Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Kampen för den svenska modellen kommer att ena arbetarrörelsen!

Olof Palme som jag personligen hyllar som en av socialdemokratins allra största ledare – Om inte den allra störste har sagt många saker, kontroversiella likväl som okontroversiella. En sak är dock klar och det är att han aldrig höll tyst när det handlade om att försvara den svenska arbetarrörelsen och allt den står för.

I ett tal vid Metalls kongress i Stockholm 1981 sa han följande: ” Jag tror att det efter de studier vi gjort är korrekt att säga att arbetsgivarföreningens propagandister i mycket framstår som hatets och illviljans kolportörer mot svensk arbetarrörelse”

Översatt till vår tid och vårt språkbruk är hans budskap att arbetsgivarföreningen tidigare benämd SAF numera Svenskt Näringsliv alltid sett en stark arbetarrörelse som det största hotet mot sin GIRIGA strävan om högsta möjliga vinst.

I liknelsen ”hatets och illviljans kolportörer” avser han att de beter sig likt kringresande bokförsäljare/predikanter som i alla lägen och på många olika sätt försöker sprida budskapet om att kollektivavtal och höga lägstalöner är ett hot mot Sverige och svensk välfärd.

Jag kan inte annat än ge Palme helt rätt i sitt uttalande även om han i vanlig ordning var långt före sin tid med en förutsägelse om hur framtiden skulle bli. Precis det Palme sa är det vi ser idag i och med att Svenskt Näringsliv och dess systerorganisationer tillsammans med allianspartierna går till ett samlat angrepp mot svensk arbetarrörelse och en vad de tror en för tillfället svag och orkeslös socialdemokrati. Allt med målsättningen att en gång för alla slå sönder och förgöra svensk arbetarrörelse.

Men låt mig säga en sak – De har fel både i sak och i sina antaganden. Om något så är det utspel som dessa som kommer att stärka svensk arbetarrörelse – Detta därför att människorna kommer att reagera och inse att det bara är tillsammans vi blir starka.

Dessutom är socialdemokratin varesig svag och/eller orkeslös – Långt därifrån. Måhända har vi legat i ide ett tag men när alliansen och Svenskt näringsliv kastar nytt bränsle på brasan i kampen om arbete och löner väcks vi till liv så att kan vi slåss med samma kraft som i fornstora dagar – Det är ett löfte!

Väljarna är inte dumma och över tid kommer de inte att låta sig luras – Förr eller senare inser de faran och reagerar därför att de insett vikten av budskapet i Bob Marley sång – Det budskap som säger: ”You can fool some people sometimes, but you can’t fool all the people all the time” 

Därför kommer dessa attacker att leda till motsatt effekt och istället skapa en stärkt fackföreningsrörelse och ett stärkt socialdemokratiskt parti.

Våra tidigare generationer utkämpade många, långa och hårda slag för att avskaffa kapitalets absoluta makt och skaffa sig inflytande över politik och politiska beslut. Man gjorde så därför att man upplevt det samhälle som Svenskt Näringsliv och allianspartierna nu strävar efter att återinföra.

Detta Sverige kallade forna generationer ”fattigsverige” – Dvs. det Sverige där anställda tvingades stå utanför fabriksporten varje morgon med mössan i hand utan att veta om de får jobba eller ej, och det Sverige där de som protesterade eller satte sig emot dåliga arbetsvillkor och dåliga arbetsförhållanden svartlistades och svältes till lydnad.

Den sida som Palme kallade hatets och illviljans kolportörer har använt många olika vapen i sin kamp under årens lopp. Historiskt har de använt kvinnor och kvinnornas kamp för samma lön som män som slagträ – I vår moderna tid använder man flyktingarna som slagträ. Vi ska dock inte låta oss luras då deras mål aldrig ändrats – Deras mål är fortfarande att slå sönder och helst förgöra den svenska arbetarrörelsen och den ”svenska modellen”.

Den ”svenska modellen” dvs. sättet på vilken löner och avtalsvillkor förhandlas är i många stycken unik och något vi både ska och måste värna om – Detta därför att den ”svenska modellen” är garanten för att alla får en rättvis lön och godtagbara arbetsvillkor samt en bra arbetsmiljö.

Att den ”svenska modellen” existerar beror på att vi slöt oss samman i fackföreningar – Fackföreningar som sedan stärkte det socialdemokratiska partiet så att vi hamnade i majoritet och därför i kraft av ”flertal” kunde hålla emot ”fåtalets” förslag och propåer.

Att vara många och utgöra ”flertalet” är viktigt om man vill förändra – Därför ska vi inte låta oss luras av att de som kommer med förslag i syfte att slå sönder den ”svenska modellen” och förgöra svensk arbetarrörelse är i flertal – Långt därifrån – De utgör ett ”fåtal” – Dock ett ”fåtal” med tillgång till instrument och kommunikationskanaler som får dem att framstå som betydligt fler än de är.

Den ”svenska modellen” där det är arbetsmarknadens parter som förhandlar löner och övriga avtalsvillkor ska således bevaras – Vi ska inte ha ett Sverige likt det som Jan Björklund och liberalerna vill skapa – Ett Sverige där det som Palme säkert skulle ha sagt är hatets och illviljans kolportörer som bestämmer löner och avtalsvillkor i Sveriges Riksdag om de har majoritet där.

Det är dags att vi höjer våra röster och sluter leden för att tillsammans kämpa för det jämlika och harmoniska Sverige de allra flesta av oss vill leva i.

I den kampen ska vi se bortom de villospår kolportörerna försöker sälja på oss. Den viktiga kampen handlar inte om invandring eller flyktingpolitik – Den enda och viktiga kamp vi ska utkämpa handlar om att bevara den ”svenska modellen” och stärka arbetarrörelsens dvs. ditt och mitt inflytande över politik och samhällsutveckling.

Mitt engagemang i denna kamp är redan inlett därför att jag insett styrkan av att vara många och enade i vår kamp. Tillsammans blir vi starkare och starkare ju fler vi blir. Det är därför både jag och socialdemokraterna behöver din röst och ditt stöd – Ett stöd som behövs för ett bevarande av den ”svenska modellen” och ett stöd som behövs i bygget av ett välmående och JÄMLIKT Sverige där alla kan leva sida vid sida i harmoni med varandra.

Kom igen LO och Thorwaldsson – Låt oss på nytt förenas och föra enad kamp enligt devisen – ”Enade står vi starka – Söndrade vi falla!”

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.