råder i Ungern där Fidesz och Premiärminister Victor Orban i princip lagstiftat bort pressfriheten och ersatt den med censur.

Min fråga är därför om du som väljare tycker att ett sådant scenario är eftersträvansvärt?

Om svaret är NEJ vilket jag utgår från att det är hos det stora flertalet varnar jag därför för konsekvenserna av att rösta på ett parti som SD – Inte nog med att ni röstar på ett Sverigefientligt – Exportfientligt – Främlingsfientligt – Rasistiskt och högerextremt parti – Ni röstar dessutom för ett avskaffande av demokratin och yttrandefriheten.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

6 kommentarer

 1. Bamse

  Det är lite motstridigt att anklaga Sd för att hota demokratin och yttrandefriheten å ena sidan och att klaga över att partiledningen inte förhindrade partimedlemmar att lägga fram motioner i ett demokratiskt politiskt parti å den andra. Förespråkar du demokrati och yttrandefrihet eller inte? Ska partiledningen censurera partiet och styra det diktatoriskt eller ska medlemmarna få motionera och styra partiet genom demokrati?

  Att vilja avveckla public service är knappast heller ett hot mot yttrandefriheten. I många diktaturer är det just public service som används för att förmedla propaganda till folket. Hotet mot yttrandefrihet och demokrati kommer snarare från om man förespråkar att det enbart ska finnas public service och bestämmer vad de ska publicera, eller om makthavarna har kontrollen över privata medier. Sd har ingen större kontroll över svenska privata medier, motståndarna desto större. Det enda som är problematiskt i den motionen är ju att konspirationen i public service måste förbjudas.

  Att journalister i public service borde representera alla delar av samhället låter inte heller så illa. Snarare positivt för yttrandefriheten att alla röster hörs. I länder där yttrandefriheten är hotad eller restriktiv tenderar alla journalister tillhöra samma parti eller politiska åskådning. Tack och lov är vi inte där i Sverige, även om etablerad media har förhållandevis likande åsikter.

  Att tvinga journalister att avslöja sin politiska position är självklart orimligt, och borde gå emot grundlagen vad gäller valhemlighet. Däremot skulle det kanske inte vara så illa om journalister frivilligt meddelade sina politiska positioner så att läsare fick möjlighet att relatera artiklar till de som skrev dem.

  Att tvinga privata medier att visa politisk reklam är också ett problem, men det är på många sätt motsatsen till att inskränka yttrandefriheten. Ett sådant förslag möjliggör för minoriteter att uttrycka sina åsikter offentligt. Återigen, problemet i länder med låg yttrandefrihet är inte att medier tvingas ge röst till alla parter, utan att de förhindras från det.

  Många av förslagen har troligtvis en positiv effekt för yttrandefrihet och demokrati, då de medför att majoriteten tvingas hjälpa minoriteter att göra sina röster hörda.

  • Sven

   Nyheter ska bara få spridas om någon större ekonomisk organisation betalat för budskapet, eller om nyheterna genererar reklampengar.
   Reklamfinansierad yttrandefrihet är det enda rätta, krossa pressfriheten och yttrandefriheten!

 2. Nils

  Att ren o skär mobbning ska få framkomma i P3 där chefen i intervju själv erkänner att det är ok att skämta med tjocka, sjuka eller människor med spelberoende är bara tragiskt. Det visar ju också vilken ytterst liten respekt de har mot oss vanliga människor som ändå betalar för skiten.
  Har du ens lyssnat på sändningen? Smaklöst var det.

  Det är knappast något som Public Service kan stoltsera med, utan hela skaran med Miljöpartister och Vänsterpartister som har makten över Public Service ska bort helt.

  Och det är också en av anledningarna till att SR / SVT hamnar under en lupp när SD kommer till makten för Public Service i Sverige har alltför länge använts till ren propaganda som vinning för S, V och MP.

  Dessutom så är det inte ett hot mot yttrandefriheten, det finns nog med nyhetsmedier idag som kan ta över uppgiften.

  Det är bara du tillsammans med resten av Lobbyn inriktad på din politik som skriker -HOT MOT YTTRANDEFRIHETEN

  Resten av oss, vi väljare, skakar bara på huvudet och inser direkt varför JÅ blev kritisk.

Lämna ett svar till andersforss Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.