Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Bra pensioner och bostadsbyggande i stor skala går hand i hand!

I takt med att vi lever längre och i en verklighet där antalet äldre ökar i antal på grund av detta och en ökad befolkningsmängd behövs ett effektivare system för att säkra att pensionskapitalet är stort nog för att räcka till en schysst pension för alla.

Jag har i tidigare inlägg lämnat förslag på hur detta skulle ske och tar därför chansen att konkretisera detta ytterligare en gång i detta inlägg.

Ett av de stora problemen är att de sociala avgifter som ska finansiera pensionerna minskar i takt med att industrin automatiseras och många industrijobb flyttar till låglöneländer. Denna utveckling innebär att arbetsgivaravgifterna inte räcker till för att finansiera pensionerna.

För att lösa detta problem vill jag ersätta dagens arbetsgivaravgifter med en produktionsavgift som utgår oberoende av om tillverkningen sker manuellt eller maskinellt. Den ska dessutom utgå i procent på omsättningen och appliceras oavsett vart företagets produkter och/eller tjänster framställs.

Omställningen ska ske därför att dagens system innebär att företagen kan öka sina vinster genom att ersätta människor med maskiner och då utan att samhället får sin del av den vinst företagen gör.

I solidaritetens namn bör därför arbetsgivaravgiften ersättas med en produktionsavgift.

Ett annat sätt att säkra och förränta pensionskapitalet är att se till att AP fonderna får en bra och stabil avkastning på sina placeringstillgångar.

I samband med mitt förslag om återinförande av en bostadsförsörjningslag föreslog jag att AP fonderna skulle låna ut den del av kapitalet de idag placerar i obligationer till bostadsbyggande inom allmännyttan – Lån för vilka jag föreslagit en fast räntesats på 5% per år under hela lånetiden.

Sådana lån skulle bli win-win för samhället då ett sådant system innebär att allmännyttan får tillgång till kapital för att bygga massivt samtidigt som AP fonderna får en mycket bra grundavkastning på pensionskapitalet. Dessutom försvinner osäkerheten runt eventuella räntehöjningar under amorteringstiden vilket gör att hyresnivåerna blir lättare att förutse och bestämma.

Låt mig även tillägga att bostadslån på räntenivån 5% är relativt låga sett över tid i ett historiskt perspektiv även om detta har mindre betydelse då andemeningen i förslaget är se samhällets olika behov som en del av en sammanhängande plan för sund samhällsutveckling.

Det är just genom att ha en stark och god plan för samhällets utveckling vi socialdemokrater klarade av uppgiften och gjorde Sverige till världens ledande välfärdsnation – En position vi kan återvända till med rätt politik och en stark och hållbar plan som ser till helheten snarare än till maximal lönsamhet i varje delmoment.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.