Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Vi ska inte skapa ett nytt ”fattigsverige”!

Just nu går Allianspartierna, olika arbetsgivarorganisationer och Svenskt Näringsliv hårt fram i en samlad offensiv med syfte att skapa ett nytt ”fattigsverige” – Det Sverige vi socialdemokrater kämpade länge för att avskaffa.

Sist ut i raden är Svenskt Näringslivs systerorganisation Arbetsmarknadspolitiska rådet med Professor Lars Calmfors i spetsen med ett förslag om sänkta ingångslöner, slopade arbetsgivaravgifter och ett extra jobbskatteavdrag för unga och nyanlända.

Calmfors må vara professor i nationalekonomi och därför kunnig i ämnet – En sak får vi dock aldrig glömma och det är att han alltid stått på arbetsgivarnas sida som en villig röst och förespråkare för sänkta löner och ökade företagsvinster.

Jag vågar påstå att alla utspel som nu kommer strävar i samma riktning som Alliansens arbetslinje – Och att alla förslag går i en och samma riktning – Nämligen återskapandet av ”fattigsverige” – Ett Sverige med än större inkomst- och förmögenhetsskillnader och ett Sverige där redan hårt pressade skattebetalare ska betala än mer för att arbetsgivarna ska kunna öka på sina redan stora vinster.

Man behöver inte vara professor i nationalekonomi för att förstå att någon måste betala för sänkta ingångslöner, slopade arbetsgivaravgifter och ett extra jobbskatteavdrag – I detta fall är denne någon Sveriges skattebetalare.

Sänkta ingångslöner, slopade arbetsgivaravgifter och ett extra jobbskatteavdrag skapar varken tillväxt eller nya arbetstillfällen – Allt de gör är att öka kostnaderna för skattebetalarna så att företagen kan göra ännu större vinster.

Nu räcker det – måttet är rågat! Sverige och svenskarna har sett nog av ökade vinster för företagen på skattebetalarnas bekostnad.

Därför ska vi säga NEJ till alla sådana inviter och förslag. Dessutom ska vi mobilisera massorna och se till att nedmonteringen av det Sverige forna generationer spenderat mycket tid och möda på att bygga stoppas med omedelbar verkan.

Vi ska och får aldrig någonsin tillåta att ett nytt ”fattigsverige” växer fram!

Att arbetsgivarsidan alltid strävar efter att maximera sina vinster genom att hålla nere eller sänka löner och/eller avskaffa skatter är inget nytt – Så har det sett ut i alla tider. Så såg det ut på 1960-talet när vi socialdemokrater kämpade för rättvisa löner för kvinnor. Arbetsgivarna kämpade med näbbar och klor för att behålla avtalens särskilda lägre kvinnolöner men i slutändan gick vi socialdemokrater vinnande ur striden därför att vi tillsammans var starka och i majoritet.

Det är den kampen vi ska ta nu med – Kampen för ett mer JÄMLIKT Sverige med mindre inkomst- och förmögenhetsskillnader.

Så länge vi som tillhör ”flertalet” organiserar oss i fackföreningar och ett starkt socialdemokratiskt parti och gör gemensamt motstånd kommer ”fåtalet” alltid att förlora.

Därför ska vi socialdemokrater återgå till det vi kan allra bäst – Nämligen till att föra traditionell socialdemokratisk politik om värnar ”flertalets” bästa – Det ”flertal” som utgör dagens moderna arbetarklass bestående av arbetare, tjänstemän och småföretagare.

I denna kamp ekar sista versen av vår kampsång internationalen som ljuv musik i våra öron i kampen mot bygget av ett nytt ”fattigsverige” – Den vers som lyder på följande sätt: ”Upp till kamp emot kvalen – Sista striden det är, ty internationalen åt alla lycka bär – Upp slå ner det gamla tålamodet är slut! – För frihet vi oss samla förgöra våldets krut”.

Det krut vi ska förgöra denna gång är arbetsgivarnas och borgerlighetens skapande av ett nytt ”fattigsverige”.

Det är i den kampen jag och socialdemokraterna behöver din röst och din medverkan – I kampen för ett bättre och mer välmående Sverige.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

2 kommentarer

    • andersforss (inläggsförfattare)

      Vi behöver inte skapa ett nytt fattigsverige genom sänkta löner för att reda ut de problemen – För dessa finns andra mycket bättre lösningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.