Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Allt går bara man vill tillräckligt mycket – Tron försätter som bekant berg.

Både som människa och som politiker kan man välja att se saker på olika sätt – Man kan endera välja att se möjligheterna eller att se problemen. Många av mina inlägg kommenteras flitigt – En del av kommentarerna är kritiska och målar upp problem därför att den som kommenterar bekänner sig till en annan sorts politik än vår Socialdemokratiska – Alla sådana kommentarer älskar jag därför att dessa berikar debatten och gör att man får anstränga sig till det yttersta i svaren.

Dock är det kommentarerna från de kommentatörer som delar politisk uppfattning och ideologi som förvånar mig mest och gör mig både brydd och frågande – Detta därför att många av dessa kommentatörer väljer att se problemen snarare än möjligheterna. Man gillar förslagen men ser bara problem när det gäller genomförandet vilket innebär att man ger upp redan innan man försökt.

Ska man vinna val och skapa starkt väljarstöd får man inte ge upp – Ska man vinna väljarnas förtroende måste man ha stora visioner och stark politisk viljekraft att förändra. Dessutom parat med förmågan att kommunicera vad man vill åstadkomma och varför.

Låt mig ta några exempel för att påvisa vad jag menar:

Jag har motionerat om ett återinförande av Bostadsförsörjningslagen vilket jag anser är ett måste om vi ska få ordentlig fart på bostadsbyggandet. Den skrivning jag vill ha innebär att landets kommuner är mer eller mindre tvingade att förse alla som har behov av en bostad med en bostad – Den omedelbara kommentaren från mina partivänner i kommunalpolitiken är att idéen är bra men att det kommer att bli problem därför att Plan & bygglagen sätter käppar i hjulen och fördröjer eller förhindrar det byggande jag vill åstadkomma med en Bostadsförsörjningslag.

Mitt svar är att PBL inte är något problem – Jag har självfallet tänkt på detta och avser att ändra PBL så att den inte kan förhindra det en Bostadsförsörjiningslag påbjuder och kräver – Därför anser jag att det är fel att förkasta förslaget om en Bostadsförsörjningslag bara för att PBL finns.

På samman sätt är det när jag pratar om att ändra dubbelbeskattningsavtalen så att skatteplanering blir omöjlig eller mycket svår att genomföra. Här är en vanlig invändning att många företag då kommer att flytta till andra länder.

Jag säger varsågod – Flytta om ni vill men inbilla er inte att en flytt innebär att ni undslipper svensk skatt. Skulle trenden visa att många företag flyttar tillverkar vi endera i offentlig regi eller inför importskatter på det som ska säljas i Sverige.

Sak samma med stärkt fackligt inflytande och stärkt arbetsrättsligt skydd. Visst kan det vara så att företag hotar att flytta eller till och med flyttar sin produktion men även här kan vi lösa produktionen i offentlig regi alternativt genom beskattning.

Tittar vi på sjukvården så vill jag förstatliga all sjukvård och skrota det fria vårdvalet och stoppa all hyrläkarverksamhet. Även här är invändningen från många att detta skulle leda till att många läkare väljer att flytta.

Varsågod och lycka till – flytta om ni vill säger jag till denna grupp med. Jag säger så därför att jag vet att flytt inte är något alternativ för de allra flesta då en flytt även innebär att deras familjer måste flytta med. När de räknar på vad en flytt skulle innebära rent ekonomiskt så kommer de att se att den högre lönen snabbt äts upp av sådant som är gratis och skattefinansierat i Sverige – saker som skolavgifter mm. kommer att överstiga löneökningarna med råge.

Dessutom kan jag säga så med övertygelse då jag själv bott utomlands och vet vilka kostnader som är förenade med utlandsbosättning.

Kamrater – Vi Socialdemokrater ska inte se problemen vi ska se möjligheterna. Dagens politik och den inställning många av oss har och som bara ser problem och därför avstår från att ta fighten är inget annat än en kapitulation från vår ideologiska värdegrund och en eftergift åt de som förespråkar nyliberal politik.

Kamrater – Ingen ting är omöjligt – Allt går om man vill och en stark tro försätter berg. Kombinerar vi sedan detta med hårt arbete och ideologisk övertygelse är frågan inte om utan snarare när vi når vårt mål.

Historiskt har vi Socialdemokrater lyckats med detta – Detta trots att motståndet och hindren var mycket större då än nu. Därför är det dags att ingjuta samma dådkraft och samma glöd i dagens Socialdemokrater som i de som genom hårt och idogt arbete byggde välfärdslandet Sverige.

Vi ska tro på det vi gör och utstråla ideologisk övertygelse i allt det vi säger och i allt det vi föreslår. Den dag vi Socialdemokrater bestämmer oss för att återföra den ideologiska debatten till den politiska scenen för att förklara vilket samhälle vi vill bygga – Den dagen är första steget taget till en förnyad seger för den enda politik som leder till ett bättre och mer JÄMLIKT Sverige – Den politik som bygger på KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.