Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Starka fackföreningar är bra och ett måste om vi vill ha schyssta arbetsvillkor.

Jag har skrivit många gånger tidigare om fackföreningar och betydelsen av att fackföreningsrörelsen är stark och att fackföreningsrörelsen har stort inflytande över arbetets utformning och arbetstidernas förläggning. Dessutom måste facken få mandat att återupprätta arbetsvillkoren så att användandet av tidsbegränsade visstidsanställningar, delade turer och timtidsanställningar begränsas till ett minimum.

Allt detta hade vi Socialdemokrater tillsammans med LO facken och övriga fackföreningar redan lyckats genomföra och så såg läget ut fram till 1980-talets mitt när borgerligheten och den nyliberala politiken började sina härjningar med att försämra den svenska arbetsrätten.

Därför är en stark fackföreningsrörelse kombinerad med ett starkt Socialdemokratiskt parti minst lika viktiga för dagens arbetarklass som den någonsin var för arbetarklassen från Ådalen -31 och framåt. Även om dagens arbetarklass inte nödvändigtvis står på ett fabriksgolv är arbetarklass i ordets rätta mening alla de som arbetar som anställda i både privata och offentliga verksamheter utan att ha chefsansvar.

Det är för denna grupp – dvs. för den del av befolkningen som är i majoritet som Socialdemokratisk politik och en stark arbetarrörelse spelar mest roll – Och det är för denna grupp en stark arbetarrörelse gör största skillnaden vad gäller löneutveckling och schyssta anställnings och arbetsvillkor.

För alla er som varken läst om eller upplevt hur villkoren för lönearbetare såg ut innan resningen i Ådalen -31 kan det sammanfattas med ett enda ord – Villkoren för arbetare var VIDRIGA.

Tänk er in i en situation där man som arbetstagare inför varje arbetsdag inte vet om man ska få arbeta eller ej – En verklighet där man tvingas stå med mössan i hand utanför porten till arbetsplatsen och hoppas att arbetsgivaren ropar ens namn så att man får arbete och lön även den dagen – Tänk er en situation där de som protesterar mot dåliga arbetsförhållanden och löner och anses vara besvärliga inte vågar öppna munnen med rädsla för att bli svartlistade.

Även om det kan vara svårt att inse är det precis denna verklighet vi närmar oss med stormsteg – En verklighet där arbetsgivarna enväldigt bestämmer över allt som har med arbete och arbetsvilkor att göra.

Därför är det nu hög tid att vi mobiliserar och sluter leden i arbetarrörelsen medan tid är och innan vi på nytt har samma villkor och förutsättningar på arbetsmarknaden som de som rådde innan resningen i Ådalen.

Den bistra sanningen är hur väl dold den än är att vi allt sedan 1980-talets mitt har vi sett att fackföreningarna och den svenska modellen rustas ner och avväpnats i rask takt. Allt i akt och mening att flytta makten från arbetarrörelsen till företagsägarna.

Vi har dessutom sedan mitten av 80-talet sett en kraftig ökning av migrationen av industrijobb från Sverige till låglöneländer. Denna migration har gjort många arbetslösa och endast och allena medfört att företagsägarna kunnat öka sina redan stora vinster ännu mera.

Alliansen har effektivt lyckats slå sönder fackföreningsrörelsen genom att se till att fackföreningsavgifterna och a-kasse avgifterna blivit högre, samtidigt som villkoren och möjligheterna för densamma att verka blivit försvagade. I mångt och mycket har Alliansen genom en rad reformer sett till att arbetsgivarsidan nått sitt ”DRÖMSCENARIO” – Nämligen att förhandla med varje arbetstagare individuellt snarare än som ett kollektiv.

Sverige har alltsedan sedan mitten av åttiootalet sett framväxten av ett kallare och mer egoistiskt samhällsklimat – Ett samhällsklimat signerat Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern samt Liberalerna under den gemensamma flaggan Alliansen.

Det är därför din röst har betydelse och det är därför din röst avgör om vi ska vända utvecklingen tillbaka mot ett mer KÄRLEKSFULLT och SOLIDARISKT samhälle eller om vi ska fortsätta resan mot ett samhälle som är ännu GIRIGARE och än mer EGOISTISKT.

En röst på Socialdemokraterna leder till det förstnämnda – En röst på M, KD och SD till det senare.

För mig är det en gåta hur vi på ett par årtionden gått från att vara en nation präglad av KÄRLEK och SOLIDARITET till en nation präglad av GIRIGHET och EGOISM.

Sannolikt är lösningen på gåtan att Alliansen gjort sin läxa väl och hittat de knappar man ska trycka på för att få människan att bejaka egoismen och sätta jaget och jagets bästa före kollektivets bästa. Dock tror jag att de allra flesta som tänker lite längre inser att det som är bra för jaget och dåligt för kollektivet bara är bra i det korta perspektivet.

Vill vi att saker och ting ska vara bra i det långa perspektivet behövs en stark fack- och arbetarrörelse som alltid ser till hela kollektivets bästa. 

Kort kan man säga att Alliansen och arbetsgivarnas linje inneburit att kollektivavtalen har förlorat sin betydelse i och med att fackföreningsrörelsens verktygslåda har decimerats.

Bevisen är för detta är många av vilka jag listar några:

 • Kraftig utflyttning av industrijobb från Sverige till låglöneländer.
 • Minskad fack och a-kasse anslutning på grund av kraftigt höjda fack och a-kasse avgifter.
 • Kraftig ökning av antalet behovsanställda.
 • Kraftig ökning av inhyrd personal.
 • Kraftig ökning av användandet av utländska underentreprenörer som saknar svenska kollektivavtal.
 • Lägre arbetsgivaravgifter för unga vilket bara strävar till att öka företagens vinster.

Därför är det nu hög tid att alla som är lönearbetare inser faran i dagens skeende innan det är för sent – Att vi sluter leden och inser att det är dags att vi återskapar arbetarrörelsen och det folkrörelse Sverige som skapade välfärdslandet Sverige – Den rörelse som såg till att både Sverige och svenskarna mådde bra och såg framtiden an med tillförsikt.

Vi måste se till att industrijobben migrerar tillbaka till Sverige och EU. Vi kan inte längre stillasittande sitta och se på hur industrijobben flyttas ut till låglöneländer bara därför att detta skapar högre vinster för företagens ägare.

Vi måste sätta hårt mot hårt och visa arbetsgivarsidan att makten över arbete, arbetsförhållande och arbetsvillkor måste lösas i samförstånd mellan fackföreningar och arbetsgivare och att Sverige alltid måste ha en situation där flertalet alltid bestämmer över fåtalet.

Dessutom ska vi  Socialdemokrater använda vår regeringsställning till att se till att industrijobben flyttas hem till Sverige och EU. Detta gör vi bäste genom att bli ledande och drivande i EU när det gäller införandet av importskatter som gör varor tillverkade utanför EU men sålda i EU dyrare än varor som tillverkats inom unionen.

Lösningen är lika enkel som effektiv och jag är helt övertygad om att arbetarrörelsen i resten av EU med glädje kommer att ansluta till vår modell för att flytta hem jobben. Detta därför att alla utom möjligen företagens ägare tjänar på ett sådant scenario.

Låt oss aldrig glömma det vi lärde oss och bevisade i Ådalen – Nämligen att ett förenat kollektiv byggt av flertalet i alla lägen är överlägset det fåtal som utgörs av arbetsgivarsidan

Dessutom innebär en återflytt av industrijobben till Sverige och EU enorma vinster för MILJÖN!

En modell byggd på ömsesidig SOLIDARITET och principen om ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE ger en tillverkningsmodell för världens företag där allt produceras så nära den marknad som förbrukar varorna/produkterna som möjligt är.

Sålunda har världens företag tillverkande enheter på alla marknader där deras varor produkter säljs och marknadsförs.

De fördelar Sverige och världen vinner med en stark arbetarrörelse och en migration av industrijobben tillbaka till EU är bland mycket annat:

 • Att lokal tillverkning innebär tillskapande av arbetstillfällen på de marknader där produkterna säljs. Detta innebär i sin tur att fler länder får färre arbetslösa och större skatteintäkter.
 • Att företagen blir en resurs för de länder/regioner de har tillverkning och försäljning i snarare än en utsugande profitör som för ländernas tillgångar till länder med låga skatter.
 • Att miljön blir en STOR vinnare i och med att långväga transporter minimeras till ett minimum. Dessutom ska samma miljö- och reningskrav ställas oavsett vart på jorden produkterna tillverkas.
 • Att global tillverkning ger en större bas för produktutveckling och anpassning till lokala krav och önskemål.
 • Att världens rikedomar blir mer jämt fördelade i och med att företagen betalar skatt i fler länder. Skatteintäkter som länderna sedan kan använda för att bygga välfärd med.

Om vi i Sverige och EU samtidigt som vi hjälper oss själva vill hjälpa världens utvecklingsländer med tillväxt och skapande av arbetstillfällen är återupprättandet av en stark arbetarrörelse den viktigaste grundförutsättningen. Dessutom kommer en sådan utveckling att skapa betydligt färre ekonomiska migranter än dagens ordning.

Sverige och världen behöver en arbetarrörelse och en fackföreningsrörelse av klassisk svensk modell för att utvecklas och för att garantera att arbetstagarnas villkor vilar på ett solitt fundament – Det fundament som bygger på KÄRLEK – SOLIDARITET – ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE – Det fundament som är garanten för ett mer JÄMLIKT samhälle.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.