Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Svenska skatter är låga i ett OECD perspektiv.

Allt som oftast påstås det att de svenska skatterna på arbete är högst i världen – Något som nu kommit på skam om man studerar OECD:s siffror på området. Dessutom är vi inte högst för någon inkomstgrupp oavsett vilken av de 2 gängse mätmetoder som används.

Skattetryck och beskattning kan mätas på 2 sätt – Endera enligt den s.k. skattekilen vilket innebär skillnaden mellan en arbetsgivares bruttokostnader för lönen och den nettolön som löntagaren får utbetald. Det andra sättet att mäta skatt är genom att titta på marginalskatten vilket innebär att man tittar hur hög skatten är på den sist intjänade kronan.

Om man räknar efter metoden med skattekilen ligger Sverige för medelinkomsttagare på 10 plats bland OECD länderna. När det gäller marginalskatterna så ligger Sverige långt under medel om man tittar på låg- och medelinkomsttagare och deras beskattning – Mätt på detta sätt ligger länder som USA och Storbritannien högre än oss.

Det enda segmentet där vi sticker ut och ligger i toppen med endast Belgien före är skatten för riktiga höginkomsttagare vilket är helt i sin ordning då man inte kan beräkna skattetrycket ensidigt utifrån denna grupp.

Dessutom är kapitalskatterna relativt låga i en jämförelse då både arvs- och gåvoskatten, förmögenhetsskatten och fastighetsskatten avskaffats.

Jag tycker därför att alla som pratar om att Sverige har världens högsta skattetryck ska dämpa sig. Vill man hävda att så är fallet bör man i sådant fall vara ärliga och säga att detta bara stämmer om vi tittar på de riktiga höginkomsttagarna.

Skattedebatten bör således sansas och fakta rättas till så att alla förstår vilka grupper vi pratar om i påståendet att vi har världens högsta skattetryck. För de stora massorna spelar det ingen roll om höginkomsttagare betalar höga skatter – Det som är viktigt är hur skattetrycket ser ut för de låg- och medelinkomsttagare som utgör majoriteten av Sveriges befolkning.

Således har majoriteten av alla svenskar låg skatt!

Låt oss dessutom debattera frågan om hur vi kan införa högre kapitalskatter för de med höga inkomster och stora förmögenheter så att skattesystemet blir ännu mer rättvist.

För egen del tycker jag att fastighetsskatt ska införas på dyrare bostäder. Fastighetsskatten kan precis som idag utgå enligt schablon upp till ett marknadsvärde på 5-6 miljoner kronor då en bostad ska vara just en bostad och inte ett investeringsobjekt – Därutöver ska fastighetsskatt utgå baserat på marknadsvärdet på överskjutande delar. Jag vill även att avdragsrätten för räntesubventioner ska begränsas och endast tillåtas på lån om maximalt 4.000.000 kronor. För lån därutöver ska räntesubventioner inte utgå överhuvudtaget.

För den som är intresserad av att kolla mina uppgifter närmare är källan OECD och deras officiella statistik.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.