Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Det är nu arbetet med integration och tillväxt börjar.

Efter att ha fått den stora migrations överenskommelsen på plats börjar så det stora arbetet med att effektivisera och möjliggöra den integration av invandrare som skulle gjorts för åtskilliga år sedan. Som jag ser det är en av de största anledningarna till att främlingsfientlighet och rasism vuxit fram i vårt land just avsaknaden av en väl fungerande och effektiv integrationspolitik.

Vad som behövs är stora satsningar för att bryta både segregation och utanförskap och för att skapa en stark vi känsla bland alla som bor i vårt land. Samtidigt får vi i detta arbete inte glömma bort alla arbetslösa som även de måste integreras för att komma i arbete – Om än på ett något annorlunda sätt.

Att detta innebär stora utmaningar för samhället ska vi aldrig ducka för – Inte minst landets kommuner kommer att ställas inför stora utmaningar. Vi kommer att behöva fler lärare och förskolelärare, fler SFI lärare, fler bostäder och fler skolor och förskolor. Ovan på detta fler socialsekreterare och andra personalkategorier som måste finnas för att integrationsarbetet ska bli framgångsrikt.

Den stora frågan många ställer sig är – Klarar vi av detta?

Självklart klarar vi det säger jag! – Dock inte utan umbäranden och hårt arbete – Detta parat med god planering och framsynta politiska beslut.

Landets kommuner måste redan nu i högre grad än tidigare planera för tillväxt – Dvs. för att kommunens invånarantal kommer att öka snarare än sjunka – Något som varit den gängse trenden i många inlands och glesbygdskommuner under lång tid.

Jag är oerhört glad över att överenskommelsen kunde träffas av en så bred majoritet av riksdagens partier – En majoritet som representerar 80% av de samlade väljarsympatierna. Att uppgörelsen blev bred bör därför även innebära att vi använder detta som en styrka i landets kommuner när vi nu ska bygga ut och satsa på tillväxt. På precis samma sätt som partierna centralt fått göra avkall på vissa områden för att nå en uppgörelse måste vi arbeta i kommunerna för att skapa hållbara och breda lösningar för framtiden.

Det är ute i landets kommuner det arbete måste ske som sedan ska ligga till grund för de kompletterande överenskommelser som måste till för att få alla bitar i grundöverenskommelsen på plats. Kommunerna måste komma med både äskanden och förslag på vad just de behöver – och vilka beslut som är viktiga för att de framgångsrikt ska kunna klara den utmaning de nu ställs inför.

När detta är känt måste vi sätta oss ner och titta på hur vi bäst finansierar den grundinvestering som föregår alla utökningar – varesig det gäller företag eller kommuner – Investeringar som sedan ger avkastning i form av ökade skatteintäkter som en effekt av att fler har inkomst och att fler konsumerar mer av det företagen producerar.

Bostadsbyggandet måste starta omedelbart – Bäst sker detta genom en återinförd Bostadsförsörjningslag. Vi måste titta på hur vi effektivast kan utbilda de lärare, förskolelärare, socialsekreterare och andra personalkategorier som behövs i ett växande samhälle. Att vi växer och måste anställa fler kommer dessutom att minska arbetslösheten om vi gör på rätt sätt.

Att gå från avveckling till utveckling kostar pengar – Så har det alltid varit – En omställning från avvecklingsfas till tillväxtfas är därför nödvändig. Därför ska vi titta på hur vi historisk klarat av sådan samhällsutveckling och hur den finansierats. Den som gör så kommer att se att det är möjligt med utveckling så länge som alla solidariskt bidrar med sin tid – sin kunskap och sina skattepengar.

I en utvecklingsfas är det heller inte fel att låna till investeringen då en investering är just en investering och något som kommer att ge avkastning i en framtid. Så gör företag när de investerar i ny teknik eller utökad produktion – Och så har alla samhällen gjort historiskt när de befunnit sig i en utvecklingsfas.

Vi bör även inse att ett Sverige som växer skapar grogrund för ännu mer tillväxt – Dessutom attraherar det ytterligare tillväxtkapital i form av företag som önskar etablera sig på en växande marknad.

Dessutom hoppas jag att den överenskommelse som nu gjorts även medför att den blockpolitik som länge präglat Sverige kan överges och att vi nu kan gå in i en era av breda överenskommelser på alla områden som gör att samhället utvecklas till det bättre. Alla tjänar på detta  – Om inte på kort sikt så åtminstone på lång sikt.

Avslutningsvis vill jag upplysa alla om att de pengar som är undangömda i skatteparadis och därför inte beskattas skulle kunna finansiera det som nu måste göras – Och detta flera gånger om. Om alla solidariskt hjälper till så fixar vi detta utan problem.

Vi kan – Sverige kan – Heja Sverige – Du vänaste land på jorden.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.