Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Ett jämlikt Umeå behöver utbyggd lokaltrafik som innefattar de tidigare kommundelarna!

Ett hållbart och miljövänligt Umeå kräver en utbyggd kollektivtrafik som prioriteras samtidigt som biltrafiken doseras – Ett JÄMLIKT Umeå kräver att Ultra trafiken byggs ut så att det går att åka med bra turtäthet till samma taxa som inom stan från de tidigare kommundelarna Sävar, Täfteå, Obbola, Holmsund och Hörenefors som numera integrerats i samma förvaltning som resten av Umeå.

Jag har skrivit i ämnet tidigare och jag tycker att det är mycket orättvist att de som bor i de tidigare kommundelarna ska ha sämre turtäthet och högre biljettpriser än övriga kommunmedborgare – Alldeles speciellt så när kommunen tagit beslut om att det ska satsas på byggande och attraktiva stadsdelscentra även i de tidigare kommundelarna.

Ska vi attrahera affärsidkare och företag och locka dem att etablera sig i t.ex. Sävar är det viktigt att det är lika enkelt och lätt att resa kollektivt mellan Sävar och Vasaplan i Umeå som det är att resa mellan t.ex. Tomtebo och Vasaplan i Umeå.

Därför kommer jag envetet att jobba på ända tills Ultra trafiken förlängs så att den även omfattar dessa stadsdelar. Jag vill således se lokaltrafik till alla dessa stadsdelar med undantag av Hörnefors där jag vill se en lokal ringlinje med anslutning till tåget för transporten in till Umeå men då till samma taxa som för lokalresorna inom Umeå.

Jag vill dessutom skapa en ringlinje mellan Obbola och Holmsund med bättre turtäthet än idag för att för att främja utvecklingen av dessa stadsdelar.

Ett JÄMLIKT Umeå behöver denna förändring för att leva upp till innebörden JÄMLIKHET!

Därutöver ska vi fortsätta arbetet med att effektivisera och bygga ut kollektivtrafiken inom Umeå Kommun – Detta genom att prioritera kollektivtrafiken och göra det mer tidskrävande och svårt att använda egen bil – Detta samtidigt som vi bygger infartsparkeringar med goda bussförbindelser och ser till att antalet parkeringsmöjligheter minskar i centrumkärnan.

Rätt planerat ser jag inga problem med att nå upp till 10 -12 miljoner kollektiva resor per år runt 2020 – Ska vi nå dit måste dessa förändringar till så att merparten av kommuninvånarna faktiskt kan nyttja bussen som ett fullgott alternativ till den egna bilen.

Då teknologin finns och därför att Umeå gått i bräschen för miljövänliga el-bussar bör det även vara så att den utbyggda lokaltrafiken sker med el-bussar – Detta då linjelängden till alla de tidigare kommundelarna ligger inom den räckvidd som en modern el-buss klarar av utan att problem uppstår givet att vi bygger laddstationer på ändhållplatserna på respektive ställe.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.