Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Alliansen och Svenskt Näringsliv lever upp till den girighet jag tillskrivit dem!

Det är med tillfredsställelse jag läser den rapport som LO och Mats Morin presenterat och som bygger på en kartläggning av samtliga lönerörelser från 1998 och framåt. Rapportens resultat var väntat och beskriver precis det jag påstått i en hel radda av inlägg – Nämligen att sänkta löner inte skapar fler jobb.

Rapporten visar med all tydlighet att både skattesänkningar och sänkta löner tvärt emot vad Alliansen, Svenskt Näringsliv och Sveriges arbetsgivare utlovat varken skapar ökad jämlikhet eller fler jobb. Allt dessa åtgärder gör – Vilket för övrigt bevisas i rapporten är att öka företagens vinster och skapa än större löneskillnader – Något som i förlängningen betyder större ojämlikhet, ökade klyftor och ett allt trasigare samhälle.

Jag har därför fog för att påstå att både Alliansen och Svenskt Näringsliv tillsammans med arbetsgivarorganisationerna levt upp till den EGOISM och GIRIGHET jag tidigare tillskrivit dem.

Alliansen och Svenskt Näringsliv har under lång tid hävdat att sänkta löner och sänkta skatter skapar nödvändiga vinstökningar hos företagen – Vinstökningar som de enligt sina egna påståenden ska investera i utveckling och fler arbetstillfällen.

Med facit i hand vet vi nu att detta är precis vad jag påstått att det är – Nämligen en STOR LÖGN! Visst har företagens vinster ökat – Dock har vinsterna varesig återinvesterats eller skapat fler arbetstillfällen – Allt de gjort är att öka på företagsägarnas redan stora förmögenheter ännu mer.

Rapporten visar att lönespridningen ökar utan att fler jobb skapas när facken håller tillbaka och kräver små centrala löneökningar. Det som inträffar när löner ska förhandlas via lokala potter är att de som redan har hög lön får största delen av löneutrymmet i den lokala potten medan de med låga löner får oerhört lite – Något som skapar större lönespridning och större löneklyftor och därmed större ojämlikhet.

Kan vi lära något av detta? Javisst! – Självklart! Rapporten lär oss att det bara är en stark fackförenings- och arbetarrörelse som kan garantera att EGOISMEN och GIRIGHETEN hålls på kontrollerbara nivåer – Detta därför att det bara är höjda löner som kan garantera att alla som arbetar i företaget får del av företagets vinster.

Hur Sveriges väljare och de som utgör dagens arbetarklass – Dvs. arbetare, tjänstemän och småföretagare kunnat tro på Alliansens och Svenskt Näringslivs lögner om att sänkta löner och sänkta skatter skapar fler jobb övergår i mångt och mycket mitt förstånd.

Därför hoppas jag att denna rapport som bygger på tidsperiod på nästan 20 år ska öppna ögonen på väljarna så att de inser att en röst på Alliansen är en röst på GIRIGHETEN. Dessutom är det hög tid att vi sluter oss samman och lär Svenskt Näringsliv och dess medlemsföretag att gränsen är nådd.

Jag hoppas även att Alliansens partier lär sig att det är just hörsammandet av Svenskt Näringslivs krav på sänkta skatter och sänkta löner som resulterat i att många alliansröster numera hamnar hos SD.

Min förhoppning inför årets avtalsrörelse är därför att kampviljan är stor och att alla och envar förstår att större JÄMLIKHET bara kan skapas genom kraftigt höjda löner – Alldeles speciellt så för lågavlönade grupper.

Tillsammans med landets fackföreningar ska vi socialdemokrater därför ställa oss på barrikaderna och driva den politik vi är duktiga på – Den politik som genom KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE skapar ett JÄMLIKARE och mer harmoniskt Sverige för ALLA och inte bara för det utvalda fåtal som är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Sverige behöver höjda löner för ALLA – Alla propåer om motsatsen är inget annat än lögn och förbannad dikt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

2 kommentarer

    • andersforss (inläggsförfattare)

      Hej Uffe – Inläggen berör inte vår arbetsplats direkt då de inte är riktade mot vårt företag och vår arbetsplats. Dock är jag övertygad om att de förändringar jag vill genomföra kommer att förbättra situationen för alla anställda på alla arbetsplatser – Så även vår arbetsplats.

      Vad Sverige behöver är ett starkt socialdemokratiskt parti som vågar föra en stark traditionell socialdemokratisk politik som gynnar flertalet i samhället snarare än det fåtal som ensidigt gynnats av alliansens politik.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.