Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Har Umeås Moderater med Anders Ågren i spetsen förlorat förståndet?

Det ligger nära tillhands att tro att det faktiskt är så att moderaterna i Umeå kommunfullmäktige med Anders Ågren i spetsen förlorat allt förstånd och all förmåga att tänka längre än näsan räcker. Anledningen till både påståendet och frågan beror givetvis på den huvudlösa motion man lagt till kommunalfullmäktige om att införa ett försök med avgiftsfri tidsbegränsad parkering i Umeå Centrum på lördagar.

Anders Ågren – Vi ska inte ha fler bilar in till Umeå centrum – Om något ska parkeringsavgifterna höjas och antalet parkeringsplatser begränsas än mer så att det blir mer eller mindre omöjligt att ta med sig bilen in till centrum.

Centrumhandeln står inte och faller med möjligheten att ta bilen med sig in till centrum. Snarare är det så att centrumhandeln tjänar på att det är svårt och dyrt att ta med sig bilen in till centrum. Ett läge där besökarna i centrum väljer kollektiva färdmedel alternativt cykel och promenader för att besöka centrum gynnar handlarna i centrum.

Att tro att gratis parkering skulle innebära att fler väljer city och dess butiker framför de externa handelsområdena är en utopisk tanke. De som planerar att storhandla kommer att åka till de externa handelsområdena oavsett av om parkeringen är gratis eller inte. Valet av handelsplats baseras inte på parkeringsmöjligheten utan snarare på det faktum att de externa handelsområdenas innehåller stormarknader och stora butiker som erbjuder lägre priser än butikerna i centrum 

En stad ska aldrig dimensioneras utifrån biltrafik – Snarare ska en hållbar stad dimensioneras likt Zurich med ett system med ett tak på hur många parkeringsplatser som får finnas i centrum parat med ett system där kollektivtrafik samt gång och cykeltrafik prioriteras och har företräde medan biltrafik dimensioneras på ett sådant sätt att den aldrig kan öka i volym.

Detta fungerar alldeles utmärkt i Zurich där det görs drygt 325 miljoner kollektiva resor varje år på en befolkningsmängd på ca 360.000 invånare.

Ett centrum utan bilar där de som besöker centrum åker kollektivt i större utsträckning kommer över tid att gynna centrumhandeln – Något man kan lära sig om man studerar hur utvecklingen i Zurich ser ut. De som reser in kollektivt stannar i centrum därför att det blir tidskrävande att ta sig till handelsområdena. Därför kommer de även att handla det de behöver för stunden i centrum snarare än på de externa handelsområdena.

Åker man buss in till centrum ökar chansen att man handlar den mat eller de kläder man behöver just där – Detta därför att man inte har bilen med sig och med lätthet kan förflytta sig till de externa handelsområdena.

Att föreslå saker som gratis parkering och/eller andra åtgärder som främjar biltrafik i en tätort påvisar inget annat än att man lever kvar i ett gammalt och uråldrigt tankesätt – Något som förvisso är föga förvånande då det är moderaterna som kommer med förslaget.

Därför ger jag moderaterna likväl som Anders Ågren bakläxa. I stället för att föreslå gratis parkering borde ni göra er hemläxa och dessutom göra den väl. Gratis kollektivtrafik på lördagar (läs busstrafik) från ytterområdena in till centrum hade varit ett bra mycket innovativare förslag än gratis parkering – Dessutom ett som gynnar handlarna i city betydligt mer än förslaget om gratis parkering.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.