Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

6-timmars arbetsdag inom offentlig sektor skapar många nya arbetstillfällen.

Ett brett införande av 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön inom hela den offentliga sektorn skulle vara ett alldeles utmärkt sätt att skapa en stor mängd nya arbetstillfällen – Dessutom tror jag att det skulle råda bot på bristen på läkare och sjuksköterskor och annan specialistpersonal då arbete inom offentlig sektor efter reformen skulle betraktas som attraktivt.

Det är vida känt att just offentlig sektor – Dvs. staten, landstingen, regionerna och kommunerna har stora problem med stora sjuktal och skenande kostnader relaterat till denna sjukskrivning samt en stor andel sjukskrivningar som är relaterade till stress och därför har psykosociala orsaker som sjukskrivningsgrund.

Därför tror jag att en stor del av de ökade lönekostnader som blir fallet av en sådan reform skulle kunna matchas mot sänkta kostnader för sjukskrivningar.

I Umeå och Göteborg pågår småskaliga prov med 6 timmars arbetsdag och i Sundsvall ska man inleda ett småskaligt prov inom socialtjänsten där socialsekreterarna ska gå ner till 6 timmar arbetsdag utöver den tid de idag har reserverad för återhämtning och kompetensutveckling.

Om vi kan sänka sjukskrivningarna inom offentlig sektor drastiskt med en sådan reform och därigenom spara på administrationskostnader och utbetalning av sjukpenning från Försäkringskassan har vi sannolikt finansierat hela reformen.

Lägger vi därpå den besparing samhället gör genom att fler kommer i arbete och de skatteintäkter som blir fallet av att de kommer i arbete så är jag övertygad om att en reform med 6 timmars arbetsdag för alla inom offentlig sektor kommer att bli en vinst för samhället.

Oavsett om samhällets kostnader sjunker eller förblir densamma är en reform om 6 timmars arbetsdag för offentlig anställda ett bra sätt att leva upp till den svenska samhällsmodellens devis om att vinsterna av allas arbete ska fördelas mer rättvist.

Därför vill jag se ett mer storskaligt försök som involverar alla offentlig anställda i en kommun och i ett landsting och då gärna med Umeå kommun och Västerbottens Läns Landsting som verksamheter där detta provas i stor skala. Det storskaliga försöket bör pågå i 24 månader inklusive utvärdering som ska ske löpande under hela försöksperioden.

Slår försöket väl ut ska vi som socialdemokrater inte tveka utan omedelbart permanenta detta och göra det till verklighet för alla Sveriges offentliganställda.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.