Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Nu måste Löfven ta på sig ledartröjan.

Inför förhandlingarna i EU är det viktigt att Stefan Löfven tar på sig ledartröjan – Detta trots att Sverige är ett litet land.

Vi står inför två stora uppgifter – Den ena som handlar om att ingen ska åka snålskjuts men att Storbritannien trots detta måste erbjudas ett förmånligt exitavtal. Den andra uppgiften handlar om något som är ännu viktigare – Nämligen att reformera EU från grunden.

Av dessa två uppgifter är den senare den absolut viktigaste och jag är övertygad om att Storbritannien kan omvärdera sin position och stanna kvar som medlemsland så länge vi reformerar EU till att bli det EU var avsett att vara när EU bildades – Ett fredsprojekt och en handelsunion med fri rörlighet för varor, tjänster, människor och pengar.

Sverige har trots att vi är ett relativt litet land ett gott renommé inom EU och många lyssnar till vad vi säger och på vad vi tycker. Därför bör Sverige ta en framskjuten position i förhandlingarna om EU:s omdaning för att försäkra sig om att det blir slut på direktörsprojekt och överstatlighet och att bestämmande rätten i allt väsentligt återförs till de nationella parlamenten.

Att så sker är ett måste om EU ska överleva och om vi ska slippa ett läge där land efter land kommer att folkomrösta om sitt EU-medlemsskap. EU är viktigt för världsfreden – Dock bara så länge det fungerar som jag beskrivit ovan. Faller EU kommer världen precis som Soros med flera förutspått att kastas in i en orolig tid som blir mycket värre än om EU aldrig skapats.

När jag säger att Löfven och Sverige måste ta på sig ledartröjan gör jag det utifrån att vi måste få en ordning inom EU som innebär att gräsrötternas intressen tillvaratas och sätts före företagens och kapitalägarnas girighet.

De ideologiska kärnvärden som gäller för oss socialdemokrater nationellt är lika viktiga i det europeiska samarbetet som de är det på det nationella planet. KÄRLEK – SOLIDARITET – ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE och kampen för ett JÄMLIKT samhälle som strävar efter att inkomst- och förmögenhetsklyftorna ska minimeras är ett framgångsrecept.

Många skyller britternas röst för ett brexit på allt för stor invandring, och då framför allt på den stora arbetskraftsinvandring som skett från många andra EU länder till Storbritannien – Ett antagande som kan se rätt och riktigt ut vid en första anblick men som faller helt om man tittar mer på djupet.

I grunden är det GIRIGHET och ökade klassklyftor som lagt grunden för brexit. Detta därför att EU:s maktelit skapat ett regelverk som tillåtit unionens företag att ställa arbetare mot arbetare – Detta genom att ge företagen rätten att anställa den med lägst lönekrav så länge de är EU-medborgare och lyder under den fria rörlighetens regelverk vilket är överordnat nationella regelverk.

Hade EU tagit i med hårdhandskarna från början och sagt att arbetskraftsinvandring förvissa är tillåten och en del av den fria rörligheten – Men att denna ska ske på jämlika villkor hade dagens situation aldrig uppstått. För mig är det självklart att alla arbetare som arbetar i ett land ska ha samma lön och övriga villkor för samma arbete.

EU ska inom ramen för den fria rörligheten reglera detta genom att säga att det är arbetsmarknadens parter i respektive medlemsland som förhandlar om löner och övriga villkor – Inte regler och överstatliga beslut inom EU som gör att unionens arbetsgivare fritt kan anställa den som är villig att arbeta till lägst lön.

Det är här Stefan Löfvens bakgrund som fackföreningsmänniska kommer att spela en avgörande roll och det är på detta område Sverige ska ta på sig ledartröjan.

EU:s förenade arbetskraft ska inte vara till salu på samma sätt som idag – Istället ska EU:s arbetskraft bara vara till salu för den som är villig att betala avtalsenliga löner och tillgodose övriga arbetsrättsliga förmåner.

Ska EU överleva och ska demokratin överleva måste inkomst- och förmögenhetsklyftorna minska samtidigt som demokratin stärks genom att beslut fattas nationellt istället för i Bryssel.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.