Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Valfriheten att betala skatt en direkt effekt av nyliberalismens valfrihetsreformer.

Moderaterna och alliansen förnekar sig aldrig – Alla problem ska lösas med sänkta skatter och valfrihet vilket är fel väg att gå om ambitionen är att skapa ett JÄMLIKT och välmående Sverige där ALLA MÄNNISKOR HAR LIKA VÄRDE.

Valfrihetsreformerna med påföljande avregleringar inom det som tidigare drevs av offentlig sektor är i många stycken både dyra och samhällsfarliga reformer.

Avregleringen av bilprovningsmonopolet är ett exempel där avregleringen innebär överetablering i storstäderna och nedläggning av bilprovningen på mindre orter. Samma sak gäller avregleringen av apoteksmonopolet där avregleringen skapat en situation där man får vänta på sin medicin därför att den inte finns på apotekets lagerhylla – En företeelse som var ytterst ovanlig när apoteket drevs som statligt monopol.

Valfriheten och avregleringen av skola och sjukvård är dyra för samhället då dessa avregleringar innebär att landstingen och kommunerna måste ha både vårdcentraler och skolor i beredskap då lagen föreskriver detta samtidigt som de privata aktörerna plockar russinen ur kakan och skickar tillbaka människorna till landstinget och kommunen den dag de inte längre är lönsamma för de privata aktörerna.

Det största misslyckandet torde dock vara det fenomen vi nu ser tillta i styrka i och med avslöjandena om intensiv skatteplanering bland svenska företag – Stora likväl som små.

Det är nästan så att man börjar fråga sig om alliansen även avreglerade skattesystemet och skapade valfrihet på skatteområdet så att företagen fritt kan välja om de ska betala skatt eller inte.

Min slutsats är att valfrihet i sig är bra så länge denna kan hållas under myndigheternas kontroll så att EGOISM och GIRIGHET inte får inflytande över gjorda val.

Idag är läget inte så – Snarare har myndigheterna förlorat kontrollen vilket lett till att det Sverige som tidigare var VARMT, KÄRLEKSFULLT och SOLIDARISKT istället blivit KALLT, EGOISTISKT och GIRIGT.

Därför ska vi återgå till den ordning som ger oss KÄRLEKEN och SOLIDARITETEN tillbaka – Den ordning som innebär att det offentliga driver offentlig sektor helt utan privata inslag medan de privata företagen driver privat sektor utan offentliga inslag.

För att åstadkomma detta ska vi därför rulla tillbaka många av de avregleringar och valfrihetsreformer alliansen genomfört genom att återkommunalisera och återförstatliga för att skapa ordning och reda.

Välfärden är inte till salu – I vart fall inte i det socialdemokratiska Sverige jag vill bygga.

Dessutom ska vinsterna av allas arbete inte ensidigt hamna i fåtalets plånböcker. Vinsterna av allas arbete tillhör alla i samhället och inte bara det utvalda fåtal som dessutom tillämpar valfriheten på fel sätt genom att själva bestämma om de ska betala skatt eller inte.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger i gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.