Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Nu bär det av till Socialdemokraternas distriktskongress i Lycksele.

Av , , Bli först att kommentera 0

I helgen går den Socialdemokratiska distriktskongressen av stapeln i Lycksele En kongress jag deltar på som delegat. Motioner är många och förhoppningsvis blir det en bra och givande debatt runt dessa. Jag ska dessutom upp i hetluften för att försvara ett antal egna motioner. Därutöver är det val till styrelser mm. varför jag ser fram emot kongressen med spänning – Lycksele here we come!

Lite grand beroende på hur stressigt programmet blir kommer blogginläggen måhända att lysa med sin frånvaro då realpolitik är betydligt viktigare än att blogga.

Hursomhelst så kommer det ett nytt inlägg senast måndag – Sannolikt sammanfattande helgens intryck.

Jag tillönskar alla följare, partikamrater och övriga vänner en bra och givande helg.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

Politiker och förtroendevalda måste leva som de lär!

Av , , 4 kommentarer 1

Som politiker måste man alltid leva som man lär. Det går inte säga åt människor att man står på deras sida och att de ska göra A medan man själv som politiker gör tvärtom och gör B. PÅ engelska finns ett bra uttryck för detta ”If you talk the talk you have to walk the walk”

Detta är något som blir extra tydligt i dessa dagar där det visar sig att staten och samhället trots att motsatsen hävdas behandlar människor olika beroende på vem de är och vilken ställning de har i samhället.

ALLA MÄNNISKOR ÄR LIKA MYCKET VÄRDA och alla människor ska behandlas lika inför lagen. Denna samhällsordning är viktig och bör inte vara förhandlingsbar i något land som säger sig vara demokratiskt och byggt på demokratisk grund.

Låt mig därför ge några exempel på vad jag menar med detta:

  • Om man som politiker uppmanar arbetsmarknadens parter att ta sitt förnuft till fånga och hålla löneökningarna på en rimlig nivå går det inte att som politiker besluta om massiva löneökningar för den egna verksamheten som involverar lönen för dem själva.
  • Om man som politiker säger sig stå på arbetstagarnas sida och företräda deras intressen genom den politik man för går det inte att i statliga och kommunala upphandlingar använda upphandlingsvillkor som gör att arbetstagarna får det sämre.
  • Man kan som politiker inte besluta om sänkta pensioner eller sänkta sjukersättningar och samtidigt undanta sig själva som politiker från dessa sänkningar genom att göra undantag för gruppen politiker.
  • Som förtroendevald i ett fackförbund kan man inte hålla tillbaka medlemmarnas rättigheter och löner samtidigt som man själv höjer sin lön kraftigt och använder medlemmarnas pengar för att gynna sina egna intressen.

Ovanstående är bara några av otaliga exempel som belyser att politik och att vara politiker är en mycket ansvarsfull uppgift som kräver att man alltid lever som man lär och föregår med gott exempel.

Man brukar säga att vi som samhälle får de politiker vi förtjänar och i ett GIRIGT och EGOISTISKT samhälle får vi därför GIRIGA och EGOISTISKA politiker som precis som samhället i övrigt sätter sig själv och sitt eget väl och ve framför medborgarnas väl och ve.

Detta har vi sett mycket av under lång tid – Framför allt under alliansåren men även vi socialdemokrater har ägnat oss åt detta varför vi på inget sätt är oskyldiga och kan svära oss fria.

När vi socialdemokrater nu åter sitter i regeringsställning är det därför viktigt eller till och med MYCKET VIKTIGT att vi lever som vi lär och föregår med gott exempel.

KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE är ideologiska värdegrunder som ska prägla allt vi säger och allt vi gör – Dessutom på ett sätt som klart och tydligt visar att även de som är politiskt förtroendevalda gör sitt och promenerar samma väg som alla övriga i kampen för ett JÄMLIKT samhälle med mindre inkomst- och förmögenhetsklyftor.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

4 kommentarer

Storstädning nödvändig i ledningen för Nordea och Skatteverket.

Av , , Bli först att kommentera 0

Avslöjandena om hur Nordea medvetet bistått sina kunder med skatteplanering och kontakter med Panama baserade Mossack Fonseca och dessutom varit drivande i ordergivningen till samma firma för kunds räkning, samt det faktum att Skatteverkets ledning särbehandlar människor baserat på vem de är och vilken ställning de har i samhället bör föranleda omedelbara åtgärder från regeringen.

Det som skett är inte bara opassande och/eller osmakligt – Det är oacceptabelt!

Staten och dess myndigheter och bolag måste vara fläckfria och agera ledstjärna när det handlar om att följa lagar och förordningar. Om inte staten kan klara detta sänder vi fel signaler till samhället och dess medborgare.

Förvisso är ägandet i Nordea kraftigt reducerat men det är staten som via finansinspektionen beviljar bankoktroj/banklicens och det är definitivt stat och regering som tillsätter generaldirektörer.

Därför tycker jag att att vi som regeringsbärare ska utnyttja tillfället och snarast möjligt kräva och se till att styrelse och ledning i Nordea byts ut i sin helhet om banken ska få behålla sin banklicens. Vi ska dessutom med omedelbar verkan entlediga skatteverkets generaldirektör och överdirektör.

Alla människors lika värde innebär att skatteverket ska behandla alla människor lika.

Skatteverket ska ägna sig åt sitt uppdrag och lägga all energi på att se till att alla skattskyldiga betalar den skatt de ska. Det nu uppkomna läget skadar skatteverkets förtroende på djupet och innebär att den vanliga människan förlorar tron på skatteverket.

Att skatteverkets överdirektör personligen ringer och varnar en tidigare regeringskollega om att granskning är på gång är allvarligt – Alldeles speciellt så när skatteverket i ärenden som gäller ”vanliga” skattebetalare slår till hårt och skoningslöst om fel begåtts.

Att så sker i detta fall medan andra människor hamnar hos kronofogden för små överträdelser skapar en skev bild av skatteverket som måste rättas till snarast. Dessutom sänder det fel sorts signaler till medborgarna och spär på det politikerförakt som redan i dagsläget är stort nog.

Dessutom har jag ändrat ståndpunkt när det gäller möjligheten till självrättelse av deklarationen med en 5-årig straffrihetsperiod.

Det som initialt såg bra och rimligt ut blir i och med den sista tidens avslöjanden omöjligt att bibehålla om respekten för skattemyndigheten och regering och riksdag ska kvarstå. Därför finns bara en utväg och det är att minska tiden för självrättelse utan straff och tilläggsavgift från 5 år till maximalt 1 år alternativt slopa straffriheten helt och hållet.

I fallet Nordea är det viktigt att signalera att Nordeas beteende är oacceptabelt. Vi ska därför med omedelbar verkan se till att ledningen och styrelsen i banken byts ut samt att banken öppet till skatteverket redovisar vilka fysiska individer som äger och/eller kontrollerar de bolag och stiftelser vars konton finns eller har funnits i Nordea. Detta ska gälla hela Nordea – Dvs. även den gren som har sitt säte i Luxembourg.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

Beskattning är stöld – I vart fall om du frågar världens rika!

Av , , Bli först att kommentera 1

Trots att jag initialt tänkt mig att detta inlägg skulle handla om något helt annat kan jag inte låta bli att skriva om skatteplaneringen och dess baksidor ytterligare en gång. Detta därför att varje detalj som avslöjas i samband med Panama läckan påvisar den enorm GIRIGHET som spridit sig runt världen likt en farsot.

Den visar även att världens rika anser att det är deras självklara rättighet att undvika beskattning genom att begå skattebrott – Detta därför att de ser hela företeelsen som ett sätt att ta igen det de anser att staten ”stjäl” från dem när de beskattar deras pengar.

Att höga chefer på Skatteverket som tidigare varit kollegor i regeringskansliet under alliansregeringen ringer och varnar för de frågor som med all sannolikhet kommer att dyka upp därför att uppdrag granskning utför en granskning av en tidigare högt uppsatt kollega är skrämmande och något som borde leda till avsked på grått papper.

I min värld är och ska skatteverket vara en instans som driver in skatter och bevakar att alla gör rätt för sig snarare än en instans som skyddar skattesmitare genom att delge dem att de är under utredning. Skattemyndigheten ska behandla alla lika vilket uppenbarligen inte gäller om man är kompis med skatteverkets chefer.

Samtidigt som det är bra att Panama dokumenten läckt ut vill jag att alla ska vara medvetna om att detta bara är toppen på ett enormt stort isberg. De tillgångar som förts ut via andra aktörer än Mossack Fonseca är enormt mycket större än de skärvor som nu ser dagens ljus.

Många är förvånade över att politiker och regeringar inte gör något åt saken trots att de framhåller att de mer eller mindre täppt igen kryphålen. Något de påstår sig ha gjort som en effekt av de terrorlagar USA med flera instiftat.

Den brutala sanningen är att hålen på inget sätt täppts igen. Att de inte täppts till beror på att det är via upplägg av denna typ de mutor som jag påstår existerar i vår del av världen betalas ut.

Mutor för att erhålla kontrakt och mutor för allehanda andra tjänster är en företeelse som är lika utbredd i västvärlden som i Afrika, Asien och Latinamerika – Den enda skillnaden är att de döljs genom företags och stiftelsekonstruktioner i bolag och stiftelser som har säten i skatteparadis.

Alla banker är skyldiga att anmäla misstänkt penningtvätt om sådan uppdagas bland bankens klienter eller i någon transaktion som passerar banken. Men när banken dessutom sitter som förvaltare av alla de tillgångar som undanhålls från beskattning blir detta omöjligt att göra då banken i sådana fall skulle bli av med förvaltning och således med intäkter och potentiella vinster.

Låt mig även tillägga att det är fullt möjligt att spåra alla pengars väg runt jorden så länge dessa cirkulerar i banksystemet – Och då oavsett vilken bank de passerar genom. Att så inte görs beror inte på avsaknad av möjlighet utan på avsaknad av vilja att göra så.

Det enda sätter att bryta transaktionskedjan är genom att omvandla pengarna till kontanter. När så sker i större omfattning finns ett rigoröst regelverk för bankerna att följa vad gäller både uttag och eventuella insättningar varför kontantuttag är en oframkomlig väg för större belopp.

Det är därför världens banker samarbetar med advokatbyråer som Mossack Fonseca för att dölja vad som egentligen pågår.

Politiker och höga ämbetsmän sitter således i samma båt som världens rika och har ingen som helst tanke på att borra hål i båten så att alla som sitter i den hamnar i vattnet och drunknar.

För egen del hoppas jag att sittande regering har modet att sätta stopp för detta vansinne. En första åtgärd måste bli att se till att styrelse och ledning i Nordea entledigas med omedelbar verkan och att banken sätts under statlig förvaltning.

Därefter ska vi visa politiskt mod och politisk vilja och ändra lagstiftningen så att skatteplaneringen upphör. Detta arbete ska drivas samfällt i både riksdagen och i EU parlamentet.

KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE saknar innebörd så länge vi som politiker inte fullt upp lever upp till de värden dessa ord står för. En socialdemokratisk regering och socialdemokratiska politiker kan aldrig någonsin kalla sig socialdemokrater och samtidigt avstå från att lösa problemen med den rika elitens skatteplanerande och trixande med skatter.

Allt går bara viljan finns – För egen del tänker jag kämpa hela vägen in i kaklet tills fenomenet skatteplanering och skatteflykt eliminerats.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

Skatteplanering viktigare än höjda löner för Sveriges storföretag!

Av , , Bli först att kommentera 0

Det som nu rullas upp i samband med läckan från Mossack Fonseca i Panama är precis det jag varnat för och bloggat om i nära 2 års tid med starka varningar om att avhållsamhet från att göra något åt skatteplaneringen kommer att ta en ände med förskräckelse.

Jag har bloggat om det av den enkla anledningen att jag under många år själv arbetat i den industri som hjälper företag och kapitalägare att skatteplanera och därför att jag genom detta arbete har djup kunskap på området och vet hur skadlig effekterna av skatteplanering är för samhället.

Det går att dra många slutsatser av det som nu avslöjas. Den viktigaste slutsatsen är att år av nyliberal politik skapat ett Sverige där det är viktigare för företagen att skatteplanera i syfte att ge ägarna oproportionerligt stora vinster i länder där skatten är noll istället för att se till att arbetstagarna har schyssta löner.

Det GIRIGA och EGOISTISKA Sverige jag pratat om många gånger är verklighet.

KÄRLEKEN och SOLIDARITETEN är helt bortblåst och allt som räknas är att roffa åt sig så mycket man kan utan att ta hänsyn till andra genom att vara SOLIDARISK och KÄRLEKSFULL.

I dagens nyhetsmorgon går det att lyssna till ett inslag om hur Nordea lånat ut pengar till en oligark från Kazakstan via ”brevlådeföretag” i multipla led för att dölja spåren. När de tillfrågas säger de att de gjort så därför att det är vanligt att arbeta via ”brevlådeföretag” i skatteparadis när det gäller affärer i Ryssland.

Visst är denna typ av verksamhet utbredd i Ryssland – Dock begränsar sig inte detta fenomen till Ryssland utan samma sak sker överallt där man vill undvika skatt genom att ägna sig åt skatteflykt som i sig är en olaglig handling.

Jag påstår att precis samma sak används för att göra affärer i Sverige och kommer därför att visa på två exempel på detta förklarade på ett kraftigt förenklat sätt då en ingående beskrivning skulle bli allt för teknisk. Anledningen till den enkla förklaringen är att öppna väljarnas ögon så att väljarna får en chans att reagera och rösta för den sorts politik som kan stoppa denna samhällsfarliga verksamhet.

Exempel 1 Förutsättningar:

En företagare har ett upplägg som innebär att man via en bolagskonstruktion i Nederländerna flyttar företagets vinster via Nederländerna till Nederländska Antillerna för att undkomma skatt. Där läggs pengarna på hög och förvaltas via ett konto hos Nordea i Luxembourg utan en mer komplicerar företagsstruktur än den att det Nederländska företaget ägs av ett företag på Nederländska Antillerna med nominerade direktörer i styrelsen som får order via advokatbyrån i Panama för att dölja den verklige ägarens namn.

I Sverige har företagaren lön från det svenska företaget och på denna betalar företagaren inkomstskatt och företaget betalar sociala avgifter enligt lag.

Företagaren önskar köpa ett hus i Sverige för säg 10 miljoner kronor och tar därför ett lån för att klara köpet. Lånet kommer från Nordea i Luxembourg och ges till privatpersonen i Sverige. Vad som inte syns är att säkerheten för det privata lånet tas i de pengar som förvaltas i Luxembourg för företagets räkning trots att lånet är privat – Något som blir möjligt därför att de nominerade direktörerna i bolaget på den egentlige ägarens order beviljat detta.

För lånet betalas ränta som nu blir avdragsgill i Sverige men som tillfaller det egna bolaget på Nederländska Antillerna helt skattefritt. Många gånger är det även så att räntebetalningen, eller i vart fall en stor del av den går till ett separat privatägt bankkonto som tillhör företagaren eller någon som är denne närstående.

Således kan man låna av sig själv och på samma gång som man får avdragsrätt i Sverige skaffa sig en skattefri inkomst på Nederländska Antillerna. Detta borde inte vara möjligt men blir det därför att vi som lagstiftare underlåtit att stoppa den initiala skatteplaneringen som är motorn i hela upplägget.

Exempel 2 förutsättningar:

Vi använder oss av samma förutsättningar som ovan med den skillnaden att företagaren denna gång önskar köpa och/eller starta en friskola i Sverige. För att köpa eller starta skolan kräves en köpeskilling och därefter behövs lån eller aktieägartillskott för att initialt driva och utveckla verksamheten.

För att göra detta skapas ett nytt ”brevlådeföretag” på Nederländska Antillerna som sedan via Nordea lånar pengar för köpet – Ett lån som beviljas genom att lämna säkerhet i det existerande företagets tillgångar – Allt enligt beslut från de nominerade direktörer som tar order av egentlige ägaren till bolaget.

I nästa steg behövs ett aktieägartillskott/lån för att utveckla verksamheten vilket även det beviljas på samma premisser som ovan.

På denna typ av lån kan man använda en rätt hög räntesats då lånet är att betrakta som ett blancolån utan säkerhet, och som ett lån till rörelsekapital för verksamheten.

I nästa steg får nu det svenska företaget avdragsrätt för räntebetalningarna för bägge lånen genom att dra dessa i sin helhet från rörelseresultatet före skatt. Således minskas den beskattningsbara vinsten i det svenska företaget samtidigt som företaget på Nederländska Antillerna får en skattefri ränteinkomst.

Även här är det rätt vanligt att den inkomna räntan delas mellan företaget som givit lånet och ett privat konto tillhörande ägaren eller någon i dennes närhet.

För Nordeas del tar man ut en låg ränte och/eller adminsitrationsavgift för att hantera detta lån. Att den ränta banken debiterar inte i sin helhet tillfaller banken syns inte annat än om man granskar hela kedjan.

Exemplen är som sagt kraftigt förenklade och det är fler saker än de som jag beskrivit som är involverade i uppläggen vilket framgår om man granskar hur upplägget såg ut för lånen till oligarken. Slutresultatet blir dock det scenario jag beskrivit ovan.

Därför upprepar jag på nytt det jag sagt tidigare – Vi måste stoppa eller i vart fall kraftigt begränsa möjligheterna att skatteplanera – Gör vi inte detta kommer välfärd och socialtrygghet så som vi känner den snart att vara ett minne blott.

Det är dags för ALLA – både politiker och medborgare att reagera och skära bort de delar av samhället som drabbats av sjukdom. Skatteplanering är inte en del av den svenska samhällsmodellen och kommer så heller inte att bli så länge vi socialdemokrater får bestämma.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

EU är skatteplaneringens moder!

Av , , Bli först att kommentera 0

Skatteplanering och skatteflykt har blivit allt vanligare och är en företeelse som är mycket utbredd i både EU och i den övriga västvärlden. Att den sker beror på ren och skär GIRIGHET därför att företagens ägare och vissa höginkomsttagare inte vill betalas sin beskärda andel av skatter och avgifter.

Jag har i tidigare inlägg framfört åsikten att just möjligheten att kunna skatteplanera på ett sådant sätt att man i princip inte betalar någon skatt alls är den faktor som enskilt var mest drivande i bildandet och framväxten av EU. EU är därför i mina ögon modern som givit liv åt den baby vars namn är skatteplanering.

De företag och lobbyister som propagerade hårt för ett EU med fri rörlighet visste redan i förväg att detta skulle öppna dörren för att undvika de skatter respektive lands regeringar genom demokratiska beslut tillämpar.

Jag vågar därför baserat på egen erfarenhet och egen kunskap påstå att många av de skattekonstruktioner som idag tillämpas för att undvika skatt förberetts långt innan unionen kom på plats i full utsträckning.

De som lobbade allra hårdast visste redan från början att Nederländerna och Luxembourg hade regeringar som var villiga att förhandla om skattenivån på de vinster som ett företag med säte där gjorde utanför landet. Det var även fullt medvetna om att dubbelbeskattningsavtalen med nuvarande skrivning jobbade till deras fördel och att dubbelbeskattningsavtalen när de skapades aldrig avsetts att fungera så som de nu gör.

Därutöver var de fullt medvetna om att det fanns ett stort antal ”skatteparadis” med ogenomträngliga sekretessregler som kunde utnyttjas. Det som inte fanns med i kalkylen var tillkomsten av IT samhället och möjligheten att se genom sekretesskyddet vilket är orsaken till de avslöjanden som nu kommer med jämna mellanrum.

I grunden drivs den som skatteplanerar av GIRIGHET och GIRIGHETEN kommer förr eller senare att växa till sådana proportioner att den GIRIGE blottar sig och skapar sitt eget fall beroende på att man alltid vill ha mer och mer. Det finns gränser för hur mycket mänskligheten kan tolerera utan att reagera och den gränsen är nådd för länge sedan.

Det är därför människor nu reser sig och säger att nu får det vara nog! I förlängningen kommer ingen regering som undviker att stoppa möjligheten att skatteplanera att överleva. Att det skulle bli på detta sätt har kapitalägarna och lobbyisterna känt på sig ett tag och det är därför de är så ivriga att få frihandelsavtalen TTIP och TiSA på plats för att permanent cementera sin position som stående över lagar och demokratiskt fattade beslut.

Jag beskyller därför med all rätta alla som ägnar sig åt detta spel för att vara GIRIGA och EGOISTISKA och för att fullkomligt ignorera hur deras medmänniskor och resten av Europas befolkning har det – Allt som spelar roll för dem är hur mycket pengar de kan stoppa i den privata plånboken.

Även om skatteplanering i sitt initialskede inte är ett brott i sig är det gravt omoraliskt. Vi ska inte ha lagar, förordningar och system i vare sig Sverige eller Europa som uppmanar till dålig moral och dålig skattemoral. Det är därför dubbelbeskattningsavtalen ska skrivas om och ändras så att de inte längre medger det som nu sker.

Alla människor, företag och organisationer ska solidariskt betala skatt i enlighet med de procentsatser landets demokratiskt valda politiska församling bestämt – Allt annat är otänkbart i ett demokratiskt samhälle.

Tycker man inte om de skattesatser som existerar i landet ska det inte finnas en utväg som går via skatteplanering. Vill man förändra skattenivån ska detta göras i god demokratisk ordning och genom att skapa en politisk majoritet för sänkta skatter.

De lågt räknat 2.000 miljarder kronor i skatteintäkter som EU länderna går miste om varje år skulle räcka till mycket välfärd och till stora samhällsinvesteringar. Det finns ingen rim och reson i att de pengar som rimligen tillhör flertalet i samhället ensidigt ska hamna i fickorna på fåtalet därför att fåtalet gör allt de kan för att undvika beskattning.

Att undvika att betala skatt är ingen rättighet – Att betala skatt är en skyldighet!

Kamrater, partivänner och medborgare – Låt oss tillsammans bilda enad front mot dessa ”skattesmitare” och se till att vi fattar beslut som gör skatteplanering mer eller mindre omöjlig i en framtid. Den viktigaste och effektivaste åtgärden är att ändra skrivningen i de dubbelbeskattningsavtal vi har med andra länder – En åtgärd som kommer att få fullt stöd i EU parlamentet om vi lägger fram den på rätt sätt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Bli först att kommentera

Mossack Fonsecas läckta lista på ”skattesmitare” är bara toppen på ett isberg!

Av , , Bli först att kommentera 1

Ni som följer mig är medvetna om att jag skrivit om skatteplanering och hur utbredd den är otaliga gånger här på min blogg. Därutöver har jag skrivit om hur lätt det är att politiskt stoppa merparten av all skatteplanering så länge politisk vilja och dådkraft för att göra så finns.

Ämnet är mycket komplext och det är lätt att bli alltför teknisk när det som sker ska beskrivas – Dock gör jag ett försök i förhoppning om att det jag skriver kan förstås av de allra flesta.

För ett tag sedan läcktes dokument från en revisionsjätte i Luxembourg och denna gång kommer läckan från Panama. Gemensamt för bägge läckorna är att de lyfter upp en företeelse till ytan som är betydligt vanligare än människor tror eller vill tro – Nämligen skatteplanering i syfte att undvika att betala skatt.

Mossack Fonseca är världens största firma när det handlar om att bilda off-shore bolag och off-shore stiftelser. Trots att de är störst så finns det fortfarande stora mängder människor och företag som undgått att bli avslöjade därför att de använt sig av andra firmor som sammantaget har en mycket större marknadsandel än Mossac Fonseca.

Det som är allvarligt i sammanhanget är att det är vanliga banker verksamma i vanliga länder snarare än banker i skatteparadis som är motor i hela detta spel. Att statligt ägda eller delägda banker som Nordea via sina kontor i Luxembourg slussar kunder till denna typ av verksamhet är precis lika allvarligt som att utslussningen går via de privatägda bankerna.

Vanliga bankers medverkan i denna typ av upplägg är mycket utbredd och jag skulle vilja gå så långt som till att påstå att mer eller mindre alla affärs och privatebanking företag erbjuder detta som en del av sin produktportfölj.

Magdalena Anderssons påstådda upprördhet är föga smickrande då hon med all säkerhet har eller i vart fall borde haft kunskap om att detta sker men avstått från att agera. I de blogginlägg jag gjort tidigare har jag kritiserat just avsaknaden av vilja att agera mot något som förutom att det är omoraliskt även är samhällsfarligt.

Man kan dessutom fråga sig varför bankerna ägnar sig åt denna typ av verksamhet och svaret på den frågan är mycket enkelt – På grund av GIRIGHET därför att dessa upplägg har bättre lönsamhet än vanliga banktjänster samt därför att skatteupplägg innebär att det blir mer pengar över att förvalta och tjäna pengar på.

Skatteplanering är inte olaglig i sitt initiala skede – med högst omoralisk.  Gör vi inget åt saken kommer eroderingen av västvärldens välfärdssystem att tillta i styrka.

Mossack Fonseca säger själva att man inte gjort något som är olagligt vilket jag är böjd att hålla med om när det handlar om initialläget. Däremot är de fullt medvetna om att det som händer senare med all sannolikhet är olagligt och det är därför man gör allt för att dölja spåren genom svårgenomträngliga stiftelse och företagskonstruktioner samt genom att se till att pengar som skickas ut och in till off-shore bolag och stiftelser passerar via ett stort antal länder innan de når sin slutliga destination.

Det är konstruktioner som dessa som möjliggör att man kan låna pengar av ”sig själv” via utländska banker för att sedan betala höga räntor till sig själv för att undvika skatt i länder med höga skatter. Det är dessutom så att dessa upplägg skapar en oligopol liknande marknadssituationer i flera branscher genom att de bolag som skatteplanerat kan använda delar av de vinster de gjort på att inte betala skatt till att sälja med förlust för att ta död på oönskad konkurrens.

Jag vill därför upprepa den uppmaning jag framfört tidigare – Låt oss stoppa eller i vart fall kraftigt försvåra skatteplanering. Detta är fullt möjligt och oerhört enkelt att åstadkomma då allt som krävs initialt är en revidering och omskrivning av dagens dubbelbeskattningsavtal.

Om vi ska komma tillrätta med skatteplanering och de saker som blir effekterna av densamma måste vi angripa problemen vid roten och roten till allt detta är dubbelbeskattningsavtalen då det är dessa som möjliggör den viktiga initiala delen av alla skatteupplägg.

Idag säger den gamla typen av dubbelbeskattningsavtal att skatten ska betalas i det land där ett företag har sitt huvudsäte. Tittar vi på EU-länderna innebär detta att koncernmodern placeras i Nederländerna eller Luxembourg därför att det i dessa länder är möjligt att förhandla om skatten på vinster gjorda utanför dessa länder.

Ett svenskt företag med säte i Nederländerna kan därigenom göra stora vinster i Sverige och andra EU länder och komma undan med att betala en skatt på mellan 0,5 och 3 promille av omsättningen i Nederländerna för att sedan skicka resten till ett Nederländska Antillerna som är ett skatteparadis och ett land med vilket Nederländerna har ett förmånligt dubbelbeskattningsavtal.

Den bolags- och/eller trust=stiftelsekonstruktion som sedan används för att hantera pengarna är den del av upplägget som firmor likt Mossack Fonseca tillhandahåller. Genom att använda sig av konstruktioner i flera länder kan man sedan dölja hur pengarna förs från bolag till fysiska personer.

Vill vi stoppa eller i vart fall kraftigt begränsa möjligheterna att skatteplanera ska de nya dubbelbeskattningsavtalen skrivas på ett sådant sätt att skatt på vinsten om man följer det exempel jag använde ovan alltid betalas med den högsta av de 2 skattesatser som gäller för de 2 länder för vilket dubbelbeskattningsavtalet är giltigt.

Det innebär att ett bolag med säte i Nederländerna bara får nedsättning av skatten i Sverige med lika mycket som de genom ett bevisdokument från Nederländska skattemyndigheten kan bevisa att de betalat i Nederländerna – Är den svenska skattesatsen högre än den i Nederländerna ska mellanskillnaden betalas i Sverige.

Därutöver behöver vi återreglera bank & finansmarknaden och återinföra valutakontroll vilket innebär att alla penningtransaktioner som går över lands- och/eller yttre unionsgränser som inom EU ska anmälas till respektive riksbank innan de görs.

Om vi därefter önskar göra det ännu svårare att skatteplanera så kan vi med fördel kräva att den slutgiltiga ägaren/förmånstagaren till en stiftelse eller ett bolag alltid måste vara känd om ett bolag beläget i ett off-shore land är aktieägare i ett företag i Sverige eller andra reguljära länder med fungerande skattesystem. 

Allt går bara viljan finns. Fram tills nu har politiker blundat därför att de som ägnar sig åt denna typ av verksamhet är ekonomiskt starka och politiskt inflytelserika. Dock är det bra att saker som dessa avslöjas då det enda hoppet för en förändring står till att de breda massorna säger ifrån genom att rösta fram politiker som vågar göra något åt saken.

Avslutningsvis är jag på inget sätt förvånad över att en lång rad politiker från ett stort antal länder finns med på de dokument som nu läckt ut. Att de gör så är naturligt därför att korruptionen och givandet och mottagandet av mutor är minst lika utbrett i vår del av världen som i de utvecklingsländer samma politiker ofta klagar på. Den enda skillnaden är att politiker i vår del av världen fått professionell hjälp att dölja givna mutor från de aktörer som utger mutorna.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

Idrott är en naturlig del av den svenska samhällsmodellen.

Av , , Bli först att kommentera 0

Under min uppväxt var idrott för barn & unga en naturlig del av den svenska samhällsmodellen och av den svenska livsstilen. Till idrott räknar jag även kultur i olika former såsom musik, teater mm. I dag är idrott och kultur inte en naturlig del av den svenska samhällsmodellen – Idag är idrott mer än något annat en klassfråga.

Det jag pratar om är det faktum att den idrott som tidigare var mer eller mindre gratis undantaget de många gånger låga medlemsavgifterna i landets idrottsklubbar idag ersatts av relativt höga avgifter. Jag pratar inte om medlemsavgifterna som fortsatt är relativt låga utan snarare om alla de träningsavgifter, matchavgifter, licensavgifter och avgifter för hyra av idrottsanläggningar som tillkommit.

I samma stund som landets kommuner började debitera landets idrottsklubbar hyror för att använda kommunala idrottsanläggningar började merparten av idrottsklubbarna att fördela dessa kostnader bland sina utövare i form av just de avgifter jag nämnde ovan och det är det som gjort att idrott idag blivit en klassfråga mer än något annat.

Under min uppväxt var det även så att barn till föräldrar som inte hade råd att köpa in dyr utrustning för sitt idrottande fick låna detta gratis av landets idrottsklubbar alternativt hyra dem för en symbolisk summa. Att detta var möjligt berodde i sin tur på att kommunala och/eller statliga bidrag utgick för detta baserat på devisen att ”alla ska med” – Något som i sin tur baseras på SOLIDARITET och grundinställningen att ALLA MÄNNISKOR ÄR LIKA MYCKET VÄRDA.

Samma sak gällde för de barn & ungdomar som ägnade sig åt kultur där instrument och annan utrustning kunde lånas gratis och där lokaler för utövandet tillhandahölls gratis.

Den verkligheten gäller inte i dagens samhälle!

Föräldrar till idrottande barn som håller på med en sommar och en vintersport har lågt räknat minst 2.000 kronor i årlig kostnad per barn utöver medlemsavgifter och kostnaden för att köpa den utrustning barnen behöver för sitt idrottsutövande vilket innebär att många barn stängs ute utan möjlighet att ägna sig åt idrott.

Idrotten är därför inte byggd på ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE utan snarare på hur stora ekonomiska resurser föräldrarna till de idrottande barnen har. Detta vill jag som socialdemokrat ändra på så att idrott och kultur på nytt blir öppet för alla oavsett ekonomisk styrka.

Ett samhälle byggt på den svenska samhällsmodellens kriterier ska följa devisen att ”alla ska med” – I vart fall om de vill eller önskar vara med. Därför ska samhällets stöd till landets idrottsklubbar och kulturföreningar öka till sådan nivå att vi kan leva upp till detta.

Landets kommuner ska sluta ta betalt för utnyttjande av kommunala anläggningar. Kostnaderna för dessa ska solidariskt bäras av hela samhället som i gamla dagar. Dessutom ska vi så fort det går se till att återinföra alla de utrustningsbidrag landets föreningar tidigare hade så att de får råd att köpa in den utrustning som sedan kan lånas ut gratis eller hyras ut för en symbolisk summa till utövare vars föräldrar inte har råd och/eller möjlighet att köpa densamma.

En sådan satsning från samhällets sida är dessutom att betrakta som en investering då vi alla vet att idrott är bra för hälsan och välbefinnandet. En satsning som innebär att ALLA barn & ungdomar kan idrotta på lika villkor utan att ekonomisk hänsyn tas kommer med säkerhet att ledan till en friskare befolkning och därmed till mindre framtida behov av sjukvård.

Avslutningsvis vill jag därför påminna alla om att ett samhälle byggt efter den svenska samhällsmodellens principer och värderingar aldrig ska göra idrott och kultur till en klassfråga utan snarare till en fråga som baseras på intresse.

Vi socialdemokrater baserar vår politiska övertygelse på KÄRLEK – SOLIDARITET – ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE vilket får oss att sträva efter ett JÄMLIKT samhälle där ALLA räknas.

Den ideologiska övertygelsen förpliktigar och innebär att vi måste arbeta fram lösningar som på nytt gör idrott till en företeelse som sker på lika villkor oavsett vilken samhällsklass man tillhör och vilken ekonomisk styrka man har.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

Sakta men säkert faller vår politik på plats.

Av , , 11 kommentarer 0

Även om regeringen beskylls för att inte agera och för att agera långsamt när den väl agerar så faller bit efter bit av våra vallöften på plats. Dessutom tillkommer hela tiden nya saker som vi behandlar på vad jag anser vara ett korrekt sätt.

Flyktingvågen tog alla på sängen och det känns bra att FN och dess generalsekreterare erkänner och berömmer Sverige för att vi tagit störst ansvar av alla länder. Jag är dessutom fullt komfortabel med att vi nu agerar och stramar upp flyktingpolitiken på ett bra och framför allt hållbart sätt.

Ännu viktigare är de två utredningar vi tillsatt som ska utreda hur vi kan skärpa lagstiftningen så att frigivning efter avtjänande av 2/3 av utdömt straff inte blir en rättighet utan snarare en möjlighet om alla parametrar är på plats.

Den andra utredningen  som handlar om att utlokalisera statliga och offentliga verksamheter till mindre orter och landsbygd är ännu viktigare därför att det är viktigt att hela Sverige lever.

Jag ska villigt erkänna att jag så sent som för 3 år sedan ansåg att alla statliga verksamheter skulle samlas i Stockholm och/eller i våra residensstäder för att bli effektiva. Med tiden har jag dock tänkt om och insett att utlokalisering är den enda rätta vägen om vi ska kunna behålla samhällsservicen på landsbygden.

I dagens datoriserade värld spelar det ingen som helst roll vart en verksamhet ligger sett ur administrativ synvinkel och en utlokalisering av verksamhet till t.ex. Storuman, Vilhelmina eller Arjeplog betyder fler arbetstillfällen och därmed större sannolikhet att affärer och övrig samhällsservice ska finnas kvar på dessa orter.

Dessutom är jag numera övertygad om att det finns kompetent personal att anställa även på dessa platser.

Jag hoppas därför att utredningen blir både snabb och effektiv och att den kommer fram till att så få verksamheter som möjligt ska ligga i Stockholm, Malmö och Göteborg. Dessa 3 städer kommer att överleva och växa precis lika mycket med eller utan dessa verksamheter medan de för de mindre orter är skillnaden mellan att dö eller överleva.

När vi nu pratar om att bilda större regioner istället för dagens länsindelning ska detta tas med i direktiven för själva bildandet så att vi sprider regionens funktioner till fler orter än en. Regionsjukhuset och dess ledningsfunktioner kan med fördel ligga på en plats medan andra ledningsfunktioner sprids till fler platser i regionen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

11 kommentarer