Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Fel och osolidariskt med hyreshöjningar när ”miljonprogrammen” renoveras.

I dagens upplagor av Eko-nyheterna kan vi höra på inslag om hur hyrorna i de lägenheter som byggdes inom ramen för ”miljonprogrammet” stiger med så mycket som 60% efter att de renoverats. I dagens reportage talades det om 40%-iga hyreshöjningar i hyresfastigheter i Stockholm citys närområde och då specifikt i de fastigheter som sålts ut till privata aktörer.

I inlägget angavs hyreshöjningarna ligga på ca 20% i de delar som fortfarande ägs och förvaltas av allmännyttan och på mellan 20-60% i de fastigheter som tillhör privata bostadsbolag.

Som grund för hyreshöjningarna anges de standardhöjningar som köksbyten och stambyten sägs medföra samt för den upprustning i övrigt som sker för att skapa en moderna standard i lägenheterna.

För egen del tycker jag att hyreshöjningar på grund av renovering är fel och blott och allena ett sätt att driva bort svaga grupper och skapa större hyresintäkter.

Rätt skött ska hyresvärdarna fonder pengar för dessa renoveringar fortlöpande så att lägenheterna kan renoveras utan medföljande hyreshöjningar – Något som inte skett därför att man istället för att fondera för framtida renoveringar använt pengarna för att öka vinsterna och dela ut dessa till aktieägarna.

I min värd ska alla lägenheter renoveras fortlöpande så att de i alla lägen håller en acceptabel och modern normalstandard. Det är mot bakgrund av detta jag anser att det är fel att hyrorna ska skilja mellan nyproduktion och gammalt bestånd. I en solidarisk värd ska hyran per kvadratmeter vara lika för alla lägenheter med undantag av ”lyxlägenheter” där lyxen utöver normalstandard ska belasta den specifika ”lyxlägenheten”.

När det gäller ”lyxlägenheter” ska det dessutom finnas en spärr som innebär att hyresvärden inte ensidigt kan bestämma att uppgradera befintligt bestånd till ”lyxlägenheter” utan att ha nuvarande hyresgästers medgivande.

Att landets hyresvärdar – Allmännyttiga likväl som privata ska tvingas fondera medel för att underhålla och renovera så att hyreshöjningar på grund av renovering och underhåll aldrig blir verklighet utgör således en rättvisefråga och en fråga vi socialdemokrater bör agera i med bestämdhet.

För egen del vill jag helst låta marknaden sköta detta på frivillig väg – Fungerar inte detta är jag beredd att lagstifta i frågan och tvinga fastighetsägarna att fondera för framtida renoveringar.

Rätten till en bostad tillhör en av samhällets grundläggande rättigheter – Som sådan måste denna rättighet skyddas från missbruk. Därför är det ohållbart att fortsätta på samma sätt som idag. Det faller på sin egen orimlighet att människor som har ett hyreskontrakt ska tvingas avsäga sig detta och flytta därför att hyrorna höjs till en nivå man inte förmår betala som en följd av en renovering som fastighetsägaren kände till skulle komma redan när fastigheten byggdes.

Kamrater – Låt oss stå upp för denna grundläggande rättighet och göra det enda rätta – Stoppa hyreshöjningar med renoveringar och stambyten som skäl för hyreshöjningen.

Sverige ska ha en blandad befolkning i hyresbestånden – En befolkning som inte hotas av att delas in i ett A- och ett B-lag på grund av oskäliga hyreshöjningar som följd av renoveringar. Detta är viktigt då en fortsättning på nuvarande sätt i förlängningen innebär att bara bättre bemedlade har möjlighet att hyra och bo i attraktiva stadsdelar och i attraktiva bostadsområden.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.