Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Den relativa fattigdomen ökar i Europa och västvärlden.

Den Internationella Arbetsorganisationen ILO har under lång tid utfört mätningar på hur det är ställt med den relativa fattigdomen i världen och det finns 2 tydliga trender i de rapporter som presenterats genom åren.

Den första och kanske allvarligaste är att den fattiga tredjedelens del av kakan minskar för vart år som går – I dag delar den fattiga tredjedelen på blott 2% av de globala inkomsterna vilket gör att klyftorna i världen ökar.

Nästa klara och tydliga trend är att den relativa fattigdomen ökar bland arbetarklassen i Europa och USA som en följd av ökad arbetslöshet och en större andel deltidsarbeten och en stark ökning av antalet låglönejobb.

ILO påpekar i sin rapport att välfärdssystemen i västvärlden misslyckats med att stoppa ökad fattigdom samt att de sociala skyddsnäten i västvärlden inte längre klarar av att kompensera för de ökade inkomstklyftorna i arbetarklassen.

Att det är på detta sätt bevisas av att andelen som jobbar men trots det faller under fattigdomsgränsen ökat varje år sedan 2008.

ILO konstaterar att det skulle behövas riktade satsningar på cirka 600 miljarder årligen de kommande 15 åren för att komma tillrätta med dessa problem i västvärlden.

Jag har gång på gång påtalat detta och samtidigt påtalat att ökade klyftor är en tickande bomb som om inget görs för att minska klyftorna i samhället kommer att leda till folklig resning och ett sannolikt 3:e världskrig.

Om vi vill leva i en fredlig värld och i ett fredligt samhälle finns bara en väg och den är att minska klyftorna och skapa ett JÄMLIKARE samhälle – Något som bara kan ske om vi aktivt jobbar för att vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist än idag.

Ökade klyftor och ett läge där de rika blir rikare samtidigt som de fattiga blir fattigare fungerar inte. I ett fredligt samhälle och i en fredlig värld är ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE och en situation där alla människor har tillgång till livets nödtorft och ett bra liv nödvändiga incitament för att undvika krig och oroligheter.

Det är därför ett samhälle som är byggt enligt de principer vi socialdemokrater kallar för den svenska samhällsmodellen är av yttersta vikt för att undvika krig och stridigheter.

En hungrig och lidande människa är beredd att kriga och till och med döda för att kunna få mat på bordet och tak över huvudet medan en mätt människa som har tillgång till bostad i lugn och ro kan fundera på nästa steg i livet – Steg såsom vidareutbildning, familjebildning etc.

Min förhoppning är därför att många tar allvaret i ILO’s rapport till sig och inser att vi måste bryta trenden och vända på utvecklingen så att fattigdomen och inkomstklyftorna minskar istället för ökar.

I Sverige sker denna vändning bäst genom att vi fullt ut anammar socialdemokratisk ideologi och dess kärnvärden genom att bygga det JÄMLIKA samhälle den svenska samhällsmodellen förespråkar.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.