Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Kapitalism och rasism är samma andas barn.

Den senaste tidens händelser påvisar som jag uppfattar saken att kapitalism och rasism i mångt och mycket är samma andas barn – Detta därför att det ena föder det andra och därför att de tillsammans föder varandra.

Malcom X var en mycket kontroversiell person på många olika sätt – Dessutom en person som under sin levnad uttryckte många ord och känslor – bra likväl som dåliga.

Jag försvarar på inget sätt den religiösa sidan av hans person men väl en hel del av de konstateranden och slutsatser han drog baserat på hur det amerikanska samhället vid den tiden var uppbyggt och strukturerat. Malcom X var som bekant en av de viktigaste förgrundsfigurerna i Afroamerikanerna*s kamp för att uppnå jämställdhet som varande Amerikanska medborgare.

Både Malcom X och Martin Luther King gjorde mycket och lyckades i mångt och mycket att skapa samma fri och rättigheter för både svarta och vita. Trots att så är fallet är skillnaderna i levnadsbetingelser fortfarande stora mellan svarta och vita i USA.

Trots att alla amerikaner har samma fri och rättigheter – Och trots att USA har en svart president och många afroamerikaner på ledande positioner i det amerikanska samhället är det fortsatt så att afroamerikaner är överrepresenterade i arbetslöshetsstatistiken och generellt sett har en sämre ekonomi än sina vita bröder och systrar.

Detta leder mig att fundera på varför situationen ser ut på detta sätt i USA?

För egen del tror jag att det är därför att det finns en mycket stor sanningshalt i det uttalande Malcom X gjorde i slutet av sitt liv. Vad han uttryckte och som jag i allra högsta grad anser är sant är att: ”Det finns ingen kapitalism utan rasism”

Min politiska ståndpunkt är att det är precis så det är!

Kapitalism och en strikt kapitalistisk livssyn leder i förlängningen till GIRIGHET och EGOISM och till att man över tid hamnar ljusår från KÄRLEK och SOLIDARITET.

Det går inte att se någon skillnad i rika afroamerikaner’s förhållningssätt jämfört med rika vita amerikaner. Bägge grupperna anser att de som är fattiga är lata och att de därför får skylla sig själva.

Även jag tycker att hårt arbete ska löna sig och att den som satsar hårt på utbildning och karriär ska tillåtas tjäna mer och ha det bättre än de som inget gör. Dock tycker jag att vi måste stävja GIRIGHETEN på alla tänkbara sätt.

I Sverige har de som skaffat sig en hög utbildning och därmed möjlighet att göra karriär nästan undantagslöst gjort det på skattebetalarnas bekostnad. Därför är det rimligt att begära att de ska betala tilllbaka mer till samhället och välfärdssystemen än de som inte valt att utnyttja möjligheten. Detta därför att de som avstått inte kostat lika mycket att utbilda.

Dessvärre verkar det vara så att hög utbildning och en karriär med höga inkomster förändrar människor – Detta oavsett land och oavsett av om de är etniska eller invandrade medborgare i ett land. Förhållandena i Sverige och USA är helt lika på detta område – Oavsett etnicitet betraktar man de som lyckats mindre bra som varande sämre människor.

Just detta kärlekslösa tänkande och handlande ligger sedan bakom den rasism som frodas i vårt samhälle. Vad som är ännu värre är att dessa människor sedan lyckats lura med sig även människor med lägre utbildning genom att framhäva att invandringen är skulden till deras utsatta situation.

Detta är inte sant! – Orsaken till arbetarklassens svåra situation står inte att finna i den höga invandringen – Skulden finns hos de bättre bemedlade som inte vill dela med sig till de som har det sämre ställt.

Det är helt enkelt så att de blivit GIRIGA och EGOISTISKA och inte vill betala den skatt de egentligen borde – Något som blir tydligt genom alla de skattesänkningar som är resultatet av 8 år med en Alliansregering vid rodret.

Nu vill man dessutom ta nästa GIRIGA steg genom att sänka ingångslönerna för den grupp man skuldbelagt – Invandrarna.

Ovanpå detta kommer krav på slopade arbetsgivaravgifterna så att man kan öka sina redan stora vinster ännu mer samtidigt som man skapar en än värre situation för de svaga grupper som nu måste betala för statens inkomstbortfall.

Det är därför vi inte ska gå på den bluff som Svenskt Näringsliv och alliansen försöker sig på. De värnar på inget sätt din och min situation och vårt väl och ve – Allt de värnar är sin egen plånbok och då helst på din och min bekostnad.

För egen del blev jag Socialdemokrat därför att jag synat bluffen och därför att jag insett att en stark arbetarrörelse är den enda garanten för att dina och mina behov ska bli tillgodosedda i alla lägen.

Att lägga skulden för arbetslöshet och raserade välfärdssystem på invandrarnas är blott och allena ett sätt för kapitalismen att försöka dölja sina riktiga intentioner som alltid varit och fortfarande är att öka sina förmögenheter till varje pris.

Malcom X hade därför helt rätt i sitt antagande i att rasism inte beror på hudfärg – Rasism beror på kapitalism!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.