Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Mer arbete till lägre betalning – Det är bussarbetsgivarnas ingång i löneförhandlingen.

Jag har skrivit en rad inlägg som handlar om löner, offentliga upphandlingar och hur samhället och de politiska beslutsfattarna måste gå in och styra upp arbetsvillkor och hur de som jobbar inom offentligt upphandlad verksamhet ska avlönas.

Vi ska inte gå in och reglera de saker som arbetsmarknadens parter förhandlar och upprättar kollektivavtal om. Däremot ska vi som politiker gå in och reglera hur upphandlingsreglerna ska se ut genom att se till att anställningsform och anställningsvillkor blir bra för den som arbetar inom offentligt upphandlad verksamhet.

Kommunal och bussarbetsgivarna har utbytt avtalskrav inför avtalsförhandlingarna som berör landets bussförare och att Kommunal kräver 2.8% i lönelyft medan arbetsgivarsidan erbjuder 2.2% i ett 1-årigt avtal i enlighet med det så kallade märket vilket är helt ok.

Vad som däremot väcker uppmärksamhet är arbetsgivarsidans krav på att arbete bara ska anses råda den tid bussföraren sitter bakom ratten och att man vill slippa betala del av uppehållstiden för de busschaufförer som arbetar delade turer.

Idag har en bussförare som arbetar delad tur med uppehåll på annan ort än hemorten betalt för 15 minuter av varje timme som rasten varar förutom avdrag för 1 timme helt obetald rast – Får arbetsgivarsidan som de vill kommer alla uppehåll att vara helt obetalda oavsett vart de sker.

Sveriges bussföretag säger att de måste få igenom dessa krav för att pressa kostnaderna och göra det mindre kostsamt för företagen – Allt därför att de anser att det är ett måste för att kunna vinna nästa upphandling.

Själv kan jag tycka att detta är ett cyniskt sätt att se på saken då detta synsätt visar att man prioriterar en vunnen upphandling högre än arbetsvillkoren för sina anställda.

Därutöver vill arbetsgivarsidan försämra när det gäller sjukskrivningar, karensdagar och hur sjukpenningtillägg ska utbetalas samt i pausreglerna som styr vad som är betald tid och inte under en arbetsdag.

En annan stor försämring är att arbetsgivarsidan vill göra är att införa en timbank som är ett annat ord för årsarbetstid – En företeelse som om den införs innebär att landets busschaufförer kan tvingas att arbeta längre dagar och fler helger vissa delar av året för att arbeta mindre andra tider av året utan att själva kunna påverka detta då arbetets förläggning till fullo ska styras av arbetsgivarna.

Ulrika Egervall som företräder arbetsgivarsidan i frågan säger att man måste ge arbetsgivarna större flexibilitet när det handlar om att lägga scheman och att man givetvis vill ha nöjda medarbetare men att detta måste vägas mot kostnaderna och effektiviteten i företagen.

Att vi 2016 ska ha ett läge där försämringar som dessa förhandlas om i en avtalsrörelse visar hur långt samhället gått i form av GIRIGHET och EGOISM!

Det är därför jag hävdar att vi som politiker måste ta ett större ansvar än idag när vi upphandlar offentlig verksamhet såsom busstrafik.

För mig är det en självklarhet att vi ska kräva av alla som lämnar anbud i en offentlig upphandling gör så enligt normen att anställningsformen ska vara tillsvidareanställning på heltid och att allt tid en anställd vistas på jobbet ska vara betald förutom gängse raster på 1 timme per arbetsdag.

Detta kommer att ge högre priser för det som liksom busstrafik ska upphandlas men dessa högre priser ska ett JÄMLIKT och SOLIDARISKT samhälle svälja utan att knota då arbetsvillkor och arbetsförhållanden för de som ska utföra arbetet är viktigare än lägsta möjliga pris.

Det är varken arbetsgivarsidans eller arbetstagarsidans fel att det blivit på detta sätt – Felet får istället tillskrivas de politiker och tjänstemän som utför upphandlingarna utan att sätta de anställdas arbetssituation högst på agendan.

Som socialdemokrater ska vi därför föregå med gott exempel och se till att även de av Sveriges arbetstagare som arbetar inom offentligt upphandlad verksamhet får rimliga arbetsvillkor och en lön de kan leva på då allt annat vore att gå emot vår egen ideologi.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.