Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Varsågod Peter – Här är 6 goda råd för att få fart på byggandet.

Vår nye bostadsminister Peter Eriksson har sannerligen inte fått en lätt uppgift då stor bostadsbrist råder i Sverige. Därför har Peter en grannlaga uppgift framför sig för att få fart på bostadsbyggandet. I detta inlägg ska jag ge honom 6 goda råd om vilka åtgärder som behöver prioriteras för att få fart på byggandet.

Förslaget tar främst sikte på byggandet av fler hyresrätter i olika storlekar – Allt från små ettor upp till 5 och 6 rums lägenheter som kan härbärgera större familjer.

Förslaget tar även fasta på det faktum att framtidens bostadsområden måste planeras på sådant sätt att olika boendeformer blandas med varandra för att undvika segregation samt att alla nya större bostadsområden bör involvera samhällsservice som skola, förskola, vårdcentral, affär etc. för att minimera onödigt resande.

Så här ser min prioriteringslista för ett progressivt och massivt byggande av nya bostäder ut:

  1. Ett återinförande av bostadsförsörjningslagen där lagen är klar och tydlig vad gäller kravet att alla kommuner har skyldighet att förse alla med behov av en bostad med en bostad.
  2. Ställa krav på att landets kommuner upprättar en bostadsförsörjningsplan och att alla kommuner har färdig, stadsplanerad och klar byggbar mark för de som vill bygga i enlighet med denna plan.
  3. Förenklade plan och byggregler och inrättandet av en speciell PBL domstol bemannad av kvalificerade jurister som varande den enda instans till vilken PBL ärenden kan överklagas. Därutöver ska ärenden bara kunna överklagas av ”sakägare” dvs de fastighets/markägare och närboende som är direkt berörda i ärendet.
  4. Införande av en lagstiftning som innebär att landets allmännyttiga bostadsbolag alltid ska fördela sina totala skulder över varje kvadratmeter uthyrbar yta – Detta för att mildra hyresskillnaderna mellan lägenheter av normalstandard i äldre bestånd och nyproduktion. Lagen bör dessutom specificerar vad som är en lägenhet av normalstandard.
  5. Att AP fonderna ges uppdrag att låna ut den del av placeringstillgångarna som de enligt lag måste placera i säkra räntebärande tillgångar till allmännyttiga bostadsbolag till en fast ränta på 5% för att möjliggöra finansiering av byggandet. (5% är över tid en låg ränta och åtgärden skapar kapital för byggande samtidigt som räntekostnaderna under hela lånetiden är kända i förväg. Att detta sedan tryggar framtidens pensioner är bara ett plus).
  6. Att de privata bostadsbolag och hyresvärdar som så önskar får använda sig av samma fördelningsprincip för lån och samma lånemetod.

Därutöver bör Peter Eriksson intensifiera arbetet med att under en tid av 5 år fasa ut räntesubventionerna för existerande bostadslån samtidigt som ett stopp mot räntesubventioner införs för nya lån. Därutöver behövs ett återinförande av fastighetsskatten med avdragsrätt för densamma för de med låga inkomster.

Peter bör även se över systemet för reavinstskatt i samband med försäljningar i syfte att lindra eller helt ta bort denna för de som ägt en och samma bostad under lång tid och se till att den är relativt hög för de som köper och säljer snabbt därför att de ser bostaden som ett spekulationsobjekt och en penningplacering snarare än som en bostad och ett ställe att bo.

Varsågod Peter – Som socialdemokrat bjuder jag på formeln som kommer att göra dig till den framgångsrikaste bostadsministern sedan tiden för miljonprogrammens tillkomst.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.