Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Är det rätt att ha en ”järnvägstaliban” som ordförande i Riksdagens Trafikutskott?

Frågan är ställd och uttrycket ”järnvägstaliban” syftar på att Miljöpartisten och tågälskaren Karin Svenssom Smith är ordförande i Riksdagens Trafikutskott – Något som enligt mitt förmenande blockerar utvecklingen av framtidens klimatsmarta kollektivtrafik.

Jag bygger mitt tyckande på att tågtrafik och byggande av ny järnvägsinfrastruktur är både dyrbart och tidskrävande. Samtidigt finns handfasta bevis på att samhällets (läs skattebetalarnas) pengar används på ett dåligt sätt i de allra flesta fall där järnväg premieras och används istället för mer kostnadseffektiv och fossilfri busstrafik.

Sådana exempel hittar vi i Kalmar län men även uppe i mina hemtrakter där Kollektivtrafikmyndigheternas kostnader för tågtrafik är betydligt högre per passagerarkilometer än motsvarande busstrafik.

Tåg och effektiva järnvägsförbindelser är självklart viktiga – inte minst för godstransporter – Men för persontransporter måste vi vara pragmatiska och använda oss av det transportsätt som ger lägsta kostnaden och högsta miljövinsten. Tågtrafik fungerar bra i regioner med stor befolkningstäthet – På alla andra ställen finns bättre alternativ.

Det är därför det är fel att ha en ordförande i Trafikutskottet som så ensidigt satsar all kraft och energi och alla pengar på tåg och tågtrafik. Alla blir förlorare med ett sådant förhållningssätt och största förloraren blir miljön och klimatet därför att pengar som kunnat satsas på en övergång till eldrivna stadsbussar och fossilfritt drivna regionbussar nu ensidigt satsas på att utreda och starta bygget av järnvägssystem som aldrig kommer att bli lönsamma.

Vi måste få ett mer dynamisk förhållningssätt till detta och frångå att favorisera det ena eller andra transportslaget. En ordförande i Trafikutskottet bör enligt mitt förmenande alltid verka för att föreslå och genomföra de åtgärder som är bäst för miljön och kostnadseffektivast för både kollektivtrafikresenärer och skattebetalare.

Därför vill jag att vi i första hand ser till att utveckla och förbättra standarden på redan på redan befintliga järnvägsförbindelser så att tåget till skillnad från idag blir ett reellt alternativ till flyget på sträckorna mellan våra 3 största städer och i området runt dessa storstäder.

I övrigt bör samhällets resurser användas till att stimulera och hjälpa alla kommuner och kollektivtrafikmyndigheter att finansiera en snabb övergång till elektriska bussar för stadstrafik och fossilfritt drivna bussar för alla regionala busslinjer.

Dessutom räcker de pengar vi sparar på att inte bygga onödig järnväg mer än väl till för att bygga ut busstrafiken kraftigt så att fler än idag kan resa kollektivt istället för att använda den egna bilen.

Då och först då och med ett byte på ordförandeposten i Riksdagens Trafikutskott kan vi på allvar säga att alla blir vinnare – Och största vinaren blir miljön.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.