Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Delade turer i arbetslivet ska avskaffas!

De delade turerna i framför allt vården och omsorgen bör så snart det går fasas ut och ersättas av sammanhängande arbetspass. Att de finns går förstås att förstå då det i många yrken är så att behoven av personal är störst på morgonen och kvällen.

Men som samhälle måste vi reagera på detta då även de som jobbar inom de yrken där delade turer är legio har samma rätt till ett bra familjeliv och en bra fritid som alla andra arbetstagare. Därför måste vi även acceptera större kostnader för samhället för att bli av med dessa delade turer.

KÄRLEK – SOLIDARITET – ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE måste gälla alla yrkeskategorier på ett JÄMLIKT sätt. Den principen ska vi aldrig frångå.

Dessutom tror jag att många av de delade turerna finns kvar på grund av slentrian och därför att man inte uttömt alla möjligheter när arbetsscheman läggs.

Därför är det glädjande att framförallt många Socialdemokratiskt styrda kommuner inlett arbetet med att ta bort alla delade turer och dessutom erbjuda fast anställning på heltid som standard.

I de yrkeskategorier som ligger hos privata entreprenörer som utför kommunal och/eller annan offentlig serviceverksamhet ska vi politiker som beställare av uppdragen kräva att entreprenörerna avskaffar de delade turerna – Dessutom ska vi fullt ut kompensera för de eventuella kostnadsökningar som blir resultatet av avskaffandet av delade turer.

Alla arbetstagare i alla yrkeskategorier ska behandlas på samma sätt vad gäller arbetstid och arbetstidens förläggning. Delade turer drabbar kvinnor i högre utsträckning än män – Därför är avskaffandet av delade turer även en jämställdhetsfråga.

Jag lovar därför att göra avskaffandet av delade turer till en av de frågor jag aktivt ska jobba för.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.