Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Politiskt ingripande behövs för att skapa trygghet för kvinnor på flyktingboenden.

Jag har suttit och tittat på tv-nyheterna i dag och sett reportagen om hur flyktingkvinnor som lever utan en man vid sin sida känner sig rädda och utsatta på landets flyktingboenden och inser att ett politiskt ingripande behövs för att få ordning på deras utsatta situation.

I det stora hela tror jag inte att man kan generalisera genom att säga att situationen uppstått därför att manliga flyktingar har en annan syn på kvinnan och hennes ställning – I alla fall inte fullt ut. Jag är rätt övertygad om att samma sak skulle uppstå även om flyktingarna kom från ett kristet land då problemen snarare består i att de allra flesta som vistas på dessa boenden saknar fysisk samvaro och sex.

Att samla många män i samma situation – Män som dessutom lever i avhållsamhet och därefter sätta vad som många gånger är gifta kvinnor på samma förläggning är ingen bra ide och torde närmast kunna jämföras med att ställa en flaska sprit framför en alkoholist och lämna denne ensam med uppmaningen att inte dricka ur flaskan.

Förvisso har vi ingen tradition av att dela upp och skilja på män och kvinnor och deras rättigheter i det svenska samhället – Trots det gör vi det när det gäller fängelser där det är åtskillnad mellan anstalter för kvinnor och anstalter för män varför det går att göra undantag bara den politiska viljan finns.

När vi nu vet att detta utgör ett problem behövs som jag ser det ett politiskt ingripande.

En lösning och sannolikt den enklaste vore att skapa separata boenden för män, kvinnor och barnfamiljer så att problemen kan undvikas och så att de kvinnliga flyktingarna kan känna sig säkra och röra sig fritt.

Den enda andra lösningen jag kan se är mer personal och mer övervakning vilket är en sämre lösning då denna skulle få de boende att känna sig som fängelsekunder och mindre värda. Därför borde den bästa lösningen vara att vi i möjligaste mån ser till att ha separata boenden för män, kvinnor och de som vistas där som familj.

Baserat på egen erfarenhet tror jag dessutom att en sådan uppdelning skulle vara bra för integrationen då framför allt en homogen grupp bestående av invandrarkvinnor med muslimska rötter är lättare att nå och utbilda i svensk kultur och svenska samhällsnormer om detta sker utan att män ingår i samma grupp.

Att jag säger så betyder inte att jag vill att vi som nation ska frångå svensk kultur, svenska levnadsregler och/eller svenska beteendemönster utan snarare på att det blir lättare att skapa det förtroendkapital som behövs för lyckad integration. Det är lättare att utbilda en homogen grupp där man skiljer på män och kvinnor – Framför allt i initialskedet därför att detta bättre speglar det levnadssätt de är vana vid från sina hemländer.

Rom byggdes som bekant inte på en dag – Att förändra sättet att tänka och värdera kommer inte över en natt utan snarare stegvis. Starten för en lyckad integration börjar med bygget av ett grundmurat förtroendekapital mellan den som lär ut och den som ska lära sig.

Låt oss därför fatta de politiska beslut som gör situationen för kvinnorna i flyktingboendena bättre och säkrare och samtidigt skapa en bättre grogrund för en lyckad integration – Låt oss fatta beslutet att skapa skilda flyktingboenden för män, kvinnor och barnfamiljer.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

 

5 kommentarer

 1. Eva

  Menar också att det krävs att kvinnors rättsäkerhet måste tas tillvara. Men jag undrar hörde du vad kvinnorna själv sa? Varför är ni politiker så lite villig och höra på vad kvinnorna i detta tillfelle kvinnor på asylmottak säger?Det är så frustrerande och höra hur ni lindar allt in i bomull,och bortförklarar beteendet till männen. Varcör tror du inte det är kulturellt och religiöst betingat?Kvinnorna säger ju det klart och tydligt,dom är utlämnade utan en mann vid sin sida! Så vad tänker ni göra konkret nu,det krävs omedelbar handling om ni menar nåt med att kvinnor må beskyttas

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Självklart ska kvinnors rättssäkerhet tas tillvara och Ja jag håller med om att vi måste agera oerhört snabbt för att lösa problemen.

   Jag försöker på inget sätt försvara männen eller ta ifrån dem sin del av skulden men vi kan inte skylla allt på kultur och religion då de inte bester sig på samma sätt när de befinner sig i sina hemländer.

   Problemet är avhållsamhet och att många samlas på samma ställe.

   Som sagt får jag bestämma så kommer beslutet snabbt och konkret så vill jag göra precis det jag skrev nämligen skapa separata boenden för män och kvinnor och för de som kommer som familj.

 2. Stefan Westman

  Efter ett-två är skall dessa manliga och kvinnliga enklaver placeras ut i kommuner.
  Tycker du att även kommunerna skall ställa upp med könsuppdelade invandringsenklaver?
  Annars riskerar vi att bara fördröja problemet nåt år. Sen blir det etter värre.

  De som öppnade sina hjärtan borde tänkt på detta innan.

  Stefan

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den tid det tar innan de fått sina ärenden handlagda och ska placeras ut är mer än tillräcklig för att skapa förståelse för hur Sverige fungerar och vilka levnadsregler som gäller här. Därför behövs ingen åtskillnad efter det att de kommunplacerats.

   Det du gör är att påstå att dessa människor inte förmår förstå och anpassa sig till ett liv i Sverige följande de levnadsregler vi har här vilket jag vet att de kan utan problem med en fungerande integrationspolitik.

 3. Lars Flemström

  I Sverige tvingas inga kvinnor att bo tätt inpå främmande män. Det är de regler som gäller i Sverige. Försök inte hitta på regler som inte finns. Alldeles oavsett ståndpunkt i invandringsfrågan, ska dessa gäster i vårt land behandlas med respekt för deras personliga integritet, så länge de vistas här.

  Dessutom finns sedan 1975 ett ganska rimligt riksdagsbeslut om att Sverige ska vara ett mångkulturellt land, samt ytterligare några riksdagsbeslut under 1990-talet och senare, vilka är mer långtgående och kan ifrågasättas. Men de gäller faktiskt också. Beslutet från 1975 (och även delar av de senare besluten) följer internationell rätt om skydd för minoriteter och gäller huvudsakligen ursprungliga minoriteter som samerna m.fl. för att de ska kunna behålla sin ursprungliga kultur och livsstil. De ska skyddas mot lagstiftning som hindrar detta.

  I rimligt tillämpliga delar ska detta även gälla invandrare. Exempelvis kan inte beduiner, som har invandrat till Sverige, kräva rätt att bedriva kamelskötsel på samma sätt som i sina hemländer med hänvisning till samernas renbetesrätt. Om vi inte vill ha en fördummande monokultur, måste vi acceptera att olikheter finns, och att alla inte kan ha exakt samma rättigheter överallt på vår jord.

  I Sverige har vi en könsförnekande kulturelit, som spelar ut rasistkortet varje gång någon säger att det måste finnas gränser för mångkulturen. Sverige är inte alls det ”landet Lagom” som vi svenskar själva VILL tro,. utan Sverige är ett extremistland, som rusar från den ena ytterligheten till den andra. Om en invandrare, med hänvisning till att hans religion eller kultur förbjuder all kroppskontakt med främmande kvinnor, att ta en kvinnlig journalist i hand, är han en kvinnoförtryckare. Om kvinnor och män, som tidigare inte ens har varit bekanta, tvingas bo så tätt ihop så att oavsiktlig kroppskontakt inte helt kan undvikas, vill ha separata asylboenden, ska de tvångsanpassas till påstådda svenska regler.

  Vad kan vi kräva av dem, som vistas tillfälligt i vårt land – som turister eller asylsökande? De ska följa svenska lagar, som gäller för alla och är sanktionerade med straff. De ska följa regler, som har meddelats med stöd av lag, exempelvis ordningsregler på asylboendena.-

  Det är dessutom önskvärt, men inget tvång, att de ska följa de ”oskrivna regler”, som är till för att undvika missförstånd och irritation, exempelvis att man inte tränger sig före i en kö. De får finna sig att det kan få konsekvenser om de bryter mot dessa regler, exempelvis att bli betjänad efter alla andra – kanske också efter dem som har kommit senare.

  En del sådant, som är tillåtet i hemlandet, kan vara straffbelagt i Sverige, exempelvis att tvinga sina barn att gifta sig mot deras vilja, och får alltså inte förekomma så länge vederbörande vistas i Sverige. Samma sak gäller faktiskt också att tvinga sin fru, sin dotter eller sin syster att bära burka eller liknande plagg.

  Men det kan inte vara förbjudet att uppfostra sina barn till sexuell avhållsamhet före äktenskapet. Här finns enligt svensk lagstiftning en flytande gräns mellan föräldrars rätt och skyldighet (!) att bestämma över sina barn, och barnens rätt till självbestämmande.

  Speciellt när det gäller personer om riskerar utvisning eller avvisning (personer som kan förväntas få avslag på sina asylansökningar respektive personer som förväntas få tillfälliga uppehållstillstånd för att avvisas när de inte längre har asylskäl), ska de självfallet inte utsättas för någon anpassning till det svenska samhället, som kan försvåra deras återanpassning till hemlandet.

  Både flickor och vuxna kvinnor måste skyddas mot åtgärder, som kan leda till att de uppfattas som horor efter återkomsten till hemlandet. Sexualpolitiskt är Sverige ett av världens västra extremistländer. Som Afghanistan, fastän tvärtom.

  Även de som har fått permanenta uppehållstillstånd eller rentav bliv

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.