Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Dags att revidera revisorerna!

Det finns många konstiga företeelser i vår värld och i vårt samhälle – Det samhälle som vuxit fram efter avregleringar och den ”fria marknadsekonomins” intåg. Det faktum att framför allt de stora revisionsbolagen (Big 4) tillåts revidera de skatteupplägg de själva konstruerat och lagt upp påkallar frågan om det inte är hög tid att vi på allvar överväger en ordentlig revision av revisorerna.

Som Socialdemokrat handlar min politiska kamp om att återställa JÄMLIKHETEN och ”flertalets” makt över ”fåtalet” – Om att ge människorna den politik som bäst reflekterar KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE så att alla människor kan återfå tron på DEMOKRATI och en ljus framtid. Därför måste vi göra något åt denna företeelse.

The Big 4 eller för att prata klartext revisions och konsultbolagen PwC, E&Y, KPMG och Deloitte som alla finns internationellt har en sak gemensamt och det är att de är drivande i att konstruera skatteplaneringsupplägg. Det är dessa bolag som tillsammans ligger bakom både räntesnurror och manipulerade internpriser och andra skatteupplägg – Något som gör att de med råge kan tituleras skatteflyktindustrins centralfigurer.

Att då ha en ordning som tillåter samma företag – eller i förekommande fall ett utbyte dem emellan där det ena bolaget reviderar och det andra gör upplägget är fel och väcker frågor om hur mycket som passerar skattemyndighetens nålsöga därför att revisionsrapporterna är rena – dvs. fria från anmärkningar.

Bara tanken att man ska revidera något man inom samma eller närbesläktade bolag varit med om att skapa mot höga arvoden är fel och orätt.

Därför tycker jag att det är hög tid att vi gör en ordentlig revision av revisionsbolagen och dess revisorer för att utreda hur stora intressekonflikterna faktiskt är.

Visst är det så att bolagen fått kritik för detta och därför skilt de olika verksamheterna åt – Dock påvisar läckorna från PwC i Luxemburg att det inte finns några vattentäta skott trots att verksamheterna är åtskilda.

Därför vill jag lagstifta på EU nivå om ett förbud mot verksamheter som står i intressekonflikt mot varandra – Något jag påstår att de verksamheter som finns hos The Big 4 gör.

Lagstiftningen måste klart och tydligt ange att det är förbjudet att erbjuda både skatteplanering och revision inom ramen för samma bolag eller bolagskonstellation. Jag vill till och med gå så långt som till att skapa ett förbud för huvudägarna till dessa bolag att som huvudägare äga och kontrollera verksamheter som står i ett rakt motsatsförhållande till varandra.

På samma sätt som revisionsbolagen reviderar sina kunder ska staten via egna revisorer revidera revisionsbolagen – Detta för att säkerställa att intressekonflikter saknas.

Att vara revisor är ett förtroende uppdrag mot både samhället – ägarna och de kunder som anlitar det reviderade bolaget – Detta för att säkerställa att bolaget lever upp till lagar och förordningar och har ordning och reda på ekonomiska rapporter och aktiekurser – Just därför ska revisionsbolagen ägna sig åt revision och inget annat.

Skattekonsulter ska självfallet få finnas – Dock med andra ägarkonstellationer än revisionsbolag.

Det är för mig en gåta hur vi som lagstiftare och politiker kan tillåta att detta pågår och pågått så länge som det gjort. Vi brukar vara snabba att reagera när konkurrensen sätts ur spel genom karteller och andra företeelser – Därför måste vi nu reagera och agera mot revisionsbolag som driver verksamheter som innebär en intressekonflikt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

6 kommentarer

 1. gerd

  Intressant fråga även på ”lägre nivåer”. I samfällighetsföreningar (vägföreningar m fl) ska revisorn vara medlemmarnas bro till styrelsen. De har betydligt större ansvar än att kolla att alla verifikat är numrerade i rätt ordning. De ska kolla att styrelsen genomför stämmornas beslut, att styrelsen följer de lagar som finns för verksamheten etc. Görs det?,Nej i många föreningar sitter ”revisorn” i knäet på styrelsen, allt för att slippa göra det jobb de tagit på sig och kanske även för att,ta emot förmåner som nollställda medlemsavgifter.

 2. Jessica

  FNs deklaration om mänskliga rättigheter lyder ”All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”
  Men är verkligen alla människor lika mycket värda då? Att något har ett värde förutsätter väl ändå att det som värderas existerar på en marknad? Och även om två identiska objekt existerar på en marknad med endast 1 köpare, så har ju det ena objektet ett nollvärde.
  Ens egna barn är ju mer värda än andras barn för en själv. Det betyder ju inte att man behandlar andras barn dåligt.
  Eller tänker jag fel här?
  Vidare demokrati, oligarkins järnlag gör väl ändå att riktig demokrati aldrig kan existera särskilt länge?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Demokrati handlar om att följa majoritetens vilja – Så här långt har vi inte funnit något bättre sätt.

   Just det faktum att vi föds fria och likvärdiga gör att alla människor ska betraktas på detta sätt. Att man har en speciell relation till sina barn är förvisso naturligt om man är förälder – dock får den kärleken inte leda till att man diskriminerar eller behandlar andra illa.

   Om vi alla kan visa varandra kärlek blir det mindre problem.

   Vad gäller marknad och din liknelse där så är det skillnad på människor och döda ting som produkter – Alla människor är lika mycket värda.

 3. Jessica

  Fast varför skriver inte FN det då isf? Nu står det ju att att alla människor är lika i värdighet och rättigheter, det är ju inte samma sak som lika värde. Moder Theresa och Stalin, har inte samma värde, den första har tillfört världen mycket godhet, Stalin bara terror.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Man kan älska eller hata vad en människa gör – dock har alla samma värde – det är det de gör vi ska hata inte människan om man ska gå på djupet och tolka det som Bibeln gör.

   Varför jag säger så är därför att din jämförelse haltar en hel del. Att utgå från att alla invandrare är kriminella är lika fel som att tro att alla kristna är goda eller att alla av en viss sort är onda.

Lämna ett svar till Jessica Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.