Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Dublinförordningen måste reformeras från grunden.

I dagens VK skriver Cecilia Wikström Europaparlamentariker (L) och Fredrik Malm Riksdagsman (L) i en debattartikel att Dublinförordningen måste reformeras från grunden om den ska fungera i en framtid – något jag skrivit om ett antal gånger vid det här laget.

Precis som de säger är Dublinförordningen i grunden orimlig då den i princip innebär att det är Grekland och Italien som ska ansvara för att pröva merparten av de asylsökandes asylskäl – Något som inte är möjligt med dagens volymer av asylsökande.

De vill att Sverige ska göra Tyskland och Frankrike sällskap och trycka på för att en reformerad Dublinförordning ser dagens ljus så snart som möjligt – En uppfattning jag delar.

Sverige och Tyskland har så här långt tagit ett oproportionerligt stort ansvar när det gäller mottagandet av asylsökande vilket gör att solidariteten i EU åsidosatts. I en union ska alla som ingår i unionen solidariskt dela på detta ansvar – därför är en överenskommelse om vilken fördelningsnyckel som ska gälla för asylsökande det första målet i strävan att skapa en solidarisk flyktingpolitik i EU.

Om alla EU länder solidariskt hjälps åt klarar Europa mer än väl av att ta emot alla asylsökande som har genuina asylskäl.

Därefter ska ett EU gemensamt regelverk skapas för hur asylsökande ska integreras i mottagarländerna. Regelverket ska innehålla allt från krav på att lära sig det lokala språket och följa anvisade integrationsprogram till att reglera hur stor den månatliga ersättningen ska vara för de som kommer som flyktingar. Dessutom måste regelverket reglera vad som gäller angående anhöriginvandring och familjeåterförening.

När det gäller det ekonomiska stöd som lämnas till de som beviljats asyl bör detta räknas ut på sådant sätt att det tar hänsyn till levnadsomkostnaderna i respektive land så att den som beviljats asyl kan leva på samma nivå oavsett vilket land denna hamnar i.

Precis som Cecilia och Fredrik tycker även jag att det är viktigt att Europa gemensamt står upp och värnar asylrätten – Dessutom delar jag deras uppfattning om att det är en mänsklig rättighet att söka asyl men att denna rätt inte inbegriper att välja i vilket land denna rätt ska prövas.

Kan vi dessutom göra det möjligt att söka asyl på alla EU länders ambassader samt i t.ex. ett uppsamlingsläger i Turkiet innebär det att vi kan bespara de asylsökande många av de risker och vedermödor som de idag behöver genomgå för att söka asyl. Dessutom skulle ett sådant förfarande hjälpa till att skilja de med genuina asylskäl från de som inte har det.

Därför vill jag att vi Socialdemokrater ska hörsamma deras uppmaning och göra gemensam sak med Tyskland och Frankrike för att snabbast möjligt skapa en ny och bättre fungerande Dublinförordning.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.