Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Vår historia stakar ut vår framtid.

En fråga som jag ställt mig själv många gånger och som jag är helt säker på att många andra ställt sig oavsett av om de är socialdemokrater eller inte är frågan om huruvida arbetarrörelsens samhällside förändrats eller inte?

För egen del vill jag påstå att så inte är fallet – Demokrati, välfärd, arbete åt alla, social trygghet och kampen för ett JÄMLIKT samhälle med små sociala och ekonomiska klyftor är precis lika viktig idag som historiskt vilket innebär att kampan och kampviljan för dessa ideal borde vara lika stark idag som historiskt.

Förvisso hände något i mitten av 1980-talet som tystade denna kamp något när debattklimatet ändrades från att debattera ideologi och vilket samhälle vi vill bygga till att debattera sakfrågor som lyfts ut ur sitt ideologiska sammanhang.

Många påstår att detta har att göra med att den klass som tidigare räknades som traditionell arbetarklass försvunnit vilket inte är sant. Sanningen är att det som tidigare var tunga manuella arbeten numera ersatts med maskiner och att vi i dagens samhällsbygge har betydligt fler tjänstemän än i gamla tider.

Likväl så är den kvarvarande arbetarklassen tillsammans med dessa tjänstemän och småföretagare den del av befolkningen som tillhör dagens arbetarklass och därmed den grupp för vilken samma kamp som historiskt måste fortgå.

Den utbyggnad vi socialdemokrater gjort av välfärdspolitiken historiskt byggde på en växande ekonomi och en konkurrenskraftig industri – Ett förhållande som består även i våra dagar. Det vi missat är att vi samtidigt som vi byggde välfärdssamhället splittrat den enighet som tidigare fanns mellan medelklass och arbetarklass – Den enighet som möjliggjorde välfärdsbygget.

Det är den enigheten vi ska återskapa när vi nu övergått från att debattera sakfrågor till att debattera den svenska samhällsmodellen och vilken typ av samhälle vi vill bygga.

Således är det precis som jag sagt vid ett antal tillfällen så att vår historia kommer att staka ut vår framtid – Hur stark och hur framgångsrik framtiden blir beror på hur väl vi lär oss av vår historia.

Jag vågar påstå att majoriteten av alla svenskar kommer att rösta på oss socialdemokrater när de väl förstår vad den svenska samhällsmodellen är och vad den står för.

Ett JÄMLIKT Sverige präglat av optimism och framtidstro är vad majoriteten av alla svenskar önska se växa fram. Ett Sverige där rätten till  ett arbete, rätten till en bostad, rätten till god sjukvård, rätten till en bra utbildning och rätten till en stark social trygghet är självklara inslag i samhällsbygget är lika aktuella och relevanta för väljarna idag som de var historiskt.

Därför ska vi socialdemokrater använda vår historia när vi förklarar hur och varför vi ska bygga ett samhälle byggt på den svenska samhällsmodellen.

Det är inte politiken som behöver förändras då den är precis lika relevant idag som historiskt – Det vi ska och måste förändra är sättet på vilket vi berättar vad den sortens politik står för och vad den åstadkommer i form av trygghet och välstånd.

I morgon är det 1 maj – För mig markerar den dagen detta år återkomsten av den politik och den politiska debatt som byggde välfärdslandet Sverige.

Väl mött på barrikaderna och i demonstrationerna runt om i vårt land – Den blomstrande framtid vi sjunger om är vår och den blomstrande framtiden tillhör ALLA inte bara ett utvalt fåtal.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.