Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Demokratin är inte längre jämlik!

Slutsatsen om att demokratin inte längre är jämlik är något som konstateras i 2014-års Demokratiutredning (SoU 2016:5) som i dagarna hamna på regeringens bord. Rapporten slår fast att utvecklingen gått i en riktning som gör att resursstarka grupper helt dominerar den politiska processen.

Rapporten visar att inflytandet över politiken flyttats från folkrörelser, engagerade medborgare och partimedlemmar till intresseorganisationer, tankesmedjor och PR-byråer – En utveckling som innebär katastrof för demokratin och väljarnas närhet till demokratin.

Jag har skrivit om detta ett antal gånger och påtalat att Palme hade rätt när han påstod att den politiska strävan alltid måste vara att flytta demokratin närmare människorna så att de känner att deras röst räknas och att de kan påverka de politiska besluten. Med dagens utveckling har vi gått i precis omvänd riktning och flyttat demokratin längre snarare än närmare människorna/väljarna.

Den rådande bristen på demokratisk förankring ute bland väljarna gör därför att många känner sig villrådiga och osäkra och dessutom frustrerade när det är företag snarare än politiker som bestämmer vart de tidigare offentliga verksamheter som nu avreglerats ska placeras.

Extra tydligt blir detta inom sjukvården och sjukvårdspolitiken där reformen om det fria vårdvalet innebär att det är de privata vårdgivarnas vinstkalkyler snarare än vårdbehoven som avgör på vilken plats de privata vårdcentralerna ska öppna – Detta utan att landstingets politiker kan göra speciellt mycket åt saken. Att privata företag vill finnas där det bor många människor är rätt självklart då det är i dessa områden man enklast kan lista nya brukare av sina vårdtjänster. När den ”fria marknaden” får styra blir sjukvården ojämlik vilket skapar stora klyftor i vårt samhälle.

Ska man vara riktigt tuff vilket jag ofta är kan man faktiskt säga att det är de merkostnader den privata vårdgivarna skapat som bär skulden till att inland och glesbygd får sämre tillgänglighet till sjukvård. Merkostnaderna består av kostnaden för kontroll av de privata vårdgivarna, administration för dessa inom landstinget samt det tapp i egenavgifter som landstingen drabbas av när en patient använder en privat vårdcentral istället för en landstingsägd.

Därför bör vi ta fasta på rapportens slutsatser och jobba för en återgång till en ordning där politiska beslut som rör offentlig sektor fattas av politiskt valda församlingar snarare än av privata vinstdrivande företag. Något som bara kan uppnås genom att skrota reformen om det fria vårdvalet och fortsättningsvis driva all sjukvård i offentlig regi utan privat inblandning.

Är man socialdemokratisk politiker är ett sådant ställningstagande ännu viktigare – Detta därför att dagens ordning strider mot vår ideologiska övertygelse om KÄRLEK – SOLIDARITET – ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.

Demokratin är inte till salu – Demokratin tillhör folket och då HELA folket och inte bara ett utvalt få med stora ekonomiska resurser.

Därför ska vi värna demokratin genom att på nytt göra den tillgänglig för alla på lika villkor – Från gräsrotsnivå hela vägen upp till samhällets toppskick och enligt principen en väljare en röst.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.